GEZONDHEIDSSCHADE DOOR (GELUIDS)OVERLAST

 

 

Hartstilstand bij 18-jarige
 na Pukkelpop 2013


18/08/2013 - VTM-nieuws - Hartstilstand na Pukkelpop


19/08/2013 - VTM-nieuws - Jongen stabiel na hartstilstand

HASSELT 18/08/2013 - Aan het station van Kiewit, vlakbij de festivalweide van Pukkelpop, is een jongeman onwel geworden. De 18-jarige kreeg een hartstilstand toen hij na het muziekfestival huiswaarts wou keren. De jongen was de afgelopen dagen een van de tienduizenden bezoekers van Pukkelpop. Hij wou na een laatste nacht op de camping met de trein naar huis. Ter hoogte van de spoorwegbrug aan de halte Kiewit werd hij onwel. De hulpdiensten waren direct ter plaatse en stelden een hartstilstand vast. Het slachtoffer werd gereanimeerd en met de MUG overgebracht naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Zijn toestand is stabiel. Hij wordt voor verdere observatie in het ziekenhuis gehouden. De vrienden die hem vergezelden kregen emotionele bijstand.

14-jarige krijgt hartstilstand
 op Rock Werchter 2013


 6/07/2013 - VTM-nieuws -
14-jarige krijgt hartstilstand op Rock Werchter

WERCHTER 5/07/2013 - Vandaag kreeg een jongen van 14 een hartstilstand op Rock Werchter. Dat gebeurde in KluB C, een van de festivaltenten. Op dat moment was het er heel druk en erg warm. De toestand van de jongen is intussen gestabiliseerd, zegt Dirk Claes, de burgemeester van Rotselaar.

 

 

 

prof. audioloog dr. Bart Vinck:

"Het is gruwelijk dat 1 op 4 jongeren
met een onherstelbare en permanente
gehoorschade terugkeren van een festival"

"Het is niet alleen het gehoor verliezen, maar ook de
psychologische gevolgen
die daaruit ontstaan zoals
maatschappelijk isolement. Dat kan leiden tot zelfmoord"

"De enige weg is dat er een politieke maatregel komt
en dat er een wetgeving ter zake wordt gecreëerd waarbij
 een maximum 95 dB zou kunnen zijn"

 

Gehoorschade kan tot zelfmoord leiden
>>> zie ook 'Zelfmoord a.g.v. te luide muziek' <<<


NCRV - Netwerk - 23/07/2007

Poplawaai en MP3-speler leidden in de jaren 90 al tot gehoorschade bij 17% van de jongeren. Eén op de vier jongeren keert terug van een popfestival met blijvende gehoorschade; een meetbaar feit dat luchthartig wordt ontkend. In Netwerk-TV van 23 juli 2007 demonstreert professor audiologie Bart Vink hoe gehoorschade ontstaat; hij krijgt steeds meer lawaaiverslaafden met een constante pieptoon of ruis in hun hoofd, die 24 uur per dag aanhouden. Deze akoestische zelfbeschadigers trekken zich uiteindelijk sociaal terug en horen dan alleen nog die pieptoon, wat bij sommigen zelfs tot zelfmoord kan leiden...


"In 2050 zal de helft van de Vlaamse
bevolking gehoorprobleem hebben"

bron: Radio 2 - 5/03/2009 - Avondpost

"Er zijn jonge mensen die na een nacht fuiven
80% van hun gehoor kwijtraakten"

 

Tijdens het congres 'Oren om te horen' geeft
 Prof. Dr. Bart Vinck.meer uitleg

 
 Luister naar het interview met Dr. Vinck:

 

 

 85% jongeren
last van oorsuizen

Veel jongeren kampen met een toenemend gehoorverlies. Dat komt vooral door te luide muziek. 85% van de jongeren heeft last van oorsuizen na het uitgaan. Wie geregeld last heeft van oorsuizen, riskeert permanente gehoorschade op te lopen.


bron: VTM-nieuws - 26/05/2011

ernstige gehoorschade
na dancefeest...

Omar Carter heeft sinds twee jaar een ernstige gehoorbeschadiging nadat hij tien uur achtereen zonder bescherming een dancefeest bezocht. In een interview met Netwerk vertelt hij over de impact die de constante pieptoon in zijn oor op zijn leven heeft.

 
Netwerk - 20/04/2010

Elk jaar komen er 20.000 jongeren in
Nederland bij met gehoorschade

Steeds meer jongeren hebben tijdelijk of permanent oorsuizen
door te luide muziek


 VRT-journaal - 14/08/2013 -
Meer jongeren hebben soms of permanent oorsuizing

Vlaamse jongeren doen niets tegen gehoorschade
bron: HLN - 14/08/2013

14/08/2013 - Drie kwart van de Vlaamse jongeren lijdt aan tijdelijk oorsuizen en een op de vijf kampt met permanente tinnitus. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen. Jongeren zijn zich ook weinig bewust zijn van het probleem en doen er omzeggens niets aan. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege merkt op dat de problematiek niet nieuw is.

Het onderzoek werd eind juli gepubliceerd in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. Er werden 4.000 Vlaamse jongeren
ondervraagd tussen 14 en 18 jaar oud.

 

 

terug naar boven

 

GEHOORBESCHADIGING: HOE WERKT HET

 


Wat gebeurt er bij gehoorbeschadiging?
bron: Schooltv.nl

Muziek laat de trilharen in het slakkenhuis lekker swingen. Maar bij een te hard geluid breken de haartjes.

Eigenlijk kan je een geluidsgolf het beste vergelijken met een stadion-wave. De deeltjes in de lucht verplaatsen zich namelijk niet. Het ene deeltje geeft de trilling alleen maar door aan het volgende deeltje, net als je buurman op de tribune. Deze trillingen komen dan via je trommelvlies bij de haartjes in het slakkenhuis. Die zetten de trillingen om in een elektrisch signaal. De gehoorzenuw vervoert het signaal naar de hersenen. In het slakkenhuis geven de haartjes achterin de lage tonen door en de haartjes voorin de hoge. Lage tonen hebben een lage frequentie. Dat betekent, dat deze tonen weinig trillingen per seconde hebben. Hoge tonen hebben veel meer trillingen per seconde en hebben dus ook een hogere frequentie. Een goed systeem, maar als het geluid te hard is, dan komen de haartjes in de problemen en het zijn de haartjes voorin het slakkenhuis die het eerst beschadigen: de haartjes voor de hoge tonen.

 
terug naar boven

 


ONDERZOEKSRAAD EUROPESE UNIE:

Geluidsoverlast doodt
jaarlijks 3.000 Europeanen
bron: Het Belang van Limburg - 15/06/2011

HASSELT - Elk jaar gaan in Europa meer dan anderhalf miljoen gezonde levensjaren verloren door gezondheidsproblemen ten gevolge van geluidsoverlast. Er sterven jaarlijks zelfs 3.000 Europeanen door aandoeningen die het gevolg zijn van geluidsstress. Dat staat in een rapport van· de Onderzoeksraad van de Europese Unie. Het steeds toenemende wegverkeer is de belangrijkste bron van lawaaihinder.

Na luchtvervuiling is geluidsoverlast de omgevingsfactor met de grootste impact op de gezondheid. Langdurige blootstelling aan lawaai kan resulteren in onder meer slaapstoornissen, vermoeidheid, depressie en stress, wat uiteindelijk kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en hartfalen.
Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Gezondheidsraad blijkt nu dat het lawaai in Europa anderhalf miljoen gezonde levensjaren kost. Ongeveer 61.000 jaren gaan verloren door hartziekten, 903.000 levensjaren door slaapstoornissen, 22.000 jaren door tinnitus (oorsuizen) en 587.000 door de frustraties als gevolg van de overlast. "Het wegverkeer alleen al is jaarlijks verantwoordelijk voor het verlies van een miljoen gezonde levensjaren", stelt de studie.

ziekmaker

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI) in Nederland ste1t dat 700.000 Nederlanders zich bijna dagelijks ergeren aan straatlawaai. "Mensen worden daar echt ziek van, zelfs al dénken ze niets te horen. Uit een studie is bijvoorbeeld gebleken dat mensen die onder aanvliegroutes bij grote luchthavens wonen en beweren dat ze daar geen hinder van ondervinden, toch een hogere hartslag hebben bij elk vliegtuig dat overkomt. Ook als ze slapen", stelt Lucas Keizer van het KGI, die er nog aan toevoegt dat ook 'interne geluidshinder' - zoals het schuiven van stoelen, voetstappen, of het gezoem van ventilatiesystemen - niet zelden een ziekmaker is.
Volgens de Nederlandse onderzoekers overlijden jaarlijks 3.000 Europeanen en 700 Nederlanders door aandoeningen die het gevolg zijn van geluidsoverlast. Dat zijn er meer dan door ongevallen in het verkeer.

verkeer

Voor Vlaanderen bestaan zulke cijfers niet. "Maar het Mira-rapport van de Vlaamse overheid schat dat elk jaar in Vlaanderen 6.528 gezonde levensjaren verloren gaan wegens slaapstoornissen en hartziektes als gevolg van lawaai", stelt Dick Botteldooren, audioloog van UGent. "We zouden de geluidshinder sterk kunnen doen dalen door de snelheid in het verkeer te matigen", denkt hij. Andere pogingen om de geluidsvervuiling te doen dalen met geluidsschermen, fluisterasfalt, stille motoren en banden, zijn door de toegenomen verkeersdrukte overigens tenietgedaan. (GW)
 


 

terug naar boven

 

NOG MEER GEVAREN

 

Klaplong door te luide muziek
bron: gezondheid.be

Luide technomuziek in de auto, in de discotheek of op concerten is schadelijk voor de longen. De zware basdreunen kunnen een klaplong veroorzaken. Die ontdekking deden een aantal onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Liefhebbers van techno en zelfs harde rock lopen het meeste gevaar. 'De zware basgeluiden die typisch zijn voor dat soort popmuziek doen de longen trillen. Door de frequentie en het luide volume ontstaan scheurtjes waardoor de long kan inklappen.'
 

 

 

 
NCRV - Man Bijt Hond - 7/03/2005

'Vooral bij rokers is het risico groot omdat hun longen al beschadigd zijn', zegt professor Marc Noppen van het Academisch Ziekenhuis van de VUB.
Hij en zijn team deden hun ontdekking per toeval. 'Op onze dienst hadden we kort na elkaar twee mensen met een klaplong die een heavy-metalconcert hadden bijgewoond. Dat intrigeerde me. Sindsdien ondervroegen we systematisch alle patiënten met ingeklapte longen. Toen bleek dat naar schatting twintig procent van de gevallen terug te voeren is op luide muziek.' Het gaat volgens professor Noppen om tientallen patiënten per jaar.
Niet enkel discotheek- en festivalgangers, maar ook mensen met een zware muziekinstallatie in de auto riskeren hun longen als ze de volumeknop te luid opendraaien.
Een klaplong komt vooral voor bij jonge mensen tussen 15 en 25 jaar. De symptomen zijn een stekende pijn in de borst en kortademigheid. Meestal herstelt de ingeklapte long vanzelf, maar heel soms is de aandoening levensbedreigend.
'Een remedie is er niet echt. We kunnen mensen enkel aanraden om het volume niet al te hoog te zetten of om niet te dicht bij de muziekboxen te gaan staan.'

terug naar boven

 

OOK PSYCHISCH IMPACT...

 


Lawaai doet ook stressniveau, angstgevoel
 en vermoeidheid van de zenuwen toenemen

bron: Leefmilieu Brussel

Fysiologische gevolgen

Lawaai verstoort de slaap en daardoor ook de goede fysiologische en geestelijke gezondheid. Een aangetaste slaapkwaliteit veroorzaakt een verandering van de bloeddruk en het hartritme, hartritmestoornissen en een verandering van de ademhaling.
Voor een goede slaap adviseert de WGO een geluidsomgeving waarvan het gemiddelde niveau niet boven 30 dB(A) komt.
Lawaai doet ook het stressniveau, het angstgevoel en de vermoeidheid van de zenuwen toenemen. Dit kan onder andere leiden tot een aantasting van de immuun- en endocriene functies.
Stress leidt tot de afscheiding van stresshormonen: adrenaline en noradrenaline. Een verhoging van de concentratie van deze hormonen leidt tot een stijging van het hartritme en de bloeddruk. Bij kinderen kan een aanhoudend hoog stressniveau leiden tot een verslechtering van het cognitieve vermogen om dingen te onthouden of complexe taken uit te voeren.

Effecten op het gedrag en de prestaties

Studies in de schoolomgeving tonen aan dat hoge geluidsniveaus een rem zijn op het verwerven van taalkennis en het leren lezen bij kinderen.
Voor een goede verstaanbaarheid van de boodschap, moeten twee parameters in aanmerking worden genomen: het achtergrondgeluid van een klas zou niet hoger mogen zijn dan 35 dB(A) en de klankweerkaatsing in het lokaal – of de 'nagalmtijd' – zou korter moeten zijn dan 1 seconde.
Overlast door lawaai leidt vaak tot veranderingen van het sociale gedrag, vermindert het solidaire gedrag, bevordert agressief gedrag en draagt bij tot een gevoel van verwaarlozing.
Lawaai vermindert ook de alertheid. Studies tonen aan dat in lawaaierige fabrieken 4-maal zoveel ongevallen gebeuren.


bron: De Standaard - 25/01/2013

terug naar boven

 

infolinks over TINNITUS en HYPERACUSIS

 


Overdreven lawaai beschadigt het gehoor

Overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis)

Oorsuizen (Tinnitus) en geneesmiddelen


Tinnitus: het eeuwige gefluit in je oren...

Via onderstaande luistertest kan je te weten komen welke frequentie(s)
je tinnitusgeluid het meest benaderen.

 

terug naar boven

 

FESTIVALLIEFHEBBERS MOETEN WAAR
VOOR HUN GELD KRIJGEN, GEEN LAWAAI

 

radiopresentator Michel Follet:
"Dat je muziek moet ‘voelen’, is je reinste nonsens"

"Het wordt tijd dat de muziekindustrie zich
eens gaat bezinnen over de essentie"

bron: Moment (Health- & Lifestyle-magazine van CM Limburg - zomer 2011)

Geen zomer zonder festivals. Het CM-festivalteam staat al in de startblokken, gewapend met oordopjes en kop-telefoons voor de allerkleinsten. Want hoe leuk en gezellig de meeste festivals ook mogen zijn, gezond voor je oren zijn ze niet. Minister Schauvliege liet vorige maand weten dat een nieuwe wet rond de geluidsnorm ten vroegste voor 2012 is. Audiologen, concertorganisatoren, muzikanten,… iedereen heeft er een mening over. Sommigen spreken uit ervaring. Zo ook radiopresentator Michel Follet. Hij heeft zelf te kampen met gehoorproblemen. Wat vindt hij van dit uitstel?

Michel Follet: “Het is vreemd: eigenlijk is er gewoon beslist om nog een jaar langer teveel decibels uit te storten over de jongeren. Ik begrijp wel dat ze met alle partijen moet overleggen, maar anderzijds… moeten die partijen ook gehoord worden? We weten inmiddels dat het stukken beter kan met het geluid op de festivals. Bij Vlati (Vlaamse Tinnitus en Hyperacusisvereniging) zie ik steeds meer jonge mensen. Als je dan met hen spreekt, merk je vaak dat ze gehoorschade hebben opgelopen op een festival.”
 

"Tegenwoordig moet alles zo opgepompt en opgeklopt klinken. Dat je muziek moet ‘voelen’, is je reinste nonsens. Het wordt tijd dat de muziekindustrie zich eens gaat bezinnen over de essentie"

 

“Ik wil niet militant gaan doen, maar we moeten een signaal geven. Blijven belangrijke groepen weg van festivals omwille van geluidsnormen, dan is dat maar zo. Dan zegt dat veel over die groepen. Goede muziek blijft ook met wat minder volume goed. Maar we mogen de schuld niet enkel in de schoenen van de muzikanten schuiven. Vaak voegen de producers of klanktechnici iets toe aan de muziek dat de grens overschrijdt. Tegenwoordig moet alles zo opgepompt en opgeklopt klinken. Vroeger waren er ook hevige platen, maar van zo’n dreun zoals je die nu hoort was nog geen sprake. Dat je muziek moet ‘voelen’, is je reinste nonsens. Het wordt tijd dat de muziekindustrie zich eens gaat bezinnen over de essentie. Het is niet alleen belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen naar een festival
komen, maar ook dat het publiek de muziek kan blijven horen
. Ik heb mijn gehoorschade niet opgelopen op zo’n festival, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen mening over heb."

Hoe is jouw gehoorschade dan wel ontstaan?

Michel Follet: “Bij mij begon het allemaal met een reis voor de luisteraars van Radio Donna. Achteraf bekeken heeft die reis mijn leven gered. Bij het landen van het vliegtuig kreeg ik ineens zo’n felle hoofdpijn dat ik mij ongerust maakte. Ik zei: hier zit iets in mijn hoofd dat er niet moet zitten. Mijn huisarts had meteen de reflex om mij te laten scannen. Ik was voor dat incident al te rade gegaan bij een specialist. Ik had vaak last van hoofdpijn, maar volgens hem was dat te wijten aan een ongezonde levensstijl. Drie dagen na de scan kreeg ik telefoon: of ik dringend naar het ziekenhuis wilde komen. Ja, dan weet je al dat er iets ernstigs aan de hand is. Ik bleek een tumor te hebben. Gelukkig was hij goedaardig. Hij moest wel binnen de drie maanden verwijderd worden of het zou te laat geweest zijn. Al snel werd duidelijk dat ik het gehoor in mijn rechteroor moest opgeven. Na de operatie merkte ik dat ik mijn dove oor alles extra “hoorde”. Dat was tinnitus, gecombineerd met hyperacusis, dat elk geluid buiten proportie laat klinken.”

Dat zal wel een zware klap geweest zijn. Hoe heb je dat verwerkt?

Michel Follet: “Ik heb het vrij snel aanvaard, ook al omdat een dodelijke afloop afgewend was. Ik ben sowieso wel geneigd om mij neer te leggen bij zaken waar ik niets aan kan doen. Ik ben een gelukkig mens, ondanks mijn probleem. Ik heb een actief leven en werd goed opgevangen door de mensen in mijn omgeving. Ik kan me wel voorstellen dat de neiging om je te isoleren groter is als je het verdict op latere leeftijd te horen krijgt. Ik was nog maar 34 op dat moment en had het gevoel nog een heel leven voor me te hebben. Verder prijs ik me gelukkig dat ik geen nine to five-job heb en op begripvolle bazen kan rekenen. Want hoe je het ook draait of keert: de media is een vijandige omgeving voor mensen met gehoorproblemen. Zo moet ik bedanken voor alles wat met televisie te maken heeft. Elk TV-programma heeft tegenwoordig een live-orkest en dat kan ik gewoonweg niet meer aan. Ik heb nog wel een televisieprogramma op een regionale zender, maar daar spreek ik gewoon tegen een camera: ik doe mijn ding en ik vertrek.”
“Het klinkt een beetje vreemd, maar mijn gehoorschade heeft ook een boeiende kant. Op je 34ste ben je al een beetje gesetteld. Je hebt je eigen hobby’s en kleine gewoontes. Die moest ik allemaal herzien. Ik beschouw het eigenlijk als een herbronning. Het gaf me de mogelijkheid om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en om mijn levensstijl te wijzigen. Alles uit je leven gaan schrappen is niet de oplossing. Mensen uit mijn omgeving zeggen ook wel dat ik een beetje kluizenaar ben geworden, eentje die naar buiten komt op het moment dat het hem uitkomt. Dat is ook typisch voor mensen met gehoorschade. Ik ben minder communicatief geworden en op ogenblikken dat het mij niet gaat, trek ik me terug in mijn cocon. Dat is niet dagelijks en ik ben ook niet aan een depressie toe, ik doe dan gewoon andere dingen die ik wel aankan."
 

"... hyperacusis wens ik niemand toe. Elk geluid klinkt anders en meestal buiten proportie. Glas bijvoorbeeld klinkt heel agressief. Het tikken van glazen klinkt in mijn oren als een glas-container die leeggemaakt wordt."

Dat is een mooie manier om ermee om te gaan.

Michel Follet: “Ik ga er misschien een beetje licht over, maar het zijn wel degelijk drastische beslissingen die je moet nemen. Toch raad ik iedereen aan zich te herbronnen. Op zoek gaan naar oplossingen is niet goed, eenvoudigweg omdat die niet bestaan. Mensen uit je omgeving hebben vaak de neiging om je te pushen. “Komaan, je mag je schouders niet laten hangen.” Of “Je moet misschien eens naar die specialist gaan.” Niet doen! Op die manier word je enkel maar meer geconfronteerd met je probleem. Je leven staat dan in het teken van het zoeken naar oplossingen die niet bestaan. Slecht horen kan opgelost worden met implantaten of hoorapparaten. Tinnitus en hyperacusis zijn dingen die zich afspelen in de hersenen. Er zijn wel technieken en behandelingen die het leed een beetje kunnen verminderen, maar een oplossing bestaat er niet. Dat komt het begrip van andere mensen niet altijd ten goede. Ze zien het vaak als iets psychologisch, iets dat ik me inbeeld. Maar ik speel geen komedie, waarom zou ik? Ik zit nu eenmaal gevangen in mijn eigen klankdecor. Ik ben er al veel mee gebaat als mensen begrip tonen en mijn probleem aanvaarden. Maar – en ik blijf het zeggen – het mag je er niet van weerhouden om je joie de vivre te behouden. Vanuit mijn rol als mediafiguur heb ik er een boek (zie lager) over geschreven, maar ik wou een positieve boodschap overbrengen. Ik heb 15 jaar gewacht om het te schrijven, tot ik het zelf verwerkt had en het boek een positieve, maar ook realistische insteek kon geven. Anders help ik er niemand mee, zou ik me enkel maar in mijn eigen ellende onderdompelen en mij aanstellen. Ik reik geen oplossing aan in mijn boek, maar wil gewoon enkele tips meegeven. Dingen die je kan inbouwen om er in je leven redelijk goed mee weg te kunnen.”

Kan je daar enkele voorbeelden van geven?

Michel Follet: “Je moet allerlei dingen inbouwen in je leven om het draaglijk te maken. Zo raad ik mensen met gehoorschade aan om hun huis in te richten op hun probleem. De architectuur is tegenwoordig opgebouwd uit glas en beton. Dat galmt enorm en neemt alle gezelligheid weg. Mensen wonen vaak in een loft met één bank, één vaas en één bloem. Ik word soms uitgenodigd bij mensen met zo’n galmend huis. Dan moet ik na een kwartier vertrekken. Dat klinkt misschien onbeleefd, maar ik kan gewoonweg geen hele avond pijn lijden. Mijn huis is heel knus en gezellig ingericht, met materialen die het geluid absorberen. Ook in openbare gebouwen is alles tegenwoordig trendy gebouwd. Ik beoordeel restaurants op hun interieur in plaats van op hun menukaart. Een andere tip is het zoeken van hobby’s. Sluit je niet op, maar zoek een hobby die het toelaat om te genieten. Je kan je vroegere hobby’s helemaal schrappen omdat die teveel lawaai maken, maar je kan ze ook anders invullen. Zo ben ik altijd gepassioneerd geweest door de kermis. Nu ben ik minder bezig met het bezoeken van de kermis zelf – al ga ik aan het eind van de avond wel eens langs – maar verdiep ik mij meer in de levensstijl die rond de kermis hangt. Zo heb ik een oude kermisattractie gerestaureerd, draaide ik al enkele documentaires over de kermis en breng ik binnenkort een kermiskalender uit. Je
moet dus andere manieren zoeken om je hobby’s in te vullen. En dat is dan maar zo, ik ben daar absoluut niet verbitterd over.”
 

"Op een festival is dat anders: daar gaat het om één geluidstechnicus die ervoor kiest dat duizenden mensen hetzelfde moeten ervaren en dat klopt niet."

 

Jij hebt zowel tinnitus als hyperacusis. Beschrijf beide aandoeningen eens.

Michel Follet: “Tinnitus valt nog mee, daar leer je op termijn mee leven, maar hyperacusis wens ik niemand toe. Elk geluid klinkt anders en meestal buiten proportie. Glas bijvoorbeeld klinkt heel agressief. Het tikken van glazen klinkt in mijn oren als een glascontainer die leeggemaakt wordt. Of de ijskar die hier regelmatig doorkomt. Die man moet zich natuurlijk hoorbaar maken voor zijn klanten. Voor mij klinkt zijn belletje echter alsof er een klokkentoren hangt in mijn huis. Ik weet intussen wanneer hij voorbijkomt en zorg dan ook dat mijn oren beschermd zijn. Ik vergelijk hyperacusis vaak met een druppende kraan in de badkamer. Als je in bed ligt en je hoort de kraan druppen, gaat dat getik van het water ook steeds luider en luider klinken. Tot je het niet meer kan uitstaan en opstaat om de kraan helemaal dicht te draaien. Alleen kan ik dat niet. Water kan klinken zoals stortregen op een golfplaat. Maar dat is niet altijd het geval, op momenten heb ik geen last van hyperacusis en blijft alleen de tinnitus over: het constante zoemen en suizen van je oor. Tot plots zich weer een geluid vastzet in mijn oor en de hyperacusis de kop weer opsteekt. Als ik zie dat mensen gaan klinken met glazen kan ik me daar mentaal op voorbereiden en mijn oren wapenen, maar je hebt ook situaties dat het geluid je plots overvalt. Een autoalarm dat plots afgaat, kan heel je dag bepalen. De auto-industrie houdt ook geen rekening met mensen met gehoorschade. Als ik een nieuwe auto koop, laat ik meteen alle kabels doorknippen die met geluid te maken hebben. Zelfs het getik van de richtingaanwijzers is teveel voor mij. Als ik parkeersensoren zou hebben, zou ik tegen alles wat ik tegenkom botsen. Je zou ervan schrikken hoeveel toestellen tegenwoordig geluid maken, al zijn het maar kleine piepgeluidjes. Zelfs op restaurant gebeurt de bediening aan tafel tegenwoordig met van die handcomputers. Een brood bestellen in Frankrijk is voor mij dan ook een verademing: de bakker die de bestelling opschrijft met pen en papier en dan in zijn hoofd het rekensommetje maakt…zalig! Naar de supermarkt ga ik enkel tegen sluitingstijd, als er vaak nog maar één kassa open is. Ze kennen mij daar al: ik doe vlug mijn aankopen en ga terug naar buiten. Ik kan dus wel gaan winkelen en ik maak mij er dan ook niet druk om. We zijn een samenleving, en ik moet me aanpassen aan de samenleving. De samenleving moet zich niet aanpassen aan mijn probleem.”

Al die geluiden waar wij niet bij stilstaan, dat is eigenlijk wel confronterend.
 

"Ik vergelijk het met het geven van vaccin tegen vergiftigde vis om vervolgens iedereen giftige vis te serveren. Oordopjes helpen wel tegen het lawaai, maar het is toch frappant dat je je oren moet beschermen tegen dat lawaai. Waarom niet gewoon iets doen aan dat lawaai?"

Michel Follet: “Dat is begrijpelijk, ik stond daar ook niet bij stil. Nu heb ik er echter mee te maken en is het aan mij om een oplossing te zoeken en ermee om te kunnen. En dan ga je ermee aan de slag. Iemand met diabetes moet ook pralines vermijden, hoe moeilijk dat soms ook is. Zo heb ik muziek uit mijn leven moeten verbannen. Zelfs het radionieuws luisteren zit er niet meer in, omdat er zoveel jingles tussenzitten. Radio maken lukt nog wel, dan ben ik zo met mijn job bezig dat ik er geen last van heb. Klassieke, ingetogen muziek beluisteren gaat nog wel, maar voor de rest hou ik er afstand van. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, soms kom je in het verkeer zo’n jonge kerel in zo’n boomcar bezig. Maar goed, dat is de samenleving. Als hij ervoor kiest om zijn gehoor te beschadigen, is dat dwaas. Maar het is zijn keuze. Op een festival is dat anders: daar gaat het om één geluidstechnicus die ervoor kiest dat duizenden mensen hetzelfde moeten ervaren en dat klopt niet.”

Wat vind je van de actie van CM Limburg om gehoorbescherming te voorzien op festivals?

Michel Follet: “Het is goed dat jullie de aandacht vestigen op dit probleem. Je moet opkomen waar je voor staat. Maar uiteindelijk is het een doekje voor het bloeden. Ik vergelijk het met het geven van vaccin tegen vergiftigde vis om vervolgens iedereen giftige vis te serveren. Oordopjes helpen wel tegen het lawaai, maar het is toch frappant dat je je oren moet beschermen tegen dat lawaai. Waarom niet gewoon iets doen aan dat lawaai? Nu, ik besef wel dat CM Limburg zoiets niet kan forceren. Als zelfs de bevoegde minister er geen norm doorkrijgt… Dus ik vind het wel goed dat jullie een signaal geven. Hopelijk wordt er ook iets mee gedaan. Festivalliefhebbers moeten waar voor hun geld krijgen, niet lawaai voor hun geld.”
 

Oorlog in je hoofd

In dit boek vertelt de Vlaamse ex-radiopresentator Michel Follet over zijn gehoorproblemen en hoe die zijn leven hebben veranderd. Vijftien jaar geleden werd bij Follet een goedaardige tumor verwijderd, en sindsdien is hij doof aan zijn rechteroor en heeft hij last van tinnitus (een onophoudelijke zoemtoon). Bovendien heeft hij hyperacusis, een overgevoeligheid voor bepaalde geluiden en frequenties.
Tinnitus is een onophoudelijke fluittoon waar 15 % van de bevolking last van heeft. Bij hyperacusis wordt het oor om een onverklaarbare reden overgevoelig voor bepaalde geluiden. Een koffiezet, een huig-r of de richtingaanwijzers in de wagen: het minste geluid kan aanleiding geven tot een hyperacusis-aanval met barstende hoofdpijn.
Follet moest noodgedwongen stoppen als radiopresentator en intussen maken zijn gehoorproblemen deel uit van zijn leven. Het boek is echter geen jammerklacht en bevat zelfs heel wat humor, zelfspot en een positieve boodschap. Zo vertelt Follet dat hij door zijn beperking net meer is gaan luisteren naar zijn lichaam en naar anderen. Bovendien geniet hij nu meer van de eenvoudige dingen in het leven en focust hij op de goede momenten. In de eerste plaats is dit een herkenbaar en hoopvol boek voor wie te kampen heeft met gehoorproblemen. Daarnaast bevat het ook tips voor mensen uit hun omgeving en voor iedereen die beter met zijn gehoor wil leren omgaan.


Titel: Oorlog in het hoofd - Auteur: Michel Follet - Prijs: 14,90 EUR -
ISBN: 9789460010125 - 151 pagina`s - Uitgeverij: Vrijdag

 

terug naar boven

 

NATUURLIJK KAN OOK LAWAAI VAN
KINDERDAGVERBLIJVEN GEZONDHEID SCHADEN...

 

 


 
VRT-journaal - 3/08/2011


 
VTM-nieuws - 3/08/2011

cardioloog dr. Marc Goethals:
"Buren die lawaai vervelend vinden zijn niet verzuurd of intolerant..."

In EU ontwikkelen 250.000 mensen per jaar een nieuwe hartziekte door blootstelling aan verkeerslawaai. En lawaai is lawaai, of het nu komt van een vrachtwagen of van kinderen, dat is net hetzelfde. Maar er is een groot verschil tussen het lawaai van spelende kinderen bij de buren of het lawaai van haast geïndustrialiseerde kinderopvang dat constant voor een hoge intensiteit van lawaai zorgt. De mens moet zich ook op juridisch basis kunnen blijven verdedigen, om zijn recht op een gezonde leefomgeving te beschermen. En buren die lawaai vervelend vinden zijn niet verzuurd of intolerant, wat de rest van Vlaanderen daar ook van moge vinden...

 


Lawaai is lawaai en schaadt de gezondheid,
ongeacht de bron
Ook aanhoudend kinderlawaai kan gezondheid schaden
bron: De Standaard - 3/10/2011

 


dr. Marc Goethals

dr. Marc Goethals:
STILTE IS EEN MENSENRECHT

"Zonder rustperiodes kan de mens niet recupereren van lawaai. Dat geldt evengoed voor de buren van een kinderdagverblijf", zegt cardioloog dr. Marc Goethals.

Wie? Cardioloog in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst.
Wat? Lawaai veroorzaakt door spelende kinderen, is niet onschuldig.
Waarom? Lawaaihinder leidt tot hoge bloeddruk en aandoeningen van het hart en de bloedvaten.

De publieke opinie is verontwaardigd over het gebrek aan tolerantie bij omwonenden van kinderdagverblijven, en door het feit dat de rechterlijke macht hen daarin geregeld volgt (DS 1 augustus). Er gaan stemmen op om het voorbeeld van Duitsland te volgen en kinderlawaai te schrappen uit de lijst van de
bronnen van omgevingslawaai. Het zou daardoor onmogelijk worden voor buurtbewoners om zich nog juridisch te verzetten tegen de aanwezigheid van kinderdagverblijven. Het lawaai van een kinderdagverblijf zou niet meer meetellen in de metingen van de geluidsbelasting in de woonomgeving. Is dit voorstel door emotionaliteit ingegeven, of de zoveelste knieval voor de economie? Is dit in het belang van de kinderrechten, of gaat het om zoveelste uitholling van het recht op gezondheid van de burger? Lawaai van een kinderdagverblijf hoort dan bij de andere vormen van omgevingslawaai waartegen we in onze moderne maatschappij geacht worden tolerantie te ontwikkelen, ‘in het algemeen belang’.

niet in mijn achtertuin

Buren van een overbevolkt en slecht ingepland kinderdagverblijf zitten in hetzelfde schuitje als de vele tienduizenden die uit hun slaap of concentratie worden gehouden door vliegverkeer, een hoge snelheidslijn, wegverkeer, industrie. Zij krijgen al snel het label ‘not in my backyard’ (Nimby) opgespeld, als ze zich proberen te beschermen. Ook hier treedt de overheid de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) met de voeten en vindt men dat het algemeen belang (de economie) primeert. Bij de kinderdagverblijven schuilt achter een ogenschijnlijk louter humaan aspect – de bescherming van de kinderrechten – een economisch imperatief: de zeven-dagen-op-zeveneconomie die een toenemend beslag legt op wat nog een legitieme kans op stilte biedt: de avond, de nacht, het weekend, de vakantie. Natuurlijk hebben kinderen recht op spelen. Maar moet je dit concentreren in een kinderdagverblijf gelegen in een woonzone, met grote aantallen kinderen die daar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, tijdens weekend en vakantie worden gedropt? Lawaai van kinderdagverblijven wordt zo gelijk gesteld met het lawaai van spelende kinderen. Kinderen moeten in de woonomgeving kunnen spelen, maar daar – mag je aannemen – treden de ouders regulerend op. In het ergste geval, bij betwistingen, komt de vrederechter tussen. Het lawaai van spelende kinderen in een kinderdagverblijf is van een volstrekt andere orde: niet alleen omdat het veel intenser is, maar ook omdat het de normale rustperioden niet respecteert.

recupereren van lawaai

 

24 uurseconomie legt
een toenemend beslag
op de avond, de nacht,
het weekend...

Een mens kan veel lawaai verdragen, als er minstens een geldige reden voor bestaat (spelende kinderen bijvoorbeeld), en als de noodzakelijke rustperiodes worden gerespecteerd (avond, nacht, weekend). Die rustperioden gelden als recuperatietijd na lawaai. Is het kinderlawaai van onschuldige kinderen zo onschuldig voor onze gezondheid?

Hebben de buren recht van spreken? Volgens de WGO vormt lawaai, van alle aard, een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zowel overdag als ’s nachts. Dit heeft alles te maken met het belang van een ongestoorde slaap voor ons overleven. Het menselijke gehoor werkt als een 24 uursalarm. Ons oor slaapt nooit. Lawaaiprikkels boven een drempelwaarde lokken een reactie uit van het autonoom zenuwstelsel waardoor de pols versnelt, de bloeddruk stijgt. Of we ons daarvan subjectief bewust zijn of het ons al dan niet hindert, doet weinig ter zake. Lawaaischade manifesteert zich vooral door een hoge bloeddruk en aandoeningen van het hart en de bloedvaten (hartinfarct, hartfalen, hersentrombose), maar ook in een scala andere aandoeningen zoals ademhalingsziekten, psychiatrische aandoeningen, reumatische aandoeningen. Het Lares-rapport van de WGO maakte al in 2004 duidelijk dat dezelfde associaties met ziekte zijn teruggevonden ongeacht de bron van het omgevingslawaai: of het nu om verkeerslawaai ging of om burenlawaai deed niets ter zake. Spelende kinderen horen thuis in een woonomgeving, maar dit kan je niet zomaar overplanten naar kinderdagverblijven wanneer er geen respect is voor het recht op stilte en stilte perioden van de omwonenden. Lawaai schaadt de gezondheid, en het recht op gezondheid is een mensenrecht.

terug naar boven

 

NSG WAARSCHUWT...

 


Nederlandse stichting geluidshinder (NSG)
waarschuwt voor ernstige
 gezondheidsschade door geluidsoverlast
bron:  Nederlandse stichting geluidshinder - feb. 2007

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) waarschuwt voor ernstige gezondheidsschade door geluidsoverlast.
De effecten van geluid kunnen volgens de stichting zeer ernstig zijn: jaarlijks honderden mensen die zo’n tien jaar eerder overlijden, duizenden hartinfarcten, en hoge bloeddruk bij honderdduizenden mensen, zeker 1,5 miljoen mensen hebben door deze overlast ernstige slaapproblemen.
De NSG schat de gezondheidsschade in Nederland op jaarlijks 1 miljard euro. Een verontrustende ontwikkeling die niet alleen een groot probleem voor de volksgezondheid vormt, maar ook nog eens over tien jaar kan uitgroeien tot milieuprobleem nr. 1 van Nederland, aldus de stichting.

Geluidshinder, milieuprobleem van de toekomst

Een verontrustende ontwikkeling waar we  meer inzicht en uitleg over geven. Geluidshinder vormt namelijk een groter probleem voor de volksgezondheid dan wordt gedacht. Overlast van buren, weg-, vlieg- en railverkeer of recreatie; miljoenen Nederlanders ondervinden er hinder van en lopen daardoor risico op gezondheidsproblemen.
Denk hierbij aan verstoorde slaap, stresseffecten, verminderd concentratievermogen, angst, depressies en zelfs kans op overlijden.

In een onderzoek van het RIVM (Knol en Staatsen, 2005) worden DALY’s (Disability Adjusted Life Years) gepresenteerd. Met DALY’s kunnen verschillende gezondheidsrisico’s met elkaar worden vergeleken en de effecten op de gezondheid op de langere termijn naast elkaar worden gezet. Uit dit onderzoek blijkt dat geluidshinder grote invloed heeft op onze gezondheid. Het kan zelfs ons leven verkorten. De meest opzienbarende conclusie is echter dat geluidshinder, na luchtverontreiniging (onder andere fijn stof), milieuprobleem nummer twee is in Nederland!
De verwachting is, dat de lucht schoner wordt en dat de geluidsbelasting toeneemt. Sommige deskundigen denken dat de situatie binnen 10 jaar zal zijn omgedraaid. Geluidsoverlast is dan milieuprobleem nummer één in Nederland. Reden genoeg voor alertheid en actie.
Als maatschappelijk partner voor miljoenen Nederlanders wil de NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) een breed draagvlak creëren voor de activiteiten. Als geen ander zijn wij dé instantie om ons ook de komende jaren actief in te zetten om de zeer schadelijke effecten van geluidshinder terug te dringen. En met ruim 36 jaar ervaring kunnen wij putten uit een schat aan kennis en ervaring.
Wij zijn er van overtuigd dat u na het lezen van deze brochure tot dezelfde conclusie komt als wij: geluidshinder, milieuprobleem van de toekomst. (Johan de Bondt, Voorzitter NSG)

Grote gezondheidseffecten geluid

Geluid kan ernstige hinder veroorzaken. Maar dat is niet alles. Uit onderzoek van het RIVM, het Milieu- en Natuurplanbureau en de Universiteit Tilburg blijkt dat geluidshinder ook grote effecten heeft op de gezondheid en de economie.

Geluid en DALY’s
De DALY’s-methode – Disability Adjusted Life Years – maakt het mogelijk om bepaalde factoren die ziekte veroorzaken en de levensduur verkorten (zoals geluidshinder, luchtverontreiniging, UV-straling, verkeersongevallen, alcohol) naast elkaar te zetten en te vergelijken. Zo wordt inzichtelijk welke oorzaken de meest negatieve invloed hebben. Het onderstaande overzicht laat zien dat geluid
– na luchtverontreiniging – de op een na grootste veroorzaker is van milieugerelateerde ziekten in Nederland. De verwachting is dat dit over 10 jaar wellicht is omgedraaid. Topprioriteit dus!
Er wordt hard gewerkt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voorspeld wordt dat de lucht de komende jaren schoner wordt, terwijl de geluidsbelasting juist zal toenemen. Dit komt onder andere door de hoge bevolkingsdichtheid, de voortgaande verstedelijking en de toenemende groei van de mobiliteit.

Ernstige gevolgen
De effecten van geluid variëren. Van hinder bij miljoenen Nederlanders tot ernstige gevolgen voor de volksgezondheid: per jaar honderden mensen die zo’n tien jaar eerder overlijden, duizenden hartinfarcten, honderdduizenden mensen met een verhoogde bloeddruk, tienduizenden kinderen met slechtere leerprestaties en meer dan een miljoen mensen met ernstige slaapproblemen als direct gevolg van geluidshinder.

Rust is gezond

Onderzoek van de laatste jaren suggereert dat rust een positief effect heeft op de gezondheid. Ook kan het negatieve invloeden van lawaai compenseren. De realiteit is echter dat stilte steeds schaarser wordt in Nederland. Zelfs in de officiële stiltegebieden klinkt steeds vaker lawaai van vlieg- en wegverkeer. De realiteit is ook dat mensen steeds méér behoefte krijgen aan stilte. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een lawaaiige omgeving wonen/werken, een grotere behoefte hebben aan gebieden met rust dan mensen die in hun directe leefomgeving geen of nauwelijks geluidsoverlast ondervinden.

Wat is rust?
Met rust wordt niet complete stilte bedoeld. Op een strand met veel geluiden kan men vaak toch grote rust ervaren. Zelfs als dit qua decibellen gelijk staat aan een druk verkeersplein. Het is te omschrijven als geluid dat passend is in de omgeving. Zoals kerkklokken tijdens een wandeling in de polder.

Advies Gezondheidsraad
In 2006 kwam de Gezondheidsraad met een advies over positieve effecten van stille gebieden. Gesteld wordt dat zonder extra beleidsinspanning de afwisseling tussen drukte en stilte zal verdwijnen. Er zal een ‘deken van lawaai’ over Nederland neerdalen. De NSG onderschrijft dit advies van de Gezondheidsraad en werkt op een pro-actieve en innovatieve manier samen met de overheid om zoveel mogelijk stille gebieden te behouden en lawaai terug te dringen.

download hier de volledige brochure van NSG

terug naar boven


 

Geluidsoverlast en gezondheid
Je raakt er gestrest van en erger
bron: lastpost.nl

Hieronder volgt een samenvatting van een stuk op basis van de beschrijvingen van een reeks van onderzoeken over de invloed van geluidsoverlast op je gezondheid. De complete tekst van dit artikel dat in gewijzigde vorm ook verschenen is als hoofdstuk in een boek van de Consumentenbond over psychische problemen, kunt u hier downloaden.

Tot de kern samengevat komen de gezondheidseffecten van geluidsoverlast hier op neer:

Ongewenst geluid (hard en ook zacht) is een "stressor". Dat blijkt uit praktisch alle onderzoeken. Dat wil zeggen: je raakt er gestrest van en je krijgt een reeks van bijbehorende klachten. Van vermoeidheid en prikkelbaarheid tot hartinfarcten aan toe. Iedereen onder ons, zeker de getroffenen, weet ondertussen wel genoeg van stress en zal dit herkennen en onderschrijven.
Wat er aan te doen valt, kunt u in diverse boeken en brochures over stress lezen. Het verschilt uiteraard van persoon tot persoon en hangt ook van de rest van uw situatie af. Daar kunnen we hier dus weinig over zeggen.

Geluidsoverlast kan ook leiden tot psychische en psychiatrische klachten leiden. Het versnelt het ontstaan van neuroses en intensiveert al bestaande neuroses. Verder kan het leiden tot stemmingsstoornissen en zelfs psychoses. Uit onderzoeken blijkt dat in lawaaiige gebieden bij vliegvelden meer opnames in psychiatrische ziekenhuizen (en meer medicijngebruik) plaatsvinden dan elders.

Geluidsoverlast heeft een negatief effect op het geheugen en het concentratievermogen. Vooral bij kinderen tast het het leervermogen en de ontwikkeling van lezen en spreken aan. Kinderen voelen zich vaak hulpeloos onder lawaai, worden er passief van. Dat kan weer leiden tot depressies. Al met al kunnen kinderen in lawaaiige omgevingen (ook in het gezin) zo een sociaaleconomische achterstand oplopen.

Geluidsoverlast heeft ook een negatief effect op het sociale gedrag. Het kan leiden tot botheid, minder maatschappelijke betrokkenheid en agressie. Hier zitten natuurlijk negatieve emoties achter als hulpeloosheid, teleurstelling, uitputting, angsten en woede.

Dit alles heeft natuurlijk ook effecten op de maatschappij: veel getroffenen voelen zich niet meer zo thuis in een maatschappij die dit probleem ontloopt. Ze raken verbitterd. Ook hangt er natuurlijk een prijskaartje aan de gezondheidseffecten, maar dat kunnen wij niet schatten. Daarover is niets bekend. Een ruwe schatting is toch dat zeker een kwart van de bevolking hinder, zo niet ernstige hinder heeft van diverse vormen van ongewenst geluid.

Tot slot nog één onderzoekscijfer: Tweederde van de Europeanen moet regelmatig leven met een geluidsniveau van meer dan 55 decibel, en dat cijfer is de grens voor het ontstaan van agressie en slaapstoornissen.
Mocht u willen emigreren vanwege geluidsoverlast, een advies: ga niet naar Spanje, Italië of Griekenland, want dat zijn de lawaaierigste landen in Europa.
 


 


Een blik over het leven in een 'vredig' flatgebouw
(A view over life into a “peaceful” block of flats)

animatie 'NEURO' van Bruno Bozzetto over muziek en geluidseffecten:


klik op afbeelding voor animatie 'NEURO'

Direction and Script : Bruno Bozzetto - Music and sound effects : Roberto Frattini

 

Man schiet op luidruchtige buren
bron: DS - 16/08/2011

Een man heeft maandagnacht in Thy-le-Bauduin (provincie Namen) meerdere keren op zijn buren geschoten, omdat ze volgens hem te veel lawaai maakten. Een vader en zijn zoon werden geraakt, maar zijn buiten levensgevaar. De schutter werd aangehouden wegens poging tot doodslag.

Twee broers vierden maandagavond hun verjaardag in de rue du Tienne in Thy-le-Bauduin. Een buurman vroeg het groepje feestvierders herhaaldelijk minder lawaai te maken. Toen enkele leden van de feestende familie naar hem toe kwamen, kreeg de buurman schrik en haalde hij een vuurwapen boven, waarmee hij drie keer schoot. Een van de slachtoffers werd in het been getroffen, het andere in de bil. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht.
De dader zei aan de politie dat hij schrik kreeg omdat de slachtoffers hem enkele dagen eerder hadden bedreigd.

terug naar boven

 

 

rapport Wereldgezondheidsorganisatie WHO:

Tienduizenden mensen komen
jaarlijks om door lawaai
bron: Knack - 22/08/2007

LONDEN (BELGA): - Jaarlijks komen volgens voorlopige gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tienduizenden mensen om het leven door lawaai. Alleen al de continue blootstelling aan verkeerslawaai in Europa is verantwoordelijk voor tot drie procent van alle dodelijke hartaanvallen. Dat schrijft het Britse wetenschappelijke magazine New Scientist in de uitgave van zaterdag. Van de wereldwijd zeven miljoen jaarlijkse doden door ischemische hartziekten (klachten van het hart die ontstaan doordat de bloedtoevoer naar de hartspier onvoldoende is) kunnen per jaar meer dan 200.000 doden op het conto van lawaai geschreven worden. Bovendien kan een voortdurend hoog geluidsniveau verder nog talrijke gezondheidsgevolgen hebben. Naast de hartziekten door het verkeerslawaai veroorzaakt lawaai van luide muziek volgens New Scientist ook schade aan het gehoor en slaapstoornissen. Permanente blootstelling aan geluid, ook een minder luide blootstelling, kan bij kinderen leerstoornissen veroorzaken. De drempel voor mogelijke schade aan het gehoor ligt volgens de geneeskunde op lawaaihinder van 85 decibel. Door het verkeer op straat wordt al snel 85 decibel bereikt. In discotheken of tijdens rockconcerten kan dat oplopen tot 110 decibel. (DWM)

 

terug naar boven

 


Geluidsoverlast verhoogt
risico op hartaanval
bron: De Telegraaf - 11/10/2010

BERN - Mensen die langdurig onder een luidruchtige vliegroute wonen, lopen een aanzienlijk hoger risico om te sterven door een hartaanval. Volgens Zwitserse wetenschappers neemt het risico in sommige gevallen wel met 50 procent toe. Dat schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Epidemiology.

De wetenschappers onderzochten 4,6 miljoen mensen ouder dan dertig jaar in Zwitserland. Van hen kwamen tussen 2000 en 2005 ruim 15.000 mensen om door een hartaanval. De onderzoekers keken hoe dicht de mensen bij een vliegroute woonden en hoeveel geluidshinder ze van de vliegtuigen hadden.

Daaruit bleek dat mensen die dagelijks gemiddeld blootgesteld worden aan geluidsoverlast van 60 decibel (ongeveer het volume van een stofzuiger), 30 procent meer kans hebben om te sterven aan een hartaanval dan mensen die dagelijks minder dan 45 decibel te verwerken krijgen. Mensen die meer dan vijftien jaar in de luide herrie zitten, kampen zelfs met een verhoogd risico van 50 procent.

Eerder was al vastgesteld dat geluidshinder slecht kan zijn voor de gezondheid. Het was onderzoekers echter nog niet gelukt te bewijzen dat het geluid echt de boosdoener is, en niet bijvoorbeeld de bijbehorende luchtvervuiling. Voorheen werd altijd gekeken naar wonen nabij doorgaande wegen, waarbij ook een groter risico bestaat om te sterven aan een hartaanval. Door te kijken naar vliegroutes werd de factor luchtvervuiling grotendeels weggenomen.

Volgens de onderzoekers is het verhoogde risico ook niet te verklaren door de sociale en economische situaties van de mensen die onder een vliegroute wonen. „Het effect was vooral duidelijk bij mensen die blootgesteld worden aan hoge niveaus van geluid, en is afhankelijk van hoelang mensen in het lawaaierige gebied wonen”, aldus onderzoeker Matthias Egger van de universiteit van Bern.

De wetenschappers stellen dat mensen die onder een vliegroute wonen er goed aan doen hun huis te isoleren, zodat de geluidsoverlast afneemt.

terug naar boven

 


Nachtlawaai schaadt ook zonder te wekken

bron: De Standaard - 21/02/2008
 

BRUSSEL - Zelfs wie niet wakker wordt van de nachtvluchten, kan gezondheidsschade oplopen.

Nachtelijke vliegtuiglawaai en verkeerslawaai op straat verhogen de bloeddruk tijdens de slaap. Dat blijkt uit een studie bij bijna vijfduizend omwonenden van de luchthavens van Amsterdam (Schiphol), Berlijn (Tegel), Athene, Milaan (Malpensa), Stockholm (Arlanda) en Londen Heathrow.

Per tien decibel nachtelijk vliegtuiglawaai hebben de omwonenden gemiddeld veertien procent meer kans op een verhoogde bloeddruk, meldt een team rond Lars Jarup van het Imperial College London in Environmental Health Perspectives. En dat terwijl op tien kilometer van een grote luchthaven, zoals in Grimbergen, de vliegtuigen nog gemakkelijk zeventig decibel door de slaapkamer laten dreunen.

Zelfs bij een geluidsniveau waarvan de slapers niet ontwaken, 35 decibel, blijft de bloeddruk ook na het lawaai nog verhoogd, blijkt uit een tweede studie van dezelfde onderzoeksgroep in het European Heart Journal.

De meeste mensen ontwaken pas bij 45 decibel - dat is tien keer zoveel geluidsenergie als 35 decibel. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert 45 decibel als drempelwaarde die het best niet overschreden kan worden.

De twee Europese studies tonen aan dat het nachtlawaai de bloeddruk al doet stijgen zonder dat de persoon ontwaakt of zich ervan bewust is. 'Op lange termijn verhoogt dat de kans op een blijvende bloeddrukverhoging en daarmee de kans op overlijden door hart- en vaatziekten' , zegt Marc Goethals, een Vlaamse cardioloog die de lawaaiproblematiek op de voet volgt.

'Bovendien treedt er geen gewenning op: elke keer opnieuw steeg de bloeddruk door de overrazende vliegtuigen.' Mensen worden op den duur misschien minder gemakkelijk wakker van het lawaai, maar voor de gezondheid blijft het even schadelijk. Mensen die denken 'er geen last meer van te hebben', lopen misschien zelfs het grootste gevaar, waarschuwt Goethals, want ze nemen geen maatregelen om zich te beschermen. 'In een eerdere Berlijnse studie hadden mensen door nachtlawaai twee keer meer kans op een hoge bloeddruk. Maar mensen die zich niet stoorden aan het lawaai en met open raam sliepen, hadden zes keer meer kans op een hoge bloeddruk.'

Ook suikerziekte wordt met nachtlawaai in verband gebracht. In een recente studie van Esra Tasali van de universiteit van Chicago werden jonge mensen blootgesteld aan herhaald geluid waardoor ze net niet wakker werden, maar wel oppervlakkiger sliepen. Hun bloedsuikerbalans raakte na drie dagen ernstig verstoord, waardoor hun risico op suikerziekte verhoogde alsof ze acht tot dertien kilogram dikker geworden waren, melden de wetenschappers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. 'Dit is volledig in lijn met epidemiologisch onderzoek dat aantoont dat kortslapers meer suikerziekte, zwaarlijvigheid en verhoogde bloeddruk hebben', zegt Goethals. 'Weinig mensen weten dat men van slaaptekort dik wordt!' (kidr)

 

 

OOK KINDEREN KWETSBAAR VOOR GEHOORSCHADE

 

 


Geluidsoverlast en leerproblemen
bron: e-gezondheid.be  - 6/09/2005

Vermoedelijk beschermen kinderen zichzelf tegen geluidsoverlast
 door mentale afscherming en isolatie

Dat geluidsoverlast een invloed heeft op de gezondheid en de levenskwaliteit, werd uitvoerig aangetoond. Tenminste, als het over volwassenen gaat. Maar hoe zit het met kinderen? Bij kinderen kan geluidsoverlast voor leerstoornissen zorgen, zo blijkt.

Uit een Europese studie blijkt dat leerlingen van scholen die in de buurt van een grote luchthaven liggen meer leerproblemen hebben dan leerlingen uit andere scholen. Het gaat meer bepaald om moeilijkheden bij het begrijpen van geschreven taal.

Voor het onderzoek werden meer dan 2600 kinderen onderzocht -van negen tot tien jaar oud- die schoollopen in de buurt van een internationale luchthaven. Ze legden cognitieve tests af en beantwoordden een vragenlijst die peilde naar de algemene gezondheidstoestand. Daarnaast werd ook de geluidsoverlast in de scholen gemeten.
De auteurs van de studie moesten vaststellen dat er een omgekeerd verband is tussen de intensiteit van het lawaai en de prestaties van de leerlingen. Zo zorgt de geluidsoverlast voor leerstoornissen bij het lezen. In de ergste gevallen kunnen de kinderen wel lezen, maar begrijpen ze niet wat ze lezen. Diezelfde leerlingen wijzen op de geluidsoverlast en hoe die hen stoort.

DE VERKLARING

Vermoedelijk beschermen kinderen zichzelf tegen geluidsoverlast door mentale afscherming en isolatie. Zo slagen ze er in om het lawaai van de vliegtuigen buiten te negeren, maar zo sluiten ze zich ook af van het geluid binnenin het klaslokaal. De kinderen zouden minder geconcentreerd zijn in de klas en minder aandacht besteden aan de stem van de leraar of lerares

Om hoorbaar en verstaanbaar te zijn, moet de stem van de leerkracht 10 dB luider zijn dan het achtergrondlawaai. In sommige scholen volstaat het lawaai van de ventilatoren of dat van de leerlingen zelf om de woorden van de lesgever te neutraliseren. Dat geldt vooral voor kinderen die achteraan in de klas zitten.
In scholen in lawaaierige buurten zoals die vlakbij een luchthaven, is de regel van 10 dB ontoepasbaar, tenzij er werk gemaakt wordt van specifieke isolatie.

Dr. Philippe Presles, bewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste
06/09/2005
The Lancet, pp 1942-1949, 4 juni 1005.

terug naar boven

 

Ook speelgoed kan uw kind doof maken
bron: Het Belang van Limburg - 13/11/2008

93 % van speelgoed met geluid is onveilig


Uit een onderzoek naar speelgoed met geluidjes blijkt dat 93 procent onveilig is en gehoorschade kan veroorzaken als het naar het oor wordt gebracht. Bij 86 procent is het risico zelfs erg groot omdat het speelgoed meer dan 100 decibel (dB) produceert.

De socialistische mutualiteit De VoorZorg liet populair speelgoed dat geluid produceert testen door een audioteam van hoorapparatenspecialist Lapperre.

Conclusie: baby’s, peuters en kleuters kunnen blijvende gehoorschade oplopen door té luidruchtig speelgoed.

Speelgoedboor
Eén populaire speelgoedboor produceert zelfs 140 dB, de geluidssterkte van een opstijgend vliegtuig. En toch heeft ook dit boortje de Europese CE-veiligheidsmarkering.

“Europa legt de maximumnorm voor speelgoed voor kinderen tot 14 jaar op 90 dB, maar dat is enkel veilig zolang het op 25 centimeter afstand blijft. Typisch voor kinderen is juist dat ze alles naar hun oor brengen om goed te luisteren”, aldus Sylvia Pardon van De Voor- Zorg.

“In het geval van dat boortje kan dit al na enkele seconden onherstelbare gehoorschade veroorzaken. Zelfs beertjes met wiegeliedjes kunnen doofheid veroorzaken als uw kind er bijvoorbeeld op inslaapt.”

Het socialistisch ziekenfonds vraagt nu een strengere normering.


 

terug naar boven

 

FESTIVALITIS

 


PER 100.000 FESTIVALGANGERS KEREN ER 25.000
NAAR HUIS MET LEVENSLANGE GEHOORSCHADE

Van festivals word je doof.
Pardon? Van festivals word je doof.
Watte? DOOF! VAN FESTIVALS!

Onderzoek van de Universiteit Gent bewijst het.
Lees dit stuk aan uzelf voor, nu u nog kunt horen.

bron: WeekendKnackFocus - 28/06/2007

Boom! Het festivalseizoen is begonnen. Misschien hebt ook u al tickets voor Rock Werchter, Pukkelpop, Rhythm 'n Blues in Peer... Keuze zat ook deze zomer. Vorig jaar bezocht professor Bart Vinck, directeur van het centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie aan de Universiteit Gent, ze allemaal. Niet dat hij zo'n muziekfreak is, maar als wetenschapper. Samen met zijn team medewerkers ging hij op alle grote Vlaamse festivalweides meten hoeveel decibels er geproduceerd worden, en welke impact de luide muziek had op het gehoor van het publiek. 'Je kunt de gehoorschade ter plekke meten via een sonde in de gehoorgang', legt Vinck uit. 'Op die manier onderzochten we 60 jongeren voor en na elk festival.'

Tijdens de festivals werden de bezoekers blootgesteld aan geluidssterktes tussen de 105 en de 115 decibel. Op Pukkelpop werden zelfs waarden boven de 120 decibel gemeten. Vinck: 'Volgens een KB van 1977 mag elektrisch versterkte muziek de geluidssterkte van 90 decibel niet overschrijden. 90 decibel is bijvoorbeeld de maximumgrens voor fuiven. Het risico van gehoorschade neemt toe als je langer dan een kwartier blootstaat aan 90 decibel. Voor festivals maakt de wetgever echter een uitzondering: in dat geval mag de grens overschreden worden tot zo'n 100 decibel. Maar we maten geregeld waarden boven de 110 decibel.'

Wat daarbij opvalt, is dat de plek waarop je staat op de festivalweide geen noemenswaardig verschil uitmaakt. Dankzij de geluidstorens is het volume over het hele veld even hard. En eens op de weide, kun je er niet zomaar even af om je oren te laten rusten. Bovendien voorzien veel grote festivals naast het hoofdpodium ook nevenpodia (de bekende marquees ). Ook daar gingen Bart Vinck en zijn medewerkers meten: 'De geluidssterkte in die tenten ligt vaak nog vijf, zes decibel hoger dan erbuiten.'


SEEK AND DESTROY

Van de jongeren die meewerkten aan het onderzoek liep 24,3 procent permanente gehoorschade op. Dat is één op de vier. Daarnaast had ruim 60 procent gedurende meer dan een week last van permanente oorsuizingen. Dat is een andere vorm van gehoorschade, maar dan in een nog omkeerbaar stadium. De resultaten van de groep uit Gent stemmen overeen met die van gelijkaardige studies in de VS en het Verenigd Koninkrijk: een op de vier festivalgangers loopt permanente gehoorschade op.

Merken die festivalgangers dat? Hebben ze er last van? Vinck: 'Absoluut. Alleen dringt het niet meteen door en denkt iedereen dat het wel spontaan zal herstellen. Door de geluidsoverlast op festivals sneuvelen vooral de haarcellen . Die staan in voor de hoge frequenties. Bij bezoekers van Graspop Metal Meeting, bijvoorbeeld, waar de muziek extreem hard stond, stelden we bij een kwart van de onderzoeksgroep vast dat meer dan de helft van de haarcellen die instaan voor het onderscheiden van medeklinkers eraan waren. Die mensen hebben het voor hun verdere leven moeilijk om een gesprek te kunnen volgen als er achtergrondgeruis is - in een restaurant of in het café, bijvoorbeeld.'

Eens ze beseffen dat er geen weg terug is, omdat het menselijke gehoor helemaal geen recuperatievermogen heeft, slaat de paniek toe. Deze mensen beschermen zich in de toekomst op concerten tegen geluidsschade.


AUTOMATISCH DE STEKKER UIT

Zolang de organisatoren de muziek niet stiller zetten, kun je als festivalganger niet anders dan jezelf beschermen tegen te luide muziek. 'Oordopjes zijn nuttig, ze dempen de geluiden', zegt Bart Vinck. 'Ook handig zijn de zogenaamde musician ear plugs : op maat gemaakte gehoordoppen die een leven lang meegaan. Je betaalt 100 à 150 euro voor een setje. Dat is nog altijd beter dan een gehoorapparaat van pakweg 2500 euro op latere leeftijd. Bovendien brengt een gehoorapparaat je gehoor niet terug, het versterkt alleen de capaciteit van de haarcellen die overblijven.'

Er is nog een lange weg af te leggen, maar Vinck merkt toch dat de impact van luide muziek langzaam doordringt - tenminste: bij de beleidsmakers. Hij werd door tal van politici benaderd. Ook de Hoge Gezondheidsraad had oren naar zijn onderzoek, en wil richtlijnen uitwerken voor individuele muziekdragers - iPods en mp3-spelers dus. Zopas werd professor Vinck gecontacteerd door het directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie. 'Men wil een onderzoek starten naar de impact van lawaai op de gezondheid, en op basis daarvan criteria opstellen voor geluidsoverlast. Men wil iets doen aan het lawaai.'

Volgens Vinck evolueren we noodgedwongen naar bij wet opgelegde geluidsgrenzen. Vinck: 'Je kunt mensen niet dwingen om overal en altijd oorbeschermers te dragen. Dat is totaal absurd. We moeten grenzen stellen aan de productie van geluid. Theo-retisch kan dat door geluidsbegrenzers te installeren. Wanneer een dj of festivalorganisator zijn boekje te buiten gaat, zou het geluid moeten wegvallen. Punt. Maar zolang we niet over de noodzakelijke wetgeving beschikken, komt het erop aan jezelf te beschermen.'

En daar heeft Vinck heel concrete tips voor. Gun je oren op tijd rust. Hou het bijvoorbeeld wat stiller tijdens de eerste 24 uur na een festival. Laat je mp3-speler een dagje uit. Op die manier krijgen de platgeslagen haarcellen de kans om weer in hun normale plooi te vallen. Want hoe langer je aan harde muziek wordt blootgesteld, hoe groter de kans op permanente gehoorschade. Drie dagen Rock Werchter, bijvoorbeeld, is zeer schadelijk voor de oren. Wie dat doorleeft zonder oorbeschermers, komt er gegarandeerd met gehavende oren uit.'


KRIEBELS IN DE BUIK

Maar waarom zetten we de muziek steeds luider? Omdat het een kick geeft, natuurlijk. Boven de 90 decibel krijgt een mens letterlijk kriebels in zijn buik. Door de prikkeling van het evenwichtsorgaan komen er chemische stoffen vrij. Het doel van die kick was oorspronkelijk dat je zou wegvluchten bij harde geluiden. 'Maar dat vluchten is dansen geworden, en de resonanties in ons lichaam geven een subjectief goed gevoel', zegt Vinck. 'Subjectief, want objectief zou het meetrillen van het hart en de bloedvaten op lage frequenties juist het risico op lichamelijke klachten vergroten. In de vakliteratuur verschijnen de eerste studies over de impact van geluid op hart- en vaatziekten, vermoeidheidsklachten enzovoort.'

Vroeger was het technisch gewoon niet mogelijk om muziek heel luid te laten klinken zonder kwaliteitsverlies: de radio of platenspeler begon dan te kraken. Nu kan het wel. Trouwens, niet alleen jongelui hebben de neiging om de volumeknoppen open te draaien. Vinck: 'We hebben alle orkestleden van de Vlaamse Opera onderzocht, en zien dat ook bij hen de gehoorschade aanzienlijk is. Beroepsmuzikanten zijn wettelijk verplicht om oorbeschermers te dragen maar of ze dat ook doen, is zeer de vraag. Ook voor de bezoekers klinken opera's vandaag veel harder dan enkele decennia geleden. De bezetting van de symfonische orkesten wordt steeds groter.'

Volgens sommige Amerikaanse wetenschappers zorgt de almaar luider klinkende muziek voor een massale voortijdige veroudering van het auditieve systeem. Op 10 miljoen Belgen tellen we vandaag naar schatting 330.000 mensen met gehoorschade als gevolg van luide muziek. En per 100.000 liefhebbers die in de komende weken naar de festivalweides trekken, krijgen we er nog 25.000 bij.

Marleen Finoulst

terug naar boven

 

GEEN ENKEL OOR KAN TEGEN LAWAAI

bron: publicatie mediaplanet.com  (bijlage De Standaard 10/11/2008)

 

Onomkeerbare gehoorschade:
de wetgever geeft niet om het oor

“Ernstig gehoorverlies en oorsuizing, dat zijn de twee meest opvallende symptomen die we meer en meer vaststellen bij jonge mensen. En lawaai is de grote boosdoener! Onze afdeling bestudeert al jaren deze problematiek en er is maar één besluit: er is dringend nood aan een degelijke informatiecampagne en een strenge aangepaste wetgeving.” Dat zegt professor Bart Vinck, Audioloog in het universitair ziekenhuis in Gent, en hij legt uit waarom.

Tekst: Annemarie Van Meir


 

ONOMKEERBARE GEHOORSCHADE

“Onze jongeren leven in een lawaaicultuur”, zegt professor Vinck. “’s Morgens springen ze op hun fiets en zetten hun MP3 speler op hun hoofd. In het weekend gaan ze naar fuiven, rockconcerten of bioscopen waar het aantal decibels ver boven de veiligheidsgrens ligt met onomkeerbare gehoorschade als gevolg.
Helaas wordt deze problematiek onderschat door de artsen. En dat komt omdat het onderzoek in de medische centra, maar ook bij vele neus-keel-oorartsen, nog altijd met de klassieke audiometrie gebeurt. Je kent het wel, je hoort een piep links, en dan weer een tuut rechts. Nu, die techniek heeft zeker zijn waarde bij het vaststellen van ooraandoeningen. Maar wanneer je, in het kader van preventie bij de bevolking, vroegtijdig gehoorschade door lawaai wil opsporen, dan is een audiogram geen goede methode. Immers, er moet al een ernstige gehoorschade aanwezig zijn vooraleer het op een audiogram zichtbaar wordt.”


PREVENTIEF GEHOORSCHADE OPSPOREN

“Er bestaat nochtans een eenvoudige, snelle, objectieve en goedkope techniek om heel precies de hoeveelheid en de plaats van de gehoorschade op te sporen. Namelijk de Oto-Akoestische Emissie (OAE) techniek. Hoe werkt het? Men heeft reeds in 1978 ontdekt dat het oor het geluid als een soort echo terugkaatst. De trilhaartjes die in ons binnenoor zitten zijn een soort spiertjes die samentrekken. Op het moment dat ze samentrekken produceren zij een hoeveelheid energie, die wij via een microfoontje in de uitwendige gehoorgang kunnen registreren. Hiermee kunnen we heel nauwkeurig weten welke hoorcellen in het binnenoor nog werken, en welke beschadigd zijn. Deze test duurt amper een minuut”, benadrukt professor Vinck. “Ook bij oorsuizing zal het audiogram vaak nog normale waarden geven, terwijl je bij de OAE heel precies ziet welke frequentie die oorsuizing genereert, wat de schade is en waar die zich bevindt.”


25 000 WERCHTERBEZOEKERS MET (H)OORSCHADE

“Al jaren bestuderen we de lawaaibronnen en de impact op het gehoor. De resultaten blijken keer op keer onthutsend”, zegt professor Vinck verontwaardigd. “Neem bijvoorbeeld een rockconcert zoals Werchter. Daar gaan 100 000 jonge mensen naartoe. Wel, uit studies is duidelijk gebleken dat minstens 25%, dus 25 000 jonge mensen, het concert verlaat met onomkeerbare gehoorschade. We hebben metingen gedaan in de bioscoop tijdens de voorstelling van King Kong. In de bioscoop hingen 30 tot 40 luidsprekers. Als de aap brulde, noteerden wij 118 decibel. Om gehoorschade te voorkomen, mag je oor welgeteld 1/10 van een seconde luisteren naar 118 dB vooraleer er schade optreedt. Want het is niet enkel de intensiteit maar ook de duur die mee de ernst van de gehoorschade bepaalt.”

DE WETGEVER GEEFT NIET OM HET OOR

“We hebben metingen gedaan in ‘de Vooruit’. We noteerden lawaainiveaus van 100 tot 110 dB. Dat wil zeggen dat in minder dan één minuut hoorcellen sneuvelen. Definitief! Het bewijs? Iedereen die buiten komt heeft last van oorsuizingen. De wetgeving laat 90 dB toe, wat reeds na een kwartier schade toebrengt aan het oor. Met andere woorden, de wetgeving is er alleen maar op gericht om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken en bekommert zich totaal niet om de gezondheid van de mensen die in het lawaai zitten. Het resultaat is ernaar. Het gemiddeld gehoor van 18- tot 30-jarigen moet normaal gesproken perfect zijn. De realiteit toont een gemiddeld gehoor bij deze groep die we normaal vinden bij 45- tot 50-jarigen. We vinden zelfs bijna geen jonge mensen meer met een perfect gehoor. Een probleem dat zich bijvoorbeeld bij de luchtmacht laat voelen, waar bijna geen enkele kandidaat nog voldoet aan de strenge gehoornormen. Het is duidelijk”, besluit professor Vinck, “er moet beter geïnformeerd worden en de Europese wetgeving moet strenger, met bijvoorbeeld verplichte lawaaibegrenzing van de MP3, verplichte oorbescherming in een lawaaierige werkomgeving enzovoort. Pas dan zal ik rustig slapen!”

terug naar boven

 

 

 


counter hit make