GETUIGENISSEN (GELUIDS)OVERLAST FESTIVALS

FOLTERPOP.BE wil beslist geen forum zijn of poll organiseren aangaande pro en contra's van een muziekfestival. Festivals worden als succesverhaal reeds eenzijdig een overvloedige media-aandacht toebedeeld en diegenen die daar nog extra behoefte aan hebben, kunnen daarover dagenlang Googelen... Daarom wordt FOLTERPOP.BE voorbehouden aan hen, die dit gebeuren anders en als belastend ervaren,  daar ook uiting aan willen geven en hun grieven uit een taboesfeer halen.

 

Omwille van de bescherming van getuigen, en om stigmatisering als 'onverdraagzaam' of 'intolerant' te voorkomen, zullen getuigenissen enkel nog met een referentienummer worden gepubliceerd.  Zij blijven dus volkomen anoniem.

Klik hier om ook UW klacht toe te voegen

 

GETUIGENISSEN VAN OMWONENDEN DIE DE TERGENDE
 OVERLAST VAN PUKKELPOP GRONDIG ZAT ZIJN

 
 

Pukkelpop-organisator en
 ex sp.a-volksvertegenwoordiger

Chokri Mahassine lacht  FOLTERPOP.BE 
(en uw getuigenissen?)
weg als
'vrijetijdsbesteding'...


bron: TV Limburg -13/08/2010

 
 

buurtbewoner Pukkelpop - Vennestraat

099150821

 OVERVERMOEID GAAN WERKEN NA SLAPELOZE NACHT

Ik vind het lawaai niveau van pukkelpop onaanvaardbaar. Zeker vooral 's nachts!!!
Als je om 3 uur in de morgen op moet om te gaan werken en je hebt nog geen oog dicht gedaan door het lawaai en de overlast... Als je dan fouten maakt op het werk a.g.v. overmoeidheid en de baas dreigt met ontslag, dan is Pukkelpop een hele zure appel. Ik heb niets tegen pukkelpop, maar dan moet het ten laatste om 23 uur 's avonds stil zijn.

 

buurtbewoner Pukkelpop - 05:11 uur in de morgen

098150821

 GELEGALISEERDE LAWAAIHINDER MAG DUIZENDEN MENSEN UIT HUN SLAAP HOUDEN

Vandaag weer eens een staaltje gehad hoe gelegaliseerde lawaaihinder mensen uit hun slaap houdt. Om drie uur deze nacht wakker geschoten door enorme lawaai komende van de Pukkelpop weide. Dit is onmenselijk.
Gasten op het terrein realiseren zich niet wat zij aanrichten. In een roes van drugs en drank en opgezweept door Afrikaans tamtam geroffel trappelen zij op een manier die aan rimboe gedoe doet denken. Niemand die zich stoort aan de hinder die zij maken, integendeel dat hoort er allemaal bij.
De organisator die zich een humanist noemt realiseert zich niet hoe inhumaan hij zich opstelt
. Het stadsbestuur ziet enkel naar hetgeen het gebeuren hen zou kunnen opleveren. Overlast lachen ze hiermee gewoon weg.
Dat dit in een land kan dat zich een beschaafd land noemt, dat is onvoorstelbaar. Men staat lawaaihinder toe en ontneemt hiermee de nachtrust van anderen, maar dat is niet belangrijk.
Het is nu vijf uur in de morgen, slaaprust naar de vaantjes toch nog maar eens terug proberen. Straks onuitgerust de baan op voor een goeie 150 km en dan maar hopen dat er geen ongeval van komt terwijl overdag de pukkelpoppers moeten kunnen slapen natuurlijk.
Een omgekeerde wereld is dat. Ik vraag mij af in hoeveel landen dit getolereerd wordt? Is het misschien daarom dat ons land zo populair is voor lawaaiproducenten?

 

buurtbewoner Pukkelpop - Louis Pasteurstraat

097150820

> politie HAZODI: "Wij kunnen niets doen. Bel naar 101"
> dienst 101: "Politie HAZODI moet optreden..."

De geluidsoverlast is sinds de start op 19/09/2015 niet meer normaal te noemen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt!
Politie HAZODI zegt dat ze niet kan optreden om de geluidsoverlast te verhelpen. Je moet naar de 101 bellen voor een klacht. 101 zegt dat politie HAZODI moet optreden, maar kan zelf niets doen. Dus terug bellen naar politie HAZODI, enz…

 

PUKKELPOP 2015 opnieuw FOLTERPOP...

Zwijggeld met burenfeestje niet voor iedereen helend.
Noch minister van Leefmilieu JOKE SCHAUVLIEGE noch HASSELTS STADSBESTUUR bieden aan gedupeerde omwonenden

bescherming tegen
extreme overlast.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Putvennestraat

096140824

 HET ENIGE WAT WE ALS JONG GEZIN MET KINDEREN KUNNEN DOEN IS EEN VERLENGD WEEKEND BOEKEN EN MET DE NODIGE FINANCIËLE INSPANNINGEN NAAR EEN HOTEL VLUCHTEN...

Niet enkel de geluidsoverlast van de muziek, maar ook onze straat wordt gedurende weken, midden in vakantieperiode, herleid tot een waar verkeerskerkhof. Iedereen die een beetje de drukte van de Kempische Steenweg wil vermijden maakt gretig gebruik van de amateuristische bewegwijzering en gebruikt de naburige straten als sluikweg met alle snelheidsovertredingen en onveilige toestanden tot gevolg. Hoe kan je anders de megafile van de Kempische Steenweg vermijden een doorgang vinden naar de Genkersteenweg. Bovendien is op de Kempische Steenweg de snelheid gelimiteerd tot 50 km/h, met flitspalen die gretig staan ingesteld om de kassa te spijzen. Op de binnenwegen lijkt het wel dat je zo snel mag rijden als je wil, geen mens die daar controleert. Het aanmoedigend gedrag van ons stadsbestuur heeft tot gevolg dat we nog maanden daarna verkeersoverlast hebben.
Waar ze in andere gemeenten proberen bewoonde straten leefbaar te maken, door verkeersbelemmeringen in te bouwen, leren we hier in Hasselt mensen de sluikwegen te gebruiken.

Ook van het zware vervoer (grote opleggers en vrachtwagens) worden we niet gespaard tijdens de gehele opbouw en afbraakperiode op het Pukkelpopterrein. Deze gebruiken onze straat van in de vroege uren tot de late avond. Een weg die daar trouwens echt niet op voorzien is, gezien de breedte en bewoning van de straat.

Waar je als stadsbestuur de plicht zou moeten hebben de straten veilig te houden en de kinderen een veilige omgeving te geven, zeker in vakantie periode, is dit ongehoord. Als bewoner moet je dat er maar gewoon even bijnemen.

Dan hebben we natuurlijk ook nog de geluidsoverlast van het festival maar daarbij houdt het lawaai nog niet op, de mensen op de camping gaan gewoon door met feesten en maken tijdens de nacht zodanig veel lawaai dat het onmogelijk is om te slapen. bovendien heb je ontzettend veel wandelende festivalgangers die met het nodige kabaal proberen op de camping te komen. Een doorgangsvergunning lijkt alleen nodig om de buurtbewoner mee lastig te vallen, de rest kan vrij doorgaan.

Dit begint al op woensdagochtend en duurt zo tot zondagochtend!

Het enige wat wij als jong gezin met kinderen kunnen doen is vluchten en een verlengd weekend boeken ergens in een hotel met de nodige financiële inspanningen.

In het begin was het een weekend, nu begint men reeds van woensdag, waar zal het eindigen?
Wij zijn het ook meer dan beu!

 

buurtbewoner Pukkelpop

095140823

 ALS HET STADSBESTUUR, ORGANISATOREN EN FESTIVALGANGERS HALF ZO VERDRAAGZAAM ZOUDEN ZIJN ALS 'DE ONVERDRAAGZAMEN', DAN MOET HET ZEKER LUKKEN...

Ik onderscheid bij Pukkelpop volgende groepen:

groep 1: DE ORGANISATOREN
Enerzijds dhr. Chokri Mahassine, die volgens het principe verdeel en heers, massaal winsten maakt op de kap van de gezondheid van onze jeugd en van de buurtbewoners in Kiewit.
Anderzijds de overheid (lees: Hasselts stadsbestuur), uiteraard van dezelfde politieke strekking als dhr. Chokri, die de rechten op elementaire basisbehoeften van haar inwoners negeert.

groep 2: DE VERDRAAGZAMEN
Enerzijds de opportunisten: zij weten perfect hoe ze hun graantje financieel kunnen meepikken zonder hierbij met anderen rekening te houden
Anderzijds de festivalgangers: vaak onwetend en goedgelovig. Ze willen enkel een paar dagen goed uit de bol kunnen gaan en zijn zelfs bereid hun gezondheid hiervoor in gevaar te brengen. Bovendien vinden ze het heel normaal dat ze hetzelfde mogen verwachten van de niet-festivalgangers.

groep 3: DE 'ONVERDRAAGZAMEN'
Deze kleinere maar steeds groeiende groep wordt onverdraagzaam genoemd omdat, zonder enige vorm van compensatie of ernstig genomen te worden door het stadsbestuur:

•  ze toelaten dat er 4 nachten op rij hun nachtrust wordt ontnomen, terwijl de meesten gewoon moeten werken ’s anderendaags.
•  ze toelaten dat het lawaai het volledige huis laat beven t.g.v. onaanvaardbare geluidsoverlast
•  ze toelaten dat hiermee hun gezondheid in gevaar wordt gebracht
•  ze meewerken aan het voorkomen van verkeerschaos en soms de zotste omwegen moeten maken om zich van en naar hun huis te begeven
•  ze bereid zijn mee te werken aan alle, door PP, opgelegde regels teneinde hun eigendom te beschermen
... ze het rondzwervende vuil op en rond hun eigendom, dat niet door de organisatie wordt opgeruimd, zelf helpen opruimen
•  ze toelaten dat externe personen verdeeldheid zaaien binnen het gemeenschapsleven van Kiewit
•  ze toelaten dat hun huisdieren, alsook het loslopend wild in het natuurdomein, worden opgejaagd
•  ze een verstoring van het openbaar vervoer aanvaarden en een toename van zware transporten en wagens aan hoge snelheden door hun woonomgeving (moeten) tolereren
•  ze een aanpassing van hun waterverbruik toestaan tgv een sterk verlaagde waterdruk tijdens het festival
•  ze reeds weken op voorhand het lawaai tolereren dat gepaard gaat met de opbouw van het festival
•  ze dit jaar wééral wat extra te verdragen hadden, nl. weer 1u later op Summer Swing en méér vuurwerk op PP zonder dat hun mening daaromtrent werd gevraagd
•  ze geen weerwerk bieden aan de foutieve berichtgeving die t.v.v. PP en het socialistisch stadsbestuur in de media wordt verspreid
•  ze een deel van hun betaalde belastingsgelden laten gebruiken t.v.v. PP

Pukkelpop mag voor mij zijn ding blijven doen, als mooie afsluiter van de vakantie voor de jeugd en ik wil zelfs even “onverdraagzaam” blijven zoals ik al was sinds het eerste festival in Kiewit. Echter twee zaken dienen op punt gesteld te worden:

•  Het geluid moet naar omlaag! Dit in het belang van ieders gezondheid.
•  Een nachtrust van 8 uren is een basisrecht voor iedereen!


Als de festivalgangers, organisatoren en het stadsbestuur half zo verdraagzaam
 zouden zijn als de groep 'onverdraagzamen', moet dat zeker lukken!
 

 

buurtbewoner Pukkelpop

094140820

 IS HASSELTSE BURGEMEESTER HILDE CLAES NOG WEL GOED IN HAAR BOVENKAMER?

Is burgemeester Hilde Claes (sp.a) nog wel goed in haar bovenkamer? Hels kabaal tot 4 uur in de morgen. Kiewit herschapen in een vuilnisbelt die de stad dan moet opruimen (met gemeentegelden dus).
Maai uw gras zondagvoormiddag en hup... politie aan de deur; muziek te hard in de tuin...politie aan de deur; afval op straat... milieupolitie aan de deur; bevuilen andermans goed... uitleg op de rechtbank;....
Maar Pukkelpop... ? Alles mag want dat brengt voor een selectief clubje belanghebbenden op...!
Socialisme? Goe bezig Hilde!

 

 buurtbewoner Pukkelpop

093140818

"TIJDENS PUKKELPOP ZIJN ALLE EXCESSEN TOEGELATEN"

Dit jaar zijn ze er ver over gegaan met Pukkelpop!  3 nachten niet kunnen slapen, lawaai tot en met
Het zou 2 avonden vuurwerk zijn maar mijn hond heeft iedere avond met de schrik gelegen van de geluidsoverlast en de luide knallen, na menig optreden.
Als de gewone burger eens een tuinfeestje geeft en ze zitten om 23u in hun tuin nog te lachen, dan staat de politie aan hun deur. Voor een prul kan een GASBOETE volgen, maar tijdens Pukkelpop zijn alle excessen toegelaten!
En gewone burgers zouden dat allemaal moeten slikken...!
HOPELIJK VINDT PKP 2015 PLAATS IN BURGEMEESTER HILDE CLAES HAAR TUIN

 

buurtbewoner Pukkelpop -  Vijverstraat

092140817

"WIJ ZIJN HET MEER DAN BEU"
Vrijkaarten voor gemeentemandatarissen die als de dood de overlast verzwijgen...

Ik ben bewoner van de Vijversstraat in Hasselt, kant campingweide.
Niet enkel de geluidsoverlast van de muziek, de bassen ed. maar ook tijdens de nacht houdt het lawaai niet op, de mensen op de camping maken tijdens de nacht zodanig veel lawaai dat het onmogelijk is om te slapen. Dit begint al op woensdagnacht en duurt zo tot zondagochtend!
Van zodra de camping verlaten is begint men met het opruimen van het achtergelaten vuil, een vuilnisbelt is er niets tegen, waarbij wij als bewoners dan de stank er gratis bovenop krijgen!
Onze tuin ligt bezaaid met allerhande blik, plastiek en noem maar op dat van over de omheining komt, hier komen de schoonmaakploegen niet opruimen.
Van enige compensatie voor deze overlast is er nergens sprake!
De gemeentemandatarissen daarentegen krijgen dan wel gratis kaarten voor de beide evenementen, en die zwijgen als ter dood voor de overlast die deze festivals met zich meebrengen.
In het begin was het een weekend, nu begint men reeds van woensdag, waar zal het eindigen?
Wij zijn het meer dan beu!

 

inwoner Diepenbeek

091140817

SLAPELOOSHEID TOT OP 15 KM

From: xxx
Sent: Sunday, August 17, 2014 3:34 AM
To: politie@hazodi.be; korpschef@hazodi.be 
Subject: Geluidsoverlast Pukkelpop


Geachte,
Met deze wil ik klacht indienen aangaande geluidsoverlast veroorzaakt door Pukkelpop. Reeds vier opeenvolgende nachten heb ik tot 4 's morgens wakker gelegen door de storende basgeluiden die zelfs met het slaapkamerraam dicht op mijn zenuwen werkten. En dat terwijl ik op ongeveer 15 km afstand woon!
Ik wil niet onverdraagzaam en intolerant overkomen en gun de jeugd hun plezier.
Voor mij hoeft Pukkelpop niet op te doeken maar is het nu echt nodig om elke dag om 2 uur 's nachts nog met een DJ-set (de grootste lawaaimakers) te beginnen die tot 4 uur in de morgen duurt?
Drie dagen lang en meer dan 200 optredens moet voor de festivalganger toch voldoende verzadiging brengen om op een schappelijk nachtelijk uur de omgeving zijn nachtrust te gunnen?
Ik hoop echt dat er meer werk wordt gemaakt van de problemen rond geluidsoverlast want elk weekend is er wel ergens een lawaaierig evenement dat me uit de slaap houdt.
Hasselt zou beter Utrecht als voorbeeld nemen. Daar worden geen vergunningen meer uitgereikt om na 23 uur nog versterkte muziek te maken.
Graag ontvang ik een meldingsnummer van deze klacht, waarvoor dank.
Met vriendelijke groeten,
xxx
Diepenbeek

 

inwoner omgeving Pukkelpop

090140816

sp.a-BURGEMEESTER LANDEN versus sp.a-BURGEMEESER HASSELT


sp.a-burgemeester
Gino Debroux - Landen

De sp.a-burgemeester Gino Debroux van Landen besefte dat hoge decibels dienstig kunnen zijn om mensen (zigeuners) op de vlucht te jagen wegens onverdraaglijk. Maar sp.a-burgemeester Hilde Claes geeft elk jaar een vergunning aan haar partijgenoot Chokri Mahassine waarbij gedurende drie dagen en vier nachten (vorige nacht was het gedreun en gebeuk nog bezig om kwart voor 4 's nachts) een geluidsinferno toegelaten wordt in een bewoonde omgeving, hoorbaar tot meer dan 8 km van het gebeuren. Mensen die er niet tegen kunnen worden ziek of moeten maar wegtrekken... Of samengevat: beide burgemeesters zijn een behoorlijk bestuur onwaardig!


sp.a-burgemeester
Hilde Claes - Hasselt

 

inwoner omgeving Pukkelpop

089140816

DIT LOOPT ECHT UIT DE HAND MET CHOKRI EN CLAES...

Ik woon op 10km van Pukkelpop in vogelvlucht en hoor elke slag van de drums op de mainstage perfect in mijn slaapkamer. Dit is niet meer normaal!
Ik bezoek graag een festival, maar dit loopt echt uit de hand met Chokri en Claes! Ze houden hun niet aan de geluidsnormen en verzinnen hun eigen regels ter plekke.
Een klacht indienen gaat gewoon niet, je loopt tegen een muur op! Een schande is het! Wie volgende keer nog op sp.a stemt moet eerst goed begrijpen dat zij de burgers de mond snoeren en enkel aan eigenbelang denken.

 

buurtbewoner Pukkelpop

088140815

GEGIJZELD IN EIGEN WONING

"Gegijzeld in eigen woning"
Dag 1 van Pukkelpop eindelijk voorbij, nog 2 dagen herrie te gaan.
Ik woon op ongeveer 800 m van de weide en achteraan onze straat is een camping/parking die de nodige overlast met zich meebrengt. Vannacht tot 4:30u wakker gehouden door schreeuwende, zatte festivalgangers die door de straat wandelen alsof de hele buurt van hun is. In normale omstandigheden krijg je een GAS-boete voor nachtlawaai maar tijdens 3 dagen Pukkelpop is dit blijkbaar normaal dat mensen van hun nachtrust worden gehouden.
Ieder jaar opnieuw moet ik noodgedwongen verlof nemen om er niet als een zombie bij te lopen na 4 nachten zonder slaap.
Je huis uitkomen is al een totale ramp, overal zijn straten afgesloten en heb je een doorgangbewijs nodig, ik betaal hier wel belastingen in deze stad en mag met moeite mijn eigen straat in !!
En dan nog maar te zwijgen over de rommel van blikjes en papier die op mijn oprit en in mijn voortuin achterblijven... Totaal geen respect voor mensen hun eigendom.
Ik ben Pukkelpop meer dan beu geworden en als buurtbewoner heb je blijkbaar niks te zeggen. Je wordt verplicht om deze overlast te slikken.

 

buurtbewoner Pukkelpop

087140815

LAWAAI EN HINDER SPUUGZAT

Parkeerverbod in de Luchtvaartstraat, Europalaan, Berkenlaan enz. ...laat me niet lachen! Er wordt overal geparkeerd tot op je inrit en de politie?..... Die komt een kijkje nemen en doet NIETS! 's Nachts, als de pukkelpoppers vertrekken, hebben we nog maar eens last van het lawaai (de jeugd denkt er niet aan dat andere mensen op dat uur met moeite in slaap zijn). Als er geen lawaai is van de weide, dan hebben we wel lawaai van de achterliggende camping ....om nog maar te zwijgen van de rotzooi die ze over de draad gooien! Voor mij mag pukkelpop verhuizen!
Van iemand die het lawaai en de hinder spuugzat is!

 

buurtbewoner Pukkelpop

086140814

WEG, WEG, WEG,...

Ik ben zo moe en kan het lawaai niet meer verdragen. Ik kan niet slapen. Samen met de opbouw en afbraak van het Pukkelpopterrein ben ik anderhalve maand slachtoffer van deze affaire. Laat het stoppen a.u.b.! Ik heb begrip dat men zich wil vermaken maar moet dat nu in een woonwijk?
Ik kan er niet meer tegen! Ik wil het lawaai weg. Weg weg weg....

 

kampeerders Holsteenbron

085140814

STOP DIE HERRIE...

Wij zitten al een aantal dagen op camping Holsteenbron te genieten van de mooie omgeving en de vele bezienswaardigheden. Maar vooral ook van de stilte die hier rijkelijk aanwezig was!
Dan hoor je ineens de bassen van Pukkelpop dreunen. Hemelsbreed zo'n 5 a 6 kilometer hier vandaan. Weg is de stilte en de rust. Waar zijn we toch mee bezig. Ik heb me laten vertellen dat vele mensen op het festival oordopjes dragen. Compleet belachelijk!. Zet gewoon die muziek wat zachter en doe die doppen uit. Misschien zitten wij dan weer rustig op de camping, kunnen rustig slapen en wordt het gehoor van de festivalgangers minder beschadigd.
Oftewel stop die lawaai overlast.

 
 

Buurtbewoner bedeelt flyers om angstige omwonenden
 toch ruchtbaarheid te laten geven over PP-nachtmerrie

Neen, Pukkelpop is geen eenzijdig succesverhaal zoals de media of organisator het berichten. Voor duizenden buurtbewoners tot kilometers in de omtrek vormt het festival elk jaar opnieuw een dagen- en nachtenlange ondraaglijke kwelling, die hun gezin machteloos moet ondergaan en hun levensritme op een pijnlijke wijze desoriënteert en waarbij zelfs gezondheidschade mee gepaard kan gaan. Elementaire mensenrechten zoals bv. nachtrust mag hen via een vergunningverlening door het stadsbestuur worden ontnomen, waardoor enig politioneel optreden zowat onmogelijk is geworden. Meer nog: elkeen die zich herkenbaar waagt om zijn grieven aangaande deze bizarre, volkomen onredelijke en extreme vorm van overlast te uiten, wordt door (financieel) belanghebbenden meteen oneigenlijk gestigmatiseerd als onverdraagzaam, asociaal, onaangepast,.. Deze onmacht maakt gedupeerden angstig en nog meer boos. Frustraties worden nog groter en stapelen zich op...

Folterpop.be biedt deze gedupeerden al geruime tijd een klankbord aan, om veilig anoniem hun ergernissen te kunnen uiten en de negatieve impact en grenzeloze overlast van dergelijke massa-evenementen onder de aandacht te brengen van verantwoordelijke mandaathouders en politici. Ook de juridische procedures tegen Tomorrowland zijn een rechtstreek gevolg van dergelijke uitwassen die de Vlaamse regering mogelijk maakte.

Onderstaand initiatief van een anonieme buurtbewoner die vanuit een persoonlijk initiatief op 14/08/2014 onderstaande flyer bedeelde in de brievenbussen van omliggende straten (Tulpinstraat, Putvennestraat,...) spreekt voor zich als noodkreet...

inhoud flyer:
 

 
 

buurtbewoners Walenstraat en Tulpinstraat

084140813

ERGERNIS OVER PUKKELPOP 2014

Op Facebook lezen we dat de Walenstraat afgesloten is voor alle verkeer, inclusief voor fietsers en voetgangers, dit voor Pukkelpop 2014. De Walenstraat maakt rechtstreekse verbinding tussen de Kempische Steenweg en de Kiewitstraat in de Banneuxwijk, net als de Tulpinstraat in Kiewit, ook afgesloten voor het verkeer. Mensen van de Banneuxwijk moeten nu omrijden om de Kempische Steenweg te voet te bereiken.
Een ergernis die de buurt tegen de Pukkelpoporganisatie kan doen kantelen. (zie Focus op Hasselt)

 

inwoner Houthalen

083130818

PUKKELPOPLAWAAI TOT IN HOUTHALEN

Zelfs  wij, bewoners van Houthalen, hebben last van de doordringende, oorverdovende bassen van Pukkelpop.
Waarom laat de overheid (incl. gouverneur) toe dat er gehoorschade is ten gevolge van de overdreven decibels, alhoewel ze nu al weten dat  de gemeenschappelijke gezondheidszorg en ziekenkassen hiervoor zullen opdraaien.... (bv. terugbetalingen gehoorapparaten,...)?
De stad Hasselt weert enerzijds elke vorm van overlast zoals een overdreven muzieklawaai, maar anderzijds laten ze de marteling van pukkelpop toe, zeker voor de categorie bejaarden,kinderen, zieke en invaliden.  Ik dacht dat de socialisten deze kwetsbare mensen zeker verdedigde...?

Maar de hinder van dergelijke evenementen is blijkbaar een nationaal probleem dat provinciegrenzen overstijgt. Dus verenig jullie en richt u tot de Vlaamse regering...
 

buurtbewoner Pukkelpop - Kiewit

082130808

"KIEWIT WORDT WEER GEGIJZELD..."

8/08/2013 - buurtbewoner Kiewit getuigt:
"Kiewit wordt weer gegijzeld..."

Kiewit wordt weer volledig gegijzeld door Rimpelrock en Pukkelpop.
Meerdere straten zijn reeds voor alle verkeer afgesloten en blijven nog een tweetal weken niet bereikbaar. Ook de spoorwegovergang wordt zeker een nacht gewoon afgesloten voor alle verkeer. Straten worden, ondanks een parkeerverbod, volledig door illegale parkeerders ingenomen. Het Domein Kiewit wordt voor de gewone toerist ontoegankelijk. De leefruimte voor de Gallowayrunderen wordt tot meer dan de helft gedecimeerd. De Kempische steenweg, de drukste verkeersweg van Limburg, wordt gedurende minstens twee weken een knelpunt voor alle verkeer. En wie betaalt de schade voor de bedrijven?
 
Onder het mom van 'het brengt geld in de la van de plaatselijke verenigingen' worden de Kiewitse organisaties misbruikt en wordt de sociale samenwerking tussen deze verenigingen gewoonweg tenietgedaan. Men heeft de ander immers niet meer nodig, ieder probeert met zoveel mogelijk mensen te 'genieten' van de ontvangsten van de medewerking aan RR en PP.
En wij stellen vast dat steeds meer niet-Kiewitenaren, (van de 'juiste' politieke kleur) , voor allerlei klusjes worden ingeschakeld. Dit ten nadele van de 'autochtone' clubs en verenigingen.
 
Onlangs werd er een speciale busbaan van bijna 1km lang aangelegd, enkel ten dienste van de festivals...? Wie zal dat betalen?
De inwoners van Kiewit, voor die van de stad: 'de mensen van over de brug', de gewone man en vrouw van de noordelijke Hasseltse regio worden een gans jaar door het stadsbestuur op alle gebied verwaarloosd.
Enkel tijdens Rimpelrock en Pukkelpop weten tienduizenden aanwezigen, waaronder vooral niet Hasseltse ingezetenen, waar Kiewit ligt. Evenals de Hasseltse en andere beleidsfiguren die er dan gretig een pluim op hun hoed trachten te steken. De Hasseltse kiezers zijn daarom dan ook erg dankbaar, omdat ze toch minstens één maal per jaar, zoals blijkt, weten waar Kiewit ligt.

Zowat 200 politiemensen draven elk jaar met jouw en mijn eurootjes op om dit evenement van geluids- en milieuhinder, een 'vals' wettelijk kader te bezorgen. Ook de speciale trein- en busverbindingen en opruimingswerken van tonnen afval kosten handenvol geld...
 
Wij zijn Chokri samen met zijn onderdanen zoals het Hasseltse stadsbestuur en vele anderen dan ook erg dankbaar.
 
Om de bizarre geluidsoverlast, en  milieuhinder te overleven worden de Kiewitse buurtbewoners vriendelijk verzocht ramen en deuren te sluiten en... oordopjes te gebruiken! Misschien krijgen de inwoners van Kiewit, net als al de festivalgangers, gratis oordopjes, om het door de overheid overal verboden, maar hier getolereerde nachtlawaai te overleven.
Of misschien krijgen de omwoners, de slachtoffers dus, een door de organisatie betaald vakantieverblijf, ergens... HEEL ver weg.
Weg van de ongewenste herrie...

 


klik voor groter om te lezen
 

misnoegde inwoner Hasselt

081130812

 IS GEZAMENLIJKE KLACHT TEGEN STADBESTUUR ENIGE OPLOSSING?

Ik woon al 30 jaar in Hasselt.  Als arbeider in de privé beteken je er niets, evenmin je klachten aangaande de dagen- en nachtenlange geluidsoverlast gedurende Pukkelpop. Een normaal vruchtgebruik van je eigendom word je elk jaar gewoon dagenlang ontnomen. Mogen wij niet meer slapen? Of rest er ons enkel nog de mogelijkheid om gezamenlijk een klacht in te dienen tegen het SP.a-stadsbestuur en een schadeloosstelling te eisen?

 

buurtbewoner Pukkelpop - Banneuxwijk

078111115

 STOP PUKKELPOP NA WAT ER GEBEURD IS... 
 HET IS EEN KWELLING VOOR MIJN 83-JARIGE MOEDER EN OUDEREN

Mijn moeder 83 jaar woont in de Banneuxwijk op enkele 100 de meters van de PP weide. In deze wijk wonen veel oudere mensen die het zo wie zo al moeilijk hebben met hun nachtrust. Ieder jaar worden ze gekweld door Pukkelpop. Reclameren durven deze oudere mensen gewoon niet omdat ze angst hebben voor eventuele gevolgen. Machteloos ondergaan ze de geluidsoverlast dan maar tot het einde van de kwelling.
In onze wijk is het ook een puinhoop tijdens het festival, baldadigheden zoals in de brievenbussen plassen tot zelfs grote behoefte doen in de portalen van de appartementen. Papier, bierblikken, flessen sterke drank en noem maar op zwerft door de straten. Onze wijk is dan gewoon een stort.
Oudere mensen durven zelfs niet op straat komen. En zeker 's avonds zijn ze angstig dat hun iets overkomt want het zijn immers niet allemaal engeltjes die daar rondlopen en oudere mensen zijn een gemakkelijke prooi.
Stop Pukkelpop..., zeker na wat er dit jaar is voorgevallen.

 

gedupeerde Leffingeleuren - Leffinge

077110920

 HARTPATIËNT ZIEK VAN DREUNENDE BASGELUIDEN

De dreunende basgeluiden van Leffingeleuren, op 6 km afstand, hebben me in het afgelopen weekend ziek gemaakt. Ik ben hartpatiënt.

 

gedupeerde Leffingeleuren - Oostende

076110920

 BURGEMEESTER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HELS LAWAAI

Leffingeleuren was er weer. Een driedaags (+ nachten) evenement voor hardhorige rockfanaten. Ik woon in Oostende op 6 km van de Leffinge Dorpstraat. Zaterdagnacht 17 sept 2011 om 01.00 was het lawaai van de bassen zó erg dat een lepeltje in een bord meetrilde.
Ik heb de politie van Oostende om assistentie gevraagd, maar die konden mij niet helpen. De burgemeester van Middelkerke heeft toelating gegeven voor dit evenement en HIJ is verantwoordelijk.
Waar moet dat heen als elke gemeente dergelijke lawaaishows toelaat?
Is er dan geen rustige plaats meer om te slapen, zelfs niet in je huis met ramen en deuren dicht?

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

075110818

 AL DAG OP VOORHAND ZIJN GELUIDSBOXEN PUKKELPOP EEN MARTELING

Pukkelpop is (officieel) nog niet begonnen en toch heb ik vorige nacht geen oog dicht gedaan.
Ik woon in de Schrijnbroekstraat, toch ruim een 800 m van de pukkelpopweide en toch zijn die geluidsboxen voor mij een marteling. Wanneer gaat men eens inzien dat geluidsoverlast moet aangepakt worden.

 

buurtbewoonster Pukkelpop - Hasselt

070100823

 4 NACHTEN NIET KUNNEN SLAPEN TUSSEN 2 NACHTDIENSTEN

Inderdaad het mag wel eens afgelopen zijn met het gepukkel op de weides in Kiewit. Zelf werk ik als verpleegster in de buurt van de festivalweide. Afgelopen pukkelpop had ik juist mijn 4 vrije dagen tussen 2 weken van nachtdienst. Van slapen was helemaal geen sprake. Dan nog niet gesproken van de rotzooi die ik dagelijks heb mogen opruimen! Geldgewin en prestige is volgens mij de belangrijkste drijfveer van zowel de stad als de organisatoren.

 

bewoonster grensgebied Hasselt-Genk

068100821

 4 DAGEN DUREN OP DEZE MANIER EEN EEUWIGHEID

Afgelopen week zag ik jullie website op het nieuws verschijnen en eigenlijk vind ik het geweldig, dit initiatief. Ik heb het nooit echt op massamanifestaties gehad en zeker niet die festivals die met zoveel lawaai en geluidsoverlast gepaard gaan. Ik woon in Genk, het is nu twintig minuten voor één uur 's nachts en in de badkamer zijn de dreunen te voelen. Ik woon eigenlijk net tussen Hasselt en Genk in. Het wordt ieder jaar erger en erger. Zeker als de windrichting ongunstig staat is het hier vreselijk. Zelfs nu, zonder wind. Op woensdagavond, de avond voor het festival begon heb ik muziek gehoord tot 4 uur. Ik moest 's anderendaags gaan werken en kon geen oordopjes in mijn oren doen omdat ik anders de wekker niet zou horen. Gisteren deed ik ze wel in en zelfs door die dopjes heen bleef het gedreun storend. Ik ga nu weer hetzelfde doen. Ik dacht dat ze strengere geluidsnormen gingen hanteren? Weinig van te merken, vind ik. Het is misschien wel omdat de oordopjes zo populair zijn bij de jeugd dat ze de muziek NOG wat harder zetten ;-). Nee, van mij mag het ook stiller. Succes met dit initiatief! De naam folterpop vind ik echt wel heel goed gevonden... Ook dieren zijn hier ook niet blij mee. Ik hou van de natuur en de stilte. Akkoord, het is maar 4 dagen maar 4 dagen duren op deze manier een eeuwigheid. Zelfs Genk on Stage is veel stiller, het is nochtans hooguit 4 kilometer van mij vandaan...

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

067100820

 HASSELT, HET IS GENOEG !

Ook wij wonen in de buurt van de wei van Pukkelpop en storen ons meer en meer aan het verschrikkelijk gedreun en de overlast. Het wordt inderdaad elk jaar erger en meer en harder. Rimpelrock, Volksfeest en tot overmaat een PRE-Party tot 4 u in de morgen als aperitief voor nog eens drie dagen en nachten hels lawaai.
HASSELT..., HET IS GENOEG !!! Mag het a.u.b (!) minder luid en stoppen om 24:00 uur, zodat we tenminste nachtrust hebben?!

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

066100820

 DIT IS TOCH NIET MEER NORMAAL, ZELFS MIJN BED TRILDE MEE OP DE BASSEN...

Heb tot 04:00 uur wakker gelegen en zelfs mijn bed trilde mee op de bassen. Dit is toch niet meer normaal!  Asielzoekers krijgen meer aandacht van de overheid dan wij, die simpelweg onze nachtrust opeisen! Ik roep op om allemaal samen te komen als pukkelpop voorbij is en dan gaan wij 3 nachten lang kabaal maken voor onze beste Chokri zijn deur. Gewoon om eens te kijken hoe verdraagzaam en tolerant hij daarbij kan zijn. Hij wordt er rijk van, maar wij zitten met de miserie.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

064100817

 BLIJER MET VOLUMEKNOP 'S NACHTS STILLER DAN MET 'VOLKSFEESTJE'

Wij zijn heel tolerant en kunnen goed hebben dat de jeugd zich amuseert en hiervoor hoeven we geen volksfeestje wat weer bijdraagt aan nog meer lawaai. Ten andere vele gedupeerden, degenen die iets verder wonen maar evenveel overlast te slikken krijgen, zijn niet uitgenodigd.
Wij waren veel blijer als men 's nachts het geluidsvolume wat bijstelde om nog wat nachtrust te hebben voor we vertrekken om werken te gaan. Wie zijn gehoor wil beschadigen moet het zelf maar weten, maar ongewild heb ik er zeker geen boodschap aan. Het heeft trouwens veel minder te maken met muziek dan wel een handig georganiseerd handeltje, geldstroom, gedreven op hormonale drang en oerinstinct vergelijkbaar met de paddentrek naar de pukkelpop-poel.
Natuurlijk treedt de plaatselijke overheid niet op tegen zijn eigen partijmandataris-organisator of wordt het algemeen en redelijk belang van zijn inwoners beoogd. Graag hadden we de persoonlijke telefoonnummers van de organisator en de burgemeester gepubliceerd gezien op
FOLTERPOP.BE, zodat de gedupeerden 's nachts eens konden bellen of het nog de moeite zou zijn om in bed te kruipen voor de dagtaak aanvangt. Zo konden de dames en heren politiekers ondertussen nog wat aan dienstbetoon doen.
Als U toevallig een haan of een kip heeft die het waagt 's morgens vroeg te kraaien of te kakelen krijg je vast de politie aan uw deur. Meermaals gebeurd in Hasselt!
Graag hardere acties want overheid nog politie wensen hun eigen wetten na te leven of alleen als het hen uitkomt. Want het zijn niet alleen de dagen van Pukkelpop dat men in Hasselt wakker ligt. Er zijn nog heel wat politiek gelieerde evenementen met overlast die vergund of gedoogd worden. En als het van die kant komt, moet je niet bij de politie zijn.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

063100816

'Een gratis feest voor de inwoners van Kiewit vanwege de organisatie en stadsbestuur', zo luidt de schijnbaar exclusieve uitnodiging die de Kiewittenaren in hun bus kregen.

 

 VOLKSFEEST IS PURE VOLKSVERLAKKERIJ

Chokri Mahassine: "Er komen meer dan 3.000 Kiewittenaren naar het volksfeest". Met deze woorden wil Mahassine bedrieglijk de indruk wekken dat de Kiewittenaren massaal en zowat unaniem spontaan achter het spektakel staan. Pure volksverlakkerij want ook niet Kiewittenaren konden mits betaling van 5 euro aanwezig zijn (www.hasseltlokaal.be). Overigens stelt Mahassine zelf dat er 2000 aanwezige Kiewittenaren rechtstreeks betrokken zijn met het festival (zie Nieuwsblad 14/08/2010). Trekken we van 3000 (indien correct cijfer?) de 2000 af van hen die uit eigenbelang de lasten bij de lusten willen nemen en ook de aanwezige kinderen die hun ouders moeten volgen, dan zal het resterende aantal Kiewittenaren die belangeloos achter het festival staan, beslist heel wat minder overtuigend zijn.
Maar toegegeven..., een slimme zet om de gedupeerden van de overlast het gevoel te geven dat ze marginaal en uitzonderlijk intolerant zijn.

Overigens hebben klagers niets te maken met verzuring en onverdraagzaamheid als ze met gesloten deuren en ramen last en ergernis hebben van geluidsoverlast die ze niet wensen. Dat hen dat toch dagen- en nachtenlang mag worden opgedrongen in hun woning, is een bewijs dat er fundamenteel wat fout zit, waarbij het stadsbestuur of zelfs de overheid niet ingrijpt.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

062100815

 KAN ER DAN TOTAAL GEEN REDELIJKHEID WORDEN AFGEDWONGEN DOOR DE OVERHEID

Oordoppen gratis uitdelen tegen geluidsoverlast terwijl één draai aan de volumeknop kan volstaan. En dan dikwijls nog betaald met overheidsgeld van de moe getergde belastingbetaler, die na slapeloze nachten 's anderendaags moet gaan werken. Kan er dan totaal geen redelijkheid gehanteerd worden door de organisatie of afgedwongen worden door overheid? 100.000 bezoekers aan x euro dat kan ik in mijn leven niet verdienen. Leve de handige jongens! Ik hou mijn oren al vast voor de volgende dagen en ben benieuwd wat de woorden van een politieker - verminderd aantal decibels - zullen waard zijn? 
V. E., nog een moe getergde verdere buurtbewoner

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

061100814

 HASSELT, 'HOOFDSTAD VAN LAWAAI'

Op dit ogenblik (2010-aug-14 14:30h) is Rimpelrock tot in het centrum van Kuringen te horen. Pukkelpop is niet het enige geluidsevenement in Hasselt. U schrijft op uw website dat we best dag en nacht klachten melden aan Politie HAZODI. Dat heb ik meermaals gedaan (ook om 2 of 3 uur 's nachts). Het haalt allemaal niets uit: de politie beweert steevast dat ze niets kunnen doen omdat het stadsbestuur een vergunning heeft afgeleverd. Hasselt verdient terecht de naam 'Hoofdstad van het lawaai' en men houdt er geenszins rekening mee dat ook thuiswerkers gehinderd worden door het lawaai.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

060100812

 'VOLKSFEEST' (als dank voor omwonenden op 13/08/2010): "BEDANKT CHOKRI, VOOR HET EXTRA DAGJE LAWAAI"

Ik ben inwoner van de xxxstraat te Hasselt. Ook ik heb last van het Pukkelpop gebeuren. Buiten de lawaaihinder die het onmogelijk maakt om een raam open te zetten, hebben ook mijn dieren er verschrikkelijke last van. Hoe vaak moet er nu eigenlijk vuurwerk klinken? Wil de Stad Hasselt ons als buurtbewoners op deze manier misschien duidelijk maken hoe serieus ze de geluidsoverlast nemen? Vorige editie werd mijn oprit gebruikt als parkeerplaats en de politie weigerde de voertuigen te laten wegslepen omdat het privaat terrein betrof. Ja, mijn privaat terrein! Vandaar dat ik dit jaar pleit voor een papieren hoedje voor alle politie agenten. Aangezien ze enkel aanwezig zijn om festivalbezoekers te plezieren, mogen ze er ook grappig uitzien. Mijn klimop krijgt ook ieder jaar de nodige douches urine en ik heb ondervonden dat een festivalganger zich onmogelijk kan voortbewegen zonder luidkeels geschreeuw. 's Nachts slenteren ze hier ladderzat naar de voor hun voorziene parkeerplaats in de Banneuxwijk.
Ik was ook dit jaar weer bijzonder verheugd met de Nieuwsbrief die het stadsbestuur in mijn bus deponeerde. Fijn dat zelfs burgemeester Hilde Claes de tijd vond om ons als buurtbewoners tot een positieve houding aan te manen en hopelijk zal zij niet te veel slaap moeten laten tijdens dit hels gebeuren.
Maar alles komt goed, want kijk, dit jaar mogen wij in onze handjes klappen van geluk want er werd immers een 'volksfeest' georganiseerd. En voor ons, de klagende onverdraagzame buurtbewoner, is het zelfs geheel gratis, inclusief 3 drankjes én een eetbon. En achteraf niet meer komen klagen hé, lijken ze wel te denken! Maar bij deze dus erg bedankt voor het extra dagje lawaaihinder!
En bovenal werd er me verzocht om respect te hebben voor de vrijwilligers die me dagelijks tegenhouden op weg van en naar mijn huis. Hoffelijkheid troef, luidt het in de nieuwsbrief. Daar merk ik helaas weinig van want ondanks mijn 'doorgangsvergunning' vind er altijd wel iemand van die vrijwilligers het aantrekkelijk om zijn/haar 'autoriteit' duidelijk te maken. Geef zo iemand een fluorescerend jasje en ze wanen zich Chokri-himself.
Naar mijn mening is het pukkelpop gebeuren te groot geworden. Iedereen wil een stukje van de te verdelen koek, zonder enige vorm van respect ten opzichte van de omwonenden. Omwille van de geluidsoverlast, de milieuverontreiniging en de verregaande respectloosheid vanwege het Hasseltse stadsbestuur, zou ik het festival graag opgedoekt zien.
Ik wens ook dat er niet meer in mijn naam gesproken word door enkele omwonenden
(meestal te vinden voor een of andere tv camera!) die er wél dolgelukkig mee zijn, omdat ze er op een of andere manier beter van worden. Geef alle festivalgangers een lang kleed, leer ze een bijbelvers en verplaats ze maar naar de Virga Jesse stoet! Zelfs die mag maar eens in de zeven jaar doorgaan. Halleluja, leve Chokri!

Een moe getergde buurtbewoner,

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

058090828

 HARTRITMESTOORNISSEN + MIGRAINE

Ik ben hartpatiënt en gevoelig voor migraine. Ik woon landelijk om mijn eigen rust en stilte te kunnen controleren. Het geluidsinferno dat door Pukkelpop losbarst en pas 4 dagen en 3 nachten later stopt, veroorzaakt in mijn cardiovasculair systeem hartritmestoornissen (met overslagen die kunnen leiden tot een hartritme dat oploopt tot 185 hartslagen per minuut, wat levensbedreigend kan zijn (risico's op coma, hersenschade, trombose,…). Ik kan het geluid en gedreun op geen enkele plek in mijn woning ontvluchten. Hierdoor loop ik ook verhoogde kans op een migraine aanval. Andere mensen krijgen problemen met hun bloeddruk of worden oververmoeidheid. Tot hiertoe worden deze aspecten gewoon genegeerd en afgedaan als onverdraagzaamheid...

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

057090829

 VLUCHT UIT EIGEN WONING - HOTELREKENING VOOR VERANTWOORDELIJKEN?

Ik ben gevoelig voor auditieve prikkels en het dagen- en nachtenlang zowat continu en ophitsend gedreun van vervormde geluiden werkt dermate zenuwslopend, dat het onhoudbaar is. Niet enkel worden normale bezigheden of enige concentratie uitgesloten, ontspannen kan evenmin. Tijdens het festivalgebeuren is mijn eigen huis geen thuis meer. Ik heb geen andere optie dan gedwongen op de vlucht te slaan en elders te verblijven, hetgeen dure hotelkosten met zich mee brengt. Naar welke beleidsverantwoordelijken mag ik de rekening sturen voor deze onrechtvaardigheid?

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

056090827

 PUKKELPOP NIET GESCHIKT VOOR IN WOONBUURT

Als bewoonster van de xxxxxstraat ondervind ik veel last van Pukkelpop. Dit festival met zo'n hels lawaai en overlast is niet geschikt om in een woonbuurt te houden. Goed dat jullie een site hebben opgericht, waar men eens zijn gedacht daarover kan zeggen... Voor mij is Pukkelpop alvast niet meer gewenst.

 

buurtbewoonster Pukkelpop - Hasselt

055090826

 

 4 DAGEN EN NACHTEN GETERRORISEERD EN GETREITERD IN ONS EIGEN HUIS

Chokri is er deze keer ferm over gegaan, de volgende keer gaat het niet boven de 90 decibel of we stappen massaal naar de rechtbank.
Dit is er ver over geweest, zéér ver! 4 dagen en nachten zijn we geterroriseerd, gemobiliseerd en getreiterd geweest in ons eigen huis op enkele tientallen meters van de wei (xxxxxstraat). Gezeik in onze brievenbus, barstende koppijn, fluitende oren, doodsbange huisdieren en overal rotzooi en buiten een overdonderend lawaai en een misselijk makende stank.
Kiewit is te klein voor zoveel kabaal en het festival is een foltering voor de omwonenden!

 

buurtbewoonster Pukkelpop - Hasselt

054090826

 DOOR DE BRIEVENBUS MIJN HELE INKOMHAL VOLGEPLAST

Een helse 4-daagse was Pukkelpop voor ons dit jaar. Onnoemelijk veel last van de helse muziek! En toen ik vrijdagochtend om 6:00 uur doodvermoeid opstond om te gaan werken, stelde ik vast dat men door de brievenbus van de voordeur in de gang heeft geplast. Mijn hele inkomhal ligt vol stinkende urine en buiten ligt het vol troep en staan mijn vensterbaken vol met flessen en blikjes.  Begin er maar eens aan op je nuchtere maag, doodvermoeid en gehaast om tijdig op je werk te zijn.
Dat jongeren plezier willen maken is oke, maar dat ze de buurtbewoners en hun eigendom met rust laten en de werkende mensen hun nachtrust wordt gegund!!!! Nu heb ik alles nog zelf opgeruimd, maar volgende keer mag Chokri de boel komen opvegen!!!!

 

inwoner Runkst - Hasselt

053090826

 VASTSTELLINGEN DOOR DEURWAARDER EN MASSAAL KLACHT INDIENEN

Ook ik weet wat geluidsoverlast is. Waarom volgend jaar niet met een deurwaarder naar de festivalweide trekken om het aantal decibels officieel te laten registreren en daarna officieel en massaal klacht in te dienen?

 

buurtbewoonster Pukkelpop - Hasselt

052090826

OOK VOOR MIJN KLEINE KINDEREN IS HET EEN HEL
ELK JAAR NOODGEDWONGEN VERLOF NEMEN OP MIJN WERK, WANT ZE BREKEN UWE BOEL AF

Woon in de xxxxxstraat waar iedereen afzakt om eten en drank te bemachtigen. Ben het echt beu om opgesloten te zijn in huis omwille file, geluid en andere overlast. Ik ben gegijzeld in mijn eigen huis! Elk jaar moet ik op mijn werk noodgedwongen verlof nemen om mijn woning te beschermen, want ze breken uwe boel af. Ben zelf moeder van x jonge spruiten en ook voor hen is het een hel. Voor mij mogen ze de boel opdoeken, dat ze maar ergens anders gaan...

 

lezersbrieven aan Het Belang van Limburg

 

  

onbewerkte versie van lezersbrief A. Van Houtte

Van: anne Van Houtte
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2009 21:52
Aan: brieven@hbvl.be
Onderwerp: pukkelpop wordt folterpop

Waarde redactie,

Jongeren kicken op wat hedendaagse popfestivals hen bieden. Jammer genoeg heeft dit een door de wet schijnbaar verwaarloosde keerzijde: omwonenden die de muziek als een geluidsinferno ervaren waartegen ze op geen enkele plek in hun woning bescherming kunnen vinden. Donderdagavond was het zelfs zo erg dat een mix van geluiden, gedreun en trillingen tot op 8 km van de Pukkelpopweide waarneembaar waren! Oordopjes hielpen niet, omwonenden dichtbij en veraf worden verondersteld om verdraagzaam en begripvol te zijn maar ook zij worden ziek van de onwaarschijnlijke urenlange geluidsterreur en de drie slapeloze nachten achter elkaar. Op www.folterpop.be komt de realiteit van gekwelde mensen aan bod komt. Dit aspect heeft ook nieuwswaarde.

Anne Van Houtte

 

inwoner Hasselt

051090825

 DANK U WEL BURGERVADER, VOOR DE STRUISVOGELPOLITIEK!

Dank je wel folterpop.be!!! Eindelijk een mogelijkheid om mijn frustratie te kunnen uiten! Als alleenstaande mama met een baby van nog geen jaar kan ik u zeggen dat ik meermaals 'net niet' over 'de rooie' ben gegaan tijdens Pukkelpop.
Met die temperaturen je vensters moeten dichtdoen en dan nog je trommelvliezen voelen trillen.... En ja, klacht neerleggen bij de politie levert in dit geval niets op! Je krijgt te horen dat "Er is geen redelijke limiet is vastgelegd voor de dB's" en "Pukkelpop nooit zal worden afgeschaft, omdat er teveel belangen en geld mee gemoeid zijn", ???
Noem me misschien naïef maar is de 'geldhonger' van Chokri (en belanghebbenden!) de reden waarom wij moeten afzien? Dank u wel burgervader, voor deze struisvogelpolitiek... Niet de eerste keer dat u uw 'schaapjes' in de steek laat! Misschien is het tijd dat u de fakkel doorgeeft? Slaap zacht!

 

inwoonster Banneuxwijk - Hasselt

050090825

 DE ZOMER IS ECHT EEN VERSCHRIKKING GEWORDEN
 BEN GELUKKIG ALS HET REGENT, DAN IS HET STIL OP STRAAT


Ben ik blij met deze site! Alles is prima gezegd. De zomer is echt een verschrikking geworden. Alle dagen evenementen met lawaai (muziek?). Mensen moeten geëntertaind worden... Genieten van stilte en een goed boek kan precies niet meer. Het verkeer, grasmachines, luidruchtige jongeren met discobar-auto's enz is al erg genoeg. En Pukkelpop is helemaal een verschrikking! Een dergelijk festival past niet in een bewoonde omgeving, nog gezwegen van de gehoorschade. De hond was doodsbang bij het uitlaten bij het zoveelste nachtelijk vuurwerk! Ik kijk nu al uit naar de rustige herfstavonden. Ben ook gelukkig als het regent, dan is het stil op straat. Proficiat met deze site!

 

inwoner Hasselt

049090825

 HASSELT, STAD VAN HET GELUID
 TOT OP HEDEN NOG GEEN ONGELUKKEN GEBEURD 

Vooreerst een welgemeend proficiat met uw initiatief, iets waar we al lang op gewacht hebben! Het zijn inderdaad vooral bastonen die de mensen uit hun slaap houden. Ook overdag zijn deze geluiden ook hinderlijk, omdat een mens niet eens meer gerust in zijn tuin kan zitten. Daarnaast gaat het hier niet enkel om grote evenementen zoals Pukkelpop, maar ook ééndagse of kortere 'activiteiten', zoals enige tijd geleden het enorm lawaaierige optreden van Reggie in de Ethiasarena, waarrond bij de politie van HAZODI tientallen klachten binnenliepen. Dan stellen dat men niet kan optreden omdat er een vergunning verleend is, is volgens mij larie en apekool. Ook een burgervader dient de wet op het nachtlawaai (of geldt die wet niet voor burgmeesters) te respecteren en de leefbaarheid (lees openbare orde) te handhaven.
De hele zomer lang is er wel 'feest voor je oren' in Hasselt: Molenpoort feesten; Kapermolenoptredens; evenementen op het Leopoldplein; Hasselt swingt; Hasselt danst...
En dan last but not least: kan men zulke activiteiten niet overdag organiseren? Waarom moet dit altijd 's nachts? Een normaal mens "geniet" dan van zijn nachtrust, in de zomer liefst met de ramen wagenwijd open.
Het wordt stilaan tijd dat hiertegen flink gereageerd wordt, niet in het minst omdat sommigen (waaronder ikzelf) daar erg agressief van worden. Tot op heden zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar men stelt het geduld en het uithoudingsvermogen van de mensen wel erg op de proef. En dan maar reclame maken voor Hasselt, stad van de smaak. Omschrijf het liever als: Hasselt, de stad van het geluid...

 

Luciana Rutten - Hasselt (lezersreactie HBvL)

047090824

 3 NACHTEN WAKKER GELEGEN

Het is inderdaad juist dat er dit jaar meer decibels waren. We wonen in centrum Hasselt en voor de eerste maal hebben we drie nachten wakker gelegen!! Ongelooflijk wat een lawaai op de "weide"? Wat de organisator ontkent kan ik wel geloven. Na zoveel lawaai op al de concerten zal zijn gehoorschade wel ongelooflijk zijn! Binnenkort zullen er veel meer aanwezigen last ondervinden van gehoorschade. En daar is de organisator en de burgemeester voor verantwoordelijk. Laat ons toch eens nadenken, waarom zoveel lawaai en daarom is goede muziek ver te zoeken. Hopelijk volgend jaar wat minder lawaai en betere muziek.

 

Ald Weltens - Hasselt (lezersbrief HBvL)

046090824

IK BEGRIJP NIET DAT DE OVERHEID DIT ZOMAAR TOELAAT

Geachte Heer Mahassine, Doe eens een rondvraag bij alle omwonende buren van uw geliefd festival. En vraag eens hoe ze die 3 nachten die helse bonken van uw geliefkoosde muziek ervaren. Overal lees je niks dan positief over het festival, maar nooit vraagt men hoe de omgeving dit ervaart. Zo'n popfestival zou op een afgelegen terrein, ver weg van de bewoonde wereld moeten worden gehouden. Ik begrijp ook niet dat de overheid zomaar toelaat dat de rust danig wordt verstoord. En van de medische wereld verwacht ik ook reacties i.v.m de gehoorschade bij de jeugd. Maar wij, buren van de pukkelpopweide, zijn niet georganiseerd om als één stem wat tegengewicht te kunnen geven. Jammer! En daar profiteert u van. Hoogachtend, Ald Weltens

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

044090824

 VAN MIJ MAG PUKKELPOP ONMIDDELLIJK OPHOUDEN TE BESTAAN...

Van mij mag Pukkelpop onmiddellijk ophouden te bestaan, we hebben er kilometers ver geluidshinder van, nog niet te spreken over de andere vormen van overlast. Opdoeken die handel.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

043090824

 MOET MUZIEK LUID STAAN OM GOED TE ZIJN? neen, INTEGENDEEL

Ik woon op een 4 à 5 km van pukkelpop en stel idd vast dat het geluid elk jaar luider en luider wordt. En waarom vraag ik mij dan af... Gaan ze er misschien al vanuit dat iedereen minder goed hoort? Ik speel zelf al jaren muziek en pukkelpop moet absoluut blijven bestaan! Maar wanneer ik Mr Chokri hoor vertellen dat het geluid nooit boven de 100 dB heeft gestaan, dan heeft ie ofwel niet goed gekeken op de dB-meter, ofwel was dat om 12u 's middags.
Moet muziek luid staan om goed te zijn? NEEN, integendeel....!  Laat het max. dB-gehalte in contracten opnemen en een concert om ten laatste 1:30 uur eindigen, met eventueel nog wat gedempte sfeermuziek voor diegene die nog een beetje willen blijven plakken...
Heren politici: zorg dat de wetten hieromtrent worden aangepast en vernieuwd en informeer je daarbij bij professionele informatiebronnen.
Hoop doet leven...

 

inwoner Hasselt

042090824

 IK BEN OP BRUGPENSIOEN EN AL DIE GELUIDSOVERLAST is niet meer leefbaar

Tijdens Pukkelpop hebben wij veel last gehad tot in de xxxxxstraat in Hasselt, waar ik woon. Naar de politie bellen heeft geen zin want die grijpt toch niet in. In de omgeving worden er hier ook bbq's gehouden in de tuinen tot na 12 uur 's nachts met veel overlast. Ik woon in een appartementsgebouw en in de buurt is ook nog eens een kinderopvang met, tijdens de vakantie, geschreeuw en geroep van 's morgens 8 uur tot 's avonds half 6. Ik ben op brugpensioen en al die geluidsoverlast is soms om gek van te worden. Dit is niet meer leefbaar!...

 

festivalganger Pukkelpop - Brugge

041090824

 IK KAN MAAR NIET BEGRIJPEN DAT DE POLITICI IN ONS LAND HIER NIETS TEGEN DOEN

Ik was dit jaar voor het eerst 2 dagen op en rond de Pukkelpop weide en camping. En ik deel jullie mening volledig. Als muziekliefhebber krijg ik het steeds maar moeilijker met het veel te harde geluid. Ik heb 2 dagen (mijn zoon de volle 4 dagen) met speciale oordoppen rondgelopen. Zelfs 's nachts moest ik oordoppen gebruiken, want tot 04u00 in de ochtend ging het geboenk van bassen door. Op dat moment waren mijn gedachten bij de omwonenden. Ik kan maar niet begrijpen dat de politici in ons land hier niets tegen doen.
Ik zag op diverse plaatsen op het festival dat men het aantal decibels aan het meten was. Maar de methodes die ze hiervoor gebruiken zijn
niet aangepast aan de moderne beats.
Maar men moet ook reageren in het algemeen. Men moet concerten verplicht eindigen om 23u00. Bij een festival eventueel één tot anderhalf uur later. De reden is heel eenvoudig: iedereen heeft rust nodig.
Mijn echtgenote was dit weekend te gast op een feest, waar er een lokale groep muziek speelde. Wel, ook daar stond het geluid veel en veel te hard. Daar het een ouder publiek was, gingen die één voor één weg. met als gevolg dat het feest op een sisser eindigde. Is dit de bedoeling?

 

inwoner Genk

040090824

ZELFS DOCHTERTJE VAN 13 MAANDEN HEEFT ER ONRUSTIGE NACHTEN VAN

Wij wonen nu ver van de pukkelpopweide, maar konden dit jaar ook 'meegenieten' van het gedreun tot in de vroege uurtjes... Zelfs mijn dochtertje van 13 maanden heeft er een paar onrustige nachten opzitten. Ik kon haar niet laten slapen met het raam open.
Ik weet niet hoeveel kilometer we ervan af wonen. Wij wonen namelijk op de xxxxxxstraat in Genk.
Ik vond het dit jaar overdreven met de muziek! Hier moet toch iets aan gedaan worden.

 

inwoner Hasselt

039090820

 WARE NACHTMERRIE EN HEL VOOR OMWONENDEN. WANNEER STOPT DIT?

Vanavond (22/08) mochten de groepen blijkbaar van alle betrokken organisatoren inclusief de hypocriete Chokri Mahassine en burgemeester Reynders helemaal uit de bol gaan. Dit is ronduit schandalig ! Muziek verzacht de zeden maar dit is een ware nachtmerrie en hel voor de omwonenden!
Wanneer stopt dit ? Of beter wie kan hier iets aan doen ?

 

inwoner Hasselt

038090820

 WERKENDE MENS HEEFT EVENZEER RECHT OP NACHTRUST ALS JONGEREN RECHT OP ONTSPANNING...

De voorbije nacht was de geluidshinder Kempische Steenweg onaanvaardbaar. Teveel decibels tot vroeg in de morgen. Bewoners die 's morgens naar hun werk moeten hebben evenzeer recht op rust als jongeren recht op ontspanning. Zo de hinder van dit niveau blijft, gaan de bewoners het festival stilaan verwensen en zoeken naar juridische maatregelen.Geluid dimmen is de boodschap!

 

inwoner Kuringen - Hasselt

037090820

 WAAROM GEEN NACHTELIJKE OPTOCHT NAAR BURGEMEESTER REYNDERS?

Beste, ik denk dat we echt met velen zijn die dit soort overlast ieder jaar maar opnieuw gedurende vier nachten moeten verteren. Waarom organiseren we niet een nachtelijke protestoptocht in de richting van de woonplaats van burgemeester Reynders in Runkst. Gewoon maar een beetje klagen via deze weg of via de politie, die er zelfs geen nota van neemt, zal echt niet helpen. Ik denk dat we ons echt moeten verenigen (thans zijn we verdeeld) en opkomen op het recht op een normale nachtrust. Bovendien het gaat niet zomaar om vier dagen; even in herinnering brengen, er is ook nog de jaarlijke Relax-party, enz. Laten we gewoon opkomen voor onze rechten!

P.S. en ja hoor, jongeren mogen echt wel hun evenement hebben, maar het is maar de vraag of dat vier nachten lang tot vier uur in de ochtend moet duren?

 

inwoner Hasselt centrum

035080908

 onrust verstoren tijdens rustverstoring KOST NACHTJE CEL

Toet-er-niet-toe, Benji-funn, de Versus, zondagsopeningen,... Als centrumbewoner van Hasselt heb ik elke zomer zoveel lawaai, dat het me op een avond teveel werd...
Daarbij werd er tijdens één jaar tijd zelfs 3 keer het raam van mijn onderburen ingegooid; mocht Benji-funn vorig jaar van schepen Beenders zelfs hun vrachtwagen parkeren op een mooi bloemenperkje dat nooit werd hersteld; met regelmaat van een klok worden we tijdens een rustig wandelingetje nog steeds opgeschrikt door rijdende discobars; ...

Moe van de geluidsoverlast werd ik deze zomer furieus op de fanfare van Toet-er-niet-toe. Als protest ben ik buiten even luid gaan schreeuwen dat het geluid er over was, met als gevolg dat ik wegens ordeverstoring een nacht in de cel mocht slapen.
Je mag blijkbaar de onrust niet verstoren tijdens een rustverstoring...

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

034080908

 BURGEMEESTER WAARSCHUWT VOOR 'EVENTUELE' OVERLAST

In zijn omzendbrief aangaande Pukkelpop waarschuwt onze burgemeester voorzichtig maar bedrieglijk voor 'eventuele' overlast, terwijl elkeen goed beseft dat het festival sowieso zorgt voor een extreme (geluids)overlast.
Welke belangen zijn hier groter, dan de elementaire rechten van burgers te vrijwaren?

Ook las ik dat er tijdens Werchter aan gedacht wordt een hotel te voorzien op 1 km van het festival, om festivalgangers de kans te geven eens te kunnen slapen, wat verder weg van het lawaai!!!
Zullen we binnenkort als buurtbewoner geen geluidshinder mogen veroorzaken tussen 5 uur 's morgens en 12 uur 's middags, om de festivalgangers de kans te geven uit te slapen...?!

 

inwoner Kuringen - Hasselt

033080907

 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TREKKEN VAN GRENZEN LIGT BIJ BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Beste burgemeester, schepenen en medebewoners van Hasselt,

Ik prijs mij gelukkig in een stad te wonen waar verdraagzaamheid en tolerantie heel belangrijke waarden zijn. Dit is een belangrijke meerwaarde voor onze gemeenschap ... zeker als men het consequent toepast.

Als iemand klaagt over de lawaaihinder van Pukkelpop, dan heeft deze persoon hiertoe het recht. Spijtig genoeg zijn er ook in deze discussie mensen die de waarde verdraagzaamheid niet toepassen voor een 'andere' mening. Naar mijn gevoel ook niet de burgermeester en de gemeenteraad.

Is het probleem Pukkelpop? Neen! Een festival zoals Pukkelpop is belangrijk voor de jeugd en de cultuur. Ik heb wel de sterke indruk op basis van verhalen van bezoekers en de 'zoete' geur rond de camping van Pukkelpop dat drugspreventie aangewezen is.
Zeker ook niet het belang van het festival voor de Rimpelrockers vergeten. Maar ...

Is Hasselt Beach belangrijk? Ja, want eens kunnen uitgaan is tof, zeker als je de ganse week hebt gewerkt.
Zijn Straattheater en andere culturele evenementen belangrijk? Ja, cultuur geeft immers een toegevoegde waarde aan het leven.
Zijn optredens in Kermt en andere deelgemeenten belangrijk? Ja, het is goed om mensen samen te brengen.
Is het belangrijk dat de Hades vorige week een fuif tot laat in de avond organiseerde? Ja, want sportvereningen ontvangen te weinig financiële middelen.
Is het belangrijk dat EuroSys voluit zijn verjaardag kan vieren? Ja, want onze (kleine) bedrijven zijn de motor van onze economie en welzijn.
Zijn de 24 uren van Zolder belangrijk? Ja, want onze provincie heeft een internationale uitstraling echt wel nodig.
Het lijstje kan nog langer zijn...

Mijn gezin is uit het centrum van de stad gevlucht voor het lawaai. Wij wonen nu op de heide in Kuringen en ondervinden nog heel veel lawaaihinder. Alles is belangrijk. Als geen ander ben ik er mij van bewust dat de vrijheid van de ene een beperking van de vrijheid van iemand anders impliceert. Waarom? Omdat er geen grenzen worden getrokken. Beste burgemeester en schepenen... hier ligt jullie verantwoordelijkheid. Het gaat niet over Pukkelpop, het gaat over het totale plaatje.

Moeten de geluidsinstallaties altijd zo luid staan, zeker met de zware bassen? Moet het lawaai dikwijls tot zeer laat 's nachts duren? Moet elke activiteit met vuurwerk gepaard gaan? Moet dit vuurwerk in het midden van de nacht afgeschoten worden? Ik denk dat er hierover toch stedelijke reglementen kunnen worden uitgevaardigd?

Moeten er iedere zomer zoveel luidruchtige activiteiten in combinatie met elkaar worden georganiseerd? Is het politiek gezien niet mogelijk hierover een spreidingsplan met keuzes te maken. Tel de weekends sinds juli dat onze nachtrust werd gestoord op. Dit zijn er echt wel veel en zeker voor geluidsensitieve mensen is het zwaar.

De vraag is of Hasselt Beach zo lang moet duren (en nog langer als ik het hoor), of Straattheater enkel in Hasselt kan plaatsvinden, of voor iedere reden ik weet niet hoeveel decibels moeten worden geproduceerd?

Zijn de coalitiepartners van Hasselt niet voor de werkende mens? Er wordt op professioneel vlak enorm veel gevraagd van werknemers, de druk om te presteren ligt hoog. Fris en gezond zijn, vormen dus heel belangrijke voorwaarden om een inkomen te (blijven) hebben?

Zijn SPa en Groen niet voor de natuur? Hoeveel dieren, zeker in de natuur (!), zien af bij al dit lawaai. Dit is toch ook verontreiniging, niet? Zeker een vergeten discussie!

Zijn de politiekers niet bezorgd om de gezondheid en veiligheid van de bewoners en in het bijzonder de jongeren? Ik heb het niet enkel over het lawaai zoals ik hoger reeds aangaf.

Burgemeester en schepenen. Reageer niet afwijzend, negeer de problemen van een deel van jullie bevolking niet, stop met 'schone schijn' hoog te houden. Ga de dialoog aan, laten we samen naar oplossingen zoeken. Ik hoop dat deze openheid wordt gecreëerd, in eerste instantie door de burgemeester.
Niet iedereen die een ander standpunt heeft, is daarom slecht geïntentioneerd
.
Gooi niet alles over dezelfde kam als het Vlaams Belang.

Jullie verdienen en krijgen veel respect voor hoe goed het gaat met Hasselt. Probeer dit succes van Hasselt volledig in overeenstemming te brengen met het welzijn van haar bevolking.

Probeer de normen en de sensibilisering consequent met elkaar in overeenstemming te brengen. Een pittig voorbeeld. Hasselt verbiedt terecht rijdende discobars, maar mensen die overal op festiviteiten op veel decibels worden getrakteerd, gaan in hun wagen niet rustig naar Klara luisteren. Zien zij het verschil nog?

 

inwoner Hasselt

032080906

 6/09/2008: OPENDEURDAG EUROSYS SCHEURT AMPER GEHEELDE WONDEN PUKKELPOP WEER OPEN

Godverdomme! Weerom door de stad vergund decibelgedreun tot 02:00 uur in de morgen. Waarom moet de (nacht)rust van duizenden omwonenden tot kilometers in de omtrek weerom opnieuw verstoord worden, voor evenementen waar zij niets mee te maken willen hebben? Amper bekomen van de foltering van Pukkelpop wordt ons opnieuw een gedwongen geluidsoverlast in onze oren gepompt en trachten we tegen beter weten in zowel onszelf, als onze van het vuurwerk hysterisch blaffende hond, te overtuigen dat er geen reden tot opwinding is.
Ik heb me nooit zo erg ingelaten met politiek, maar bij de volgende verkiezingen zal alvast mijn stem niet meer naar de huidige beleidvoerders gaan, die deze geluidsterreur blijven vergunnen, tegen alle redelijkheid en gangbare geluidsnormen in...
Het lijkt bijna of vergunningen voor buitensporig geluidsgeweld de norm zijn geworden?

 

inwoner Banneuxwijk - Hasselt

031080906

 BUURTBEWONERS ZIJN NIET INTOLERANT

Pukkelpop is begonnen als een ééndagsfestival. Iedereen wilde de jonge mensen dat plezier wel gunnen, en een beetje overlast tolereren. Ook in onze wijk, de Banneuxwijk, was er een breed draagvlak voor het festival. Toen werden het twee dagen. Toen drie. Nu zijn het al twee festivals op rij, en er doen geruchten de ronde dat men aan een derde festival werkt. Al die tijd van slaap onttrokken zijn is echt teveel van het goede.

Kan er dan verwondering zijn over het afbrokkelende draagvlak? Mensen kunnen wèl wat verdragen, en verdienen het niet om als onverdraagzaam te worden afgeschilderd. Maar trop is teveel.

 

inwoner Hasselt

030080905

 BLIJ DAT DE ZOMER VOORBIJ IS

Het is me teveel om al de evenementen op te noemen die hebben plaatsgehad. Het ene moet om 23 u stoppen en het andere krijgt geen beperkingen.
Dit weekend nog feest bij Eurosys, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. We zijn dus blij dat de zomer voorbij is en Hasselt is dus (alvast in de zomer) niet de fijnste stad om in te wonen...

 

inwoner Hasselt

029080901

 OOK ANDERE, PERMANENTE VORMEN VAN GELUIDSOVERLAST TE HASSELT

Niet enkel Pukkelpop dat 'slechts' vier dagen duurt, maar ook andere eenmalige of wekelijkse (zomer)evenementen zorgen voor geluidsoverlast in Hasselt. Daarom steun ik het initiatief van FOLTERPOP.BE om het stadsbestuur van Hasselt tot meer redelijkheid te bewegen. Mogen we in Hasselt ook nog rustig wonen zonder meer?

Eilaas komen daar ook nog eens permanente vormen van geluidsoverlast bij: dag en nacht, zelfs tijdens de weekends. Vraag maar eens aan de bewoners van de Kunstlaan, hoe het met hun nachtrust is gesteld. Nochtans is dat een wijk, waar bijna uitsluitend oudere mensen wonen.
Zo terroriseert het geluid van een airco, geplaatst op het dak van het schoolgebouw van de P.H.L. (Departement Gezondheidszorg in de Kunstlaan - verantwoordelijke: Elfde Liniestraat 24) de ganse buurt. Waar je dat geluid overdag al nauwelijks kan verdragen en je dwingt om raam of schuifdeur gesloten te houden, is het ’s nachts een marteling zonder meer...

Dragen we nu ons geld naar de advocaat en rechtbank of rechtstreeks naar de dokter, omdat elke mens zonder behoorlijke nachtrust gewoon ziek wordt? Het is godgeklaagd dat een onderwijsinstelling (en dan nog het Departement Gezondheidszorg!) dergelijke klachten gewoon negeert.
Begrijpt men dat een goed nabuurschap, waarin overleg en uitwisseling, vanzelfsprekende zaken zouden moeten zijn?

 

buurtbewoner Pukkelpop  Hasselt

028080830

 4 DAGEN EEN HEL
 politie: "BINNEN EEN PAAR DAGEN ZIJN JULLIE ER WEER VANAF VOOR EEN JAAR..."

Ik ben blij om te weten dat er nog meer mensen zijn die durven zeggen wat we hier meemaken. We sluiten ons aan in het rijtje van slachtoffers, want het is soms werkelijk niet uit te houden op deze manier.
Eerst een paar weken voortdurend wakker vanwege de opbouw en dan: knal, 4 dagen een hel.
Ik woon vlakbij de festivalweide en weet dus wat ik zeg. We zijn er dagen later nog niet goed van.
Het hels lawaai is nog het ergste, maar ook het wild plassen in onze tuin en het stuk maken van onze beplanting is onaanvaardbaar. In onze straat zijn er zelfs verkeersborden uit de grond gehaald.
Ik ben moe gereclameerd en we moeten onze mond nog schoon toehouden.
Geen kat doet er wat aan en de politie zegt: "Binnen een paar dagen zijt ge er weer voor een jaar vanaf".
Wie weet er raad? Wij in elk geval niet...

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

027080828

 ALLES TOEGELATEN, MAAR LIEFST NIET VOOR MIJN DEUR?

Velen vinden dit maar geklaag van buurtbewoners, doch toen het gerucht er kwam dat Pukkelpop zou verhuizen naar een andere locatie (onderhandeling i.v.m. de prijs voor de wei), zag ik op bewuste locatie al dezelfde dag allemaal zwarte vlaggen langs de kant van de weg. Dus alles toegelaten, maar liefst niet voor mijn deur...

Wij gaan elk jaar verplicht met verlof in de periode van Pukkelpop
. Ook mag men niet vergeten dat voor de Tulpinstraat Pukkelpop begint begin augustus en eindigt eind augustus, want ook de opbouw en afbraak is niet te onderschatten.
Nu nog het Coca-Colagedoe op de Hades, dan een evenement van HaZoDi, misschien nog een fuif van Tenkie en dan zijn we weer even gerust met de dagelijkse overlast (zwaar vrachtverkeer, ook 's nachts).

Het is inderdaad geen slecht idee om de krachten te bundelen en tot een actie over te gaan.

 

inwoner Hasselt

026080826

 BRUISEND = OVERLAST?

Ik sluit me volledig aan bij alles wat ik op FOLTERPOP.BE gelezen heb.
De geluidsoverlast is niet te harden. Het is een schande dat de stad Hasselt dit toelaat.
Hasselt “ bruisende stad” . Blijkbaar is “bruisend” synoniem van “overlast.
Ik hoop van ganser harte dat deze actie succes heeft.

 

inwoner Hasselt

025080825

 ► BRUISEN, WONEN EN LEEFKWALITEIT: EVENWICHT GEVRAAGD!
 ► WIJ ZIJN HET STILLE, VERDRAAGZAME MARTELAARSCHAP SPUUGZAT
 ►
Naar wiens pijpen wordt er eigenlijk gedanst in bruisend Hasselt?

Ik kan mij helemaal vinden in de klachten van de buurtbewoners. Zelf hebben mijn man en ik bijna 25 jaar in de buurt van Pukkelpop gewoond. Ongeveer 4 jaar geleden zijn wij verhuisd naar wat de 'rustigste wijk van Hasselt' werd genoemd: de H. Hartwijk.
En wij die dachten dat wij van Pukkelpop verlost waren! Ook wij hebben wakker gelegen (zelfs met de vensters toe!) van het danige lawaai. Dit kan toch niet meer! En dan te bedenken dat de omwonenden van dit evenement ook nog eens last hebben van het lawaai op de camping.

Het is inderdaad zoals in een van de vorige klachten te lezen staat: er is in Hasselt om de haverklap 'iets' te doen. Op zich is daar niets op tegen, integendeel zelfs, maar moet dat altijd zo luid!!!???
Zo is er bijvoorbeeld het 'feest van den overschot'. Wij gaan daar niet (meer) naartoe: er wordt zo'n hels lawaai geproduceerd dat je elkaar niet verstaat. Je moet brullen om enig soort van gesprek te voeren met je buur. Noemen ze dat 'ontmoeten'? Noemen ze dat 'feesten'? Wij noemen dat smakeloos.
Er zijn opendeurdagen van bedrijven, straatbarbecues, optredens van God en Allah en klein pierke, voetbalmatchen, tennistornooien, roller-parades, openluchtcafé's, 'zomerterrassen', beach-toestanden, monsterdj's in de Ethias-arena, ontmoetingscentra als fuifzalen, enz. ... Lawaai, lawaai, lawaai.
Kilometers in de wijde omtrek voelen mensen hun bloeddruk stijgen bij de zoveelste normoverschrijdende decibelterreur van zwaar dreunende beats. Een hele woonwijk moet via een veel te luid versterkte micro vernemen dat de presentator van het tennistornooi de lolbroek uithangt en vervolgens luidkeels laat weten dat zijn pint leeg is...'
De rijdende discobars paraderen met open dak voorbij het stadhuis. Wie al eens wat gaat drinken op het terras van het Hooghuis weet daar alles van. En dan vermelden we nog niet eens de miserie van mensen die vlakbij een ontmoetingscentrum wonen of van het Dusartplein.
Waar is die 'streng optredende politie' eigenlijk? En welke belangen heeft de politiecommissaris te beschermen? Naar wiens pijpen wordt er eigenlijk gedanst in bruisend Hasselt?

Waarom moet elke Hasselaar altijd àlles horen? Ook de evenementen waar hij of zij absoluut niet voor kiest? Of niet kan bij zijn?
Waarom lukt een rustige vakantie thuis niet meer? Waarom moeten wij altijd opnieuw en machteloos onze verdiende rust na arbeid opofferen aan al wie straffeloos omgaat met samenlevingsregels (politiereglement, Vlarem, burgerlijk wetboek, enz.)? Waarom?
Stilte is een absoluut luxeproduct geworden waarvoor men een flinke som moet neertellen wil men - dank zij die noodzakelijke rust - gezond blijven. Van gelijke kansen gesproken!


Op grote plakkaten langs de singel staat in grote letters te lezen: 'Hasselt wil respect. Onze stad, jouw thuis!'
Naar onze bescheiden en moe-getreiterde mening, zal Hasselt slechts op ons respect mogen rekenen wanneer het stadsbestuur een gezond evenwicht vindt tussen 'bruisen' en 'wonen' en 'leefkwaliteit'.
Het Hasselt dat momenteel zowel 'onze stad' als 'onze thuis' is, zal op respect van haar inwoners mogen rekenen wanneer burgemeester en schepenen hun verantwoordelijkheid opnemen in hun zorg voor de inwoners van hun stad. Respect ontstaat op plaatsen waar wetten en decreten worden toegepast én gecontroleerd, zodat elke burger zich geborgen weet in en door het samenleven. Waar dergelijk zorgzaam beleid ontbreekt, treedt verzuring op en daar helpen wijkbarbecues, 'goeiedag'- en 'allemaal samen'-campagnes geen moer aan.

Recht op wonen, leefkwaliteit, veiligheid, gezondheid (inclusief nachtrust), zijn onvervreemdbare mensenrechten en die eisen wij op.

Wij danken de initiatiefnemer(s) van deze website voor de mogelijkheid om eindelijk onze stem te laten horen. Wij zijn het stille, verdraagzame martelaarschap spuugzat. Wie in actie komt, kan rekenen op onze medewerking.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

024080824

 WAAROM WETTEN OP GELUIDSOVERLAST?

Ik ben wat blij mijn ongenoegen te kunnen uiten via deze weg.
Ik heb geen probleem met Pukkelpop en gun het de organisatoren en de jongeren van harte, doch dit jaar vond ik de overlast extreem.

1. De geluidshinder : dat het lawaai tot 2u duurt, daarvoor heb ik nog enig begrip, maar dan moet het wel stoppen.
Als inwoner van de Berkenlaan kan ik het overdovend geboenk van de fuif in de tent tot 4u absoluut niet appreciëren en zeker niet elke nacht opnieuw en opnieuw.
Ik vind het absoluut onaanvaardbaar. Waarom heeft men dan uiteindelijk wetten op geluidsoverlast?

2. De parkeeroverlast : het gele papier heeft echt geen enkele waarde.
Hoeveel auto's stonden er niet geparkeerd zonder papier of met het witte papier zonder waarde.
Het wordt elk jaar erger : tot voor 2 jaar geen auto vr de deur, vorig jaar stond het gras vol.
Dit jaar stonden ze dubbel geparkeerd. Aan wat hebben we ons volgend jaar te verwachten? Kan men hier echt geen andere oplossing voor vinden?

3. Het wildplassen. Kan hier echt niet beter tegen opgetreden worden?
Moeten we echt als buurtbewoner tot en met maandag een sterke urinegeur dulden als je door onze straat wandelt?

Ik hoop van harte dat jullie actiecomité gehoor vindt, en nog beter dat hiervoor een oplossing kan gevonden worden.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

023080823

PIJNSTILLERS + SLAAPMIDDELEN

Zoals vele buurtbewoners hebben wij, mijn man en ik, ook vrijdag en zaterdag op pijnstillers tegen hoofdpijn en slaappillen geleefd.
Ik kan het goed hebben dat de jeugd plezier maakt en dat enige hinder voor de buurt geeft maar dit is er toch wel over !!!!

 

Paul Marchal - Hasselt

022080822

 MET NAAM EN TOENAAM...

Volgende personen steunen de klachten tegen de geluidsoverlast van pukkelpop en komen daar met naam en toenaam voor uit:
Paul Marchal + Josée Billen + Tania Claes + Marleen Marchal

Steeds tot verdere actie bereid en proficiat met uw initiatief. Moet dit echter anoniem blijven?

 

festivalganger Pukkelpop - Antwerpen

021080822

 3 DAGEN MET OORDOPJES OP FESTIVALWEIDE

Via de gazet van Antwerpen kwam ik op jullie site. Als bezoeker van pukkelpop wil ik graag 3 opmerkingen hierover geven.

1. Ik woon in een boerengat en als het hier 3 dagen bierfeesten zijn kan ik ook niet slapen. Door het geluid op pukkelpop naar beneden te halen, gaat het probleem niet opgelost zijn. Het is de algemene overlast die het zwaar maakt.
2. Het geluid op pukkelpop mag van mij ook naar beneden. Ik heb er 3 dagen met oordopjes rondgelopen en dat vind ik erover. Dus in het kader van de gezondheid ben ik het ermee eens. Ik ben 31, dus kan er best ertegen als ze lachen met de fluogele stopjes in mijn oren, maar de jongeren niet. Er waren zeeeer weinig mensen met oorbescherming en zeker de jongeren niet.
3. Ik kan uit jullie site niet opmaken wat jullie willen bereiken. Is het enkel de geluidsoverlast? Hoe komt dat de andere punten zoals milieu erop staan? Als jullie iets willen bereiken ivm het geluid, wees dan duidelijk wat wel aanvaardbaar is en haal er geen andere punten bij. Groeten en succes,

 

inwoner Hasselt centrum

020080821

 OOK ANDERE GELUIDSOVERLAST IN HASSELT

Ik vind het absoluut een goed initiatief om op deze manier het ongenoegen over de geluidsoverlast kenbaar te maken aan het grote publiek en hoop dan ook dat het stadsbestuur van Hasselt hier eindelijk doeltreffende maatregelen tegen zal ondernemen.

Maar niet alleen Pukkelpop en andere (muziek)evenementen zorgen voor geluidsoverlast. Ikzelf woon in het centrum van Hasselt, en het overdreven (nacht)lawaai is de laatste tijd niet om vol te houden. Voorbijvliegende quads, opgedreven scooters, roepende en ruziemakende dronkaards, luide muziek tot laat in de nacht, … Het is er de laatste jaren alleen maar erger op geworden.
Ik ben ervan overtuigd dat veel buurtbewoners in en rondom Hasselt hier last van hebben en hopen op een gepaste en effectieve reactie van het stadsbestuur.

 

inwoner Hasselt

019080821

 BRUISENDE STAD = LAWAAISTAD?

Bij deze wil ik mij eveneens aansluiten bij FOLTERPOP.BE.
Misschien is het goed dat de krachten eens worden gebundeld en dat er tot actie wordt overgegaan.
Misschien dat er in een of andere zaal een samenkomst kan belegd worden, om een aantal mogelijke actiepunten te bespreken.
Ook in Kermt en Spalbeek hebben mensen overlast hebben van de relaxparty die, afhankelijk van de windrichting, hoorbaar is tot op 6 tot 8km van de plaats van gebeuren.
Met dank voor uw initiatief en hartelijke groeten

 

inwoner Hasselt centrum

018080821

 SAMENLEVING VERZUIPT IN LAWAAI

Op maandag krijg je de hemelse klanken van de beiaard over je hoofd; op dinsdag danst Hasselt op de Grote markt; op woensdag toetert Toeternietoe op het Molenpoortplein, op donderdag kan je rustig gaan wandelen (sorry gaan luisteren) in het Kapermolenpark en op vrijdag en zaterdag hoor je de hele nacht luid lallende groepen door jouw straat om op zondag af te sluiten met het Zomerterras.
Tussendoor nog om de haverklap inbraakalarmen die afgaan en soms urenlang zich herhalen om de zoveel minuten.

Onze samenleving verzuipt langzaam in het lawaai en een gezonde nachtrust is er vaak niet meer bij.
De egoïstische houding van sommige jongeren die zichzelf het zenit van de wereld vinden, maakt dat de problemen Amerikaanse kenmerken gaan vertonen.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen kunnen niet voor alle problemen een pasklaar antwoord geven en er moet overwogen worden wat beter is: 50.000 festivalgangers die gefrustreerd raken omdat zij de muziek niet hebben kunnen voelen door een uitdraaien van de bassen en daardoor amok gaan maken, of een andere 50.000 festivalgangers die tevreden huiswaarts (of campingwaarts) terugkeren.
In het kampeerreglement dient opgenomen te worden dat er géén herrie mag gemaakt worden na een bepaald uur, mede uit respect voor de andere campingbewoners en met voldoende toezicht tijdens de nachtelijke uren.

Als laatste wil ik vermelden dat ik de afgelopen jaren zeer tolerant ben geworden zolang het de spuigaten niet uitloopt. En als je klacht dan genegeerd wordt, wind je je onnodig op en dat is slecht voor het hart.

Oh ja, niettegenstaande de negatieve punten in deze mail wil ik benadrukken dat ik nog steeds graag in de binnenstad woon.

 

inwoner Hasselt Runkst

017080821

 GEEN ANTWOORD VAN REYNDERS EN STEVAERT

Goed initiatief! Ik heb ook reeds met naam en toenaam gemaild naar Reynders + Stevaert, maar er komt echter geen antwoord op! Hieronder de inhoud van de mail(s), en u mag die gerust op folterpop.be publiceren als lezersreactie en open brief aan beide heren:

 
Geachte heer Gouverneur,

Ik heb onderstaande mail gestuurd aan burg. H. Reynders ivm Pukkelpop.
Ieder zijn plezier, maar zo gaat het echt niet. Ik hoor trouwens van een aantal buren, dat ze dezelfde klachten hebben.

Met achtingsvolle groeten,
 
Geachte heer Burgemeester Reynders,

Ik vind over het algemeen dat u goed voor ons stadje zorgt, maar... er zijn toch grenzen.
Een gewone burger mag geen lawaai meer maken na 22u 's avonds.
Ik woon in Runkst (5km ong. van Pukkelpop af?), ik heb geluidsisolerende ramen omdat ik vlak tegen de autostrade woon. Van de auto's daar 's nachts op 100m van mijn deur hoor ik niks met die ramen...
En toch deed ik geen oog dicht van het hels lawaai van Pukkelpop, en dat duurde tot 1u30....
Mag de gemeente zo maar alle wetten aan zijn laars lappen?
Het lawaai moet erger zijn dan een straaljager, want als er zo eentje boven Kiewit vliegt hoor ik daar hier niks van.
Om nog te zwijgen van de gehoorschade die al die tieners daar oplopen. Die zijn potdoof op hun 40ste, dat kan niet anders.
Ik protesteer dan ook ten zeerste, niet tegen Pukkelpop, maar wel op het overmatig sterk en langdurig lawaai dat daar van uitgaat.
Dat is gewoon niet meer normaal en schandalig. 'Hasselt groene stad' ??? Laat me niet lachen.

Tenminste om 23u zouden ze het geluidsniveau toch een 20dB lager mogen zetten? Dat ze wat vroeger beginnen?
Ik vermoed dat gans Hasselt er wakker van gelegen heeft. En ik moet dan 's morgens nog niet op om te gaan werken.
Of zwicht Hasselt ook al voor het 'prestige' en het vele geld dat er beslist met zo'n festival wordt verdiend.
Kennissen van mij vertelden dat ze sommige nachten rechtop in bed zitten van de geluidsoverlast van de Ethiashal.
Wat mij betreft vind ik dit dat wat verbeterde, na de vele klachten na het 'optreden' van dj Tiësto.
Dat is toch gewoon buiten alle proporties tegenwoordig? Hasselt is bedankt!
Ik hoop dat u als goed 'burgervader', toch probeert de kerk wat in het midden te houden.
Niemand hoeft zijn pleziertje te missen, maar dan zonder anderen die niet van keiharde hardrock houden, te storen.

Met achtingsvolle groeten
 
Zoals reeds gezegd heb ik van geen van beiden een antwoordje gekregen.
Heb ook de website van Hasseltlokaal gereageerd als 'runkstenaar', zie:
http://www.hasseltlokaal.be/Item/tabid/55/seqAxNewsItem/4920/Default.aspx
Vriendelijke groeten, en succes met dit initiatief!
 

inwoner Hasselt

016080820

 GELUIDSNIVEAU LAGER

Heb begrip voor een festival voor de jeugd. Enkel vraag ik me af of het geluidsniveau niet gevoelig lager kan. Het lawaai lag dit jaar gevoelig hoger dan de voorbije jaren. Indien de festivalgangers op de weide de muziek horen lijkt mij voldoende. Het is niet nodig dat de omwonenden, zelfs op meer dan 1000 meter van de geluidbron het ervaren alsof de muzikanten voor de deur staan. Bovendien is het voor het gehoor van de festivalgangers zeker schadelijk. Niet onmiddellijk zullen ze er last van hebben, maar binnen enkele jaren zal hun gehoor ernstig gestoord zijn en kunnen ze gebruik maken van hoorapparaten. Jammer, maar dan is het te laat.
Tevens lijkt het normaal dat het nachtlawaai stopt op een redelijk uur en niet duurt tot vier uur in de morgen. Na vier uur begint dan nog het lawaai van het kampeerterrein, dat soms tot zes uur 's morgens duurt.
Mogen we vragen dat ook de organisatie en de stad enig begrip heeft voor de bemerkingen van de omwonenden?

 

inwoner Hasselt

015080820

 KOSTEN MAKEN VOOR ANDERMANS PLEZIER

Ik woon op ongeveer 500 meter van de festivalweide van Pukkelpop en ben verplicht om tijdens de festivalperiode mijn huis te verlaten om het lawaai te ontvluchten in een hotel.
Het kan toch niet dat de muziek 5 kilometer van de weide luid en duidelijk hoorbaar moet zijn.
Mijn vraag aan de organisatie is de decibels drastisch te verlagen zodat ik niet meer verplicht ben kosten te maken voor iemand anders plezier.

 

inwoner Hasselt

014080820

 HASSELT NIET ALLEEN VOOR BEZOEKERS

Ik ben het volkomen eens met het feit dat er overdreven lawaaihinder is in Hasselt. Vorig jaar al eens een klacht ingediend, maar blijkbaar tellen mensen uit Hasselt zelf nauwelijks nog mee.
Niet alleen Pukkelpop, maar ook andere activiteiten  (zelfs de Kerstactiviteiten) drukken hun stempel op wat een relaxte zomer (of Kersttijd)  zou  moeten zijn.

In een stad als Hasselt zijn naar verhouding van het aantal inwoners veel te veel zaken georganiseerd (vooral tijdens de zomer), die de RUST verstoren van iemand die gewoon wat wil genieten van zijn tuin en een boek.
Het gaat maar door: kermis, beachparty (ook weer uitgebreid qua aantal dagen), theather op de markt, rimpelrock en vooral pukkelpop (en dan zijn er nog tal van andere activiteiten die ik niet eens opnoem).

HASSELT IS ER NIET ALLEEN VOOR BEZOEKERS!!!!!!


Ik hoop dat er wat kan bereikt worden bij de stad Hasselt en het weer mogelijk wordt, ’s zomers in alle rust een boek in de tuin uit te lezen...

 

inwoner Hasselt H. Hartwijk

013080820

 AAN ALLE WETTELIJKE NORMEN VOLDAAN...

Ik woon in de H. Hartwijk te Hasselt, toch al een eind van de Pukkelpopweide, en heb gedurende 3 nachten eveneens het ongenoegen gehad, te moeten leven met geluidsoverlast.
Na een mail aan de organisator Mahassine kreeg ik antwoord dat aan alle wettelijke bepalingen werd voldaan en dat neutralen metingen op het vlak van decibellen uitvoeren.  Er zijn volgens Mahassine zelfs mensen die vragen om het geluid harder te zetten maar daar zou niet op ingegaan worden. 
Ik hoop dat een gezamenlijk initiatief de beleidsmensen wakker schudt, maar ik vrees ervoor.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

012080820

 OOK NACHTRUST VAN KINDEREN VERSTOORD

3 nachten na mekaar zoveel lawaai dat ook onze kinderen niet meer kunnen slapen en 's nachts wakker worden. Dan nog de overlast van festivalgangers die 's nachts via de Kempische Steenweg dronken huiswaarts keren en daar dan alles vol zeiken en onderkotsen!!! Zonder enige schaamte!

Maar ja,  zolang als de stad er maar zijn voordeel aan heeft.
Eerst krijgen we een maand Hasselt Beach om zot van te worden en daarna nog een halve week pukkelpop.


En dat is onze wel verdiende vakantie na een jaar HARD werken. DANK U HASSELT !

Hoofdstad van politieke huichelaars, die geen rijdende discobars dulden, omdat daar niets mee te verdienen valt...

 

buurtbewoner Pukkelpop Hasselt

011080820

 KNUFFEL VAN STAD HASSELT

From: K.B. - To: brieven@hbvl.be - Sent: Tuesday, August 19, 2008 8:26 AM -Subject: KNUFFELFESTIVAL ...

Beste,

Dat velen genoten hebben van het Pukkelpopfestival blijkt weer uit de talrijke charme berichten verschenen in uw krant en in uw editorial. Toch een kanttekening.
Mogen wij vragen dat de Organisatie en de Stad Hasselt bij een volgende editie de wijk ook een knuffel wil geven door ons een aangenamere nachtrust te geven. De decibels en het lawaai die veroorzaakt werden door de loeiharde muziek en dreunende basgeluiden op de achtergrond op de campingweide tussen 2.00 en 6.00 uur 's nachts hebben vele buurtbewoners tijdens deze editie meerdere nachten wakker gehouden.
Een suggestie : draai de volgende keer de knop wat zachter ... dank je wel !
 

From: xxx - To: sonja.paumen@hasselt.be (Kabinet van de Burgemeester Stad Hasselt) - Sent: August 20, 2008 9:04 AM - Subject: PUKKELPOP
Geachte,
Dank U voor de reactie. Wil dan ook tijdens de evaluatievergadering van Pukkelpop de tot tweemaal verstuurde lezersbrief die verstuurd werd naar Het Belang van Limburg (en die om welke redenen dan ook niet gepubliceerd werd) mee opnemen als bemerking.
Mvg, xxx

From: Sonja Paumen - To: K.B. - Sent: Tuesday, August 19, 2008 9:39 AM - Subject: Pukkelpop
Geachte
Uw mail van 15 augustus 2008 hebben wij goed ontvangen.
Uw bemerkingen zullen besproken worden tijdens de evaluatievergadering van Pukkelpop.
Hopend u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik, met vriendelijke groeten.
Sonja Paumen - Kabinet van de Burgemeester Stad Hasselt - Groenplein 1, 3500 Hasselt - Tel.: +32(0)11 23 90 47, Fax: +32(0)11 22 88 94

 

inwoner Hasselt

010080820

 waarom GEEN normaal geluidsniveau

Eindelijk eens iemand die 'oren' heeft naar de grieven van 'normale' mensen in de periode van Rimpel- en Pukkelpop.
Kort en bondig: waarom niet op normaal geluidsniveau afgesteld? 3 nachten slapeloosheid is teveel!

Naar de toekomst toe is het wel een broodwinning voor de oorspecialisten, die de vele hamers en aambeelden zullen kunnen gaan opereren. 
Of dan zal de jeugd van nu later de afnemers worden van dure hoorapparaten en dan draait deze economische sector weer op volle toeren. En zo is de cirkel rond. Want daar draait het om: GELD !

 

inwoner Hasselt

009080820

 VOOR ELKE KLACHT ZIJN ER TIENTALLEN, HONDERDEN, ZWIJGENDE GEDUPEERDEN!

Ik woon ver van bewoning en ver van alle centra en toch worden we alle jaren opnieuw nachten wakker gebonkt door evenementen die kilometers verder doorgaan. Welke afwijkende vergunning hebben ze? Breien ze er op eigen houtje van alles aan?

Als je politie belt, wordt er nooit opgetreden. De meeste van die lawaaitoestanden zijn politiek gekleurd en/of gesteund en dan wordt er zeker niet ingegrepen. Je krijgt ze wel aan je deur als je kippen te vroeg kakelen.
Nadien lees je zelfs in de kranten dat er slechts enige klachten waren.
Een artikel over Hasselt Beach sprak van één klacht betreffende geluidsoverlast, terwijl ik er 6 à 7 km vanaf wonend meerdere keren van wakker lag. Wie gelooft dan dit nog? Volgend jaar willen ze de periode nog verlengen!

De Ethias grenslandhallen zouden perfect geluidsdicht zijn. Achteraf geeft men dan schoorvoetend toe dat het toch niet zonder enige overlast kan, terwijl wij zelfs zes km ver het lawaai kunnen horen. Toch wil men doen geloven dat er slechts enkele, te verwaarlozen klachten zijn.
En wie belt nog naar de politie, als men toch niet optreedt?
Voor elke klacht zijn er tientallen, honderden, zwijgende gedupeerden!

De buurt zou zeker moeten ingelicht worden aangaande de toegestane afwijkingen: exact wat, hoelang en einduur, waarbij er redelijkheid moet gehanteerd worden m.b.t. het geluidsniveau met toezicht door  de beleidsverantwoordelijken en politie.
Dit gebeurt blijkbaar niet. Het algemeen belang van de zwijgende meerderheid moet wijken voor...
Er moet duidelijk meer druk op de ketel komen want men zal niet gemakkelijk inbinden door de politieke gelinktheid.

De politiekers nemen geen verantwoordelijkheid meer voor een goed bestuur.
Ik steun dit initiatief en er zijn meer gedupeerden dan men denkt.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

008080820

 Waarschijnlijk beseffen de organisatoren en vergunningverleners die pukkelpop toelaten niet welke kwelling de omwonenden van pukkelpop door deze geluidsoverlast moeten ondergaan.
 Indien wel, dan zijn woorden overbodig...

Het lawaai begon van woensdagavond en duurde tot zondagmorgen 4h30, dit wil zeggen: 4 slapeloze nachten met zeer enerverend, ziekmakend lawaai en hoe later het wordt, hoe meer decibels er worden geproduceerd.
Op de weide kan men misschien nog spreken van muziek (dit is te horen als men beelden toont van het festival op T.V.) maar de omwonenden horen alleen een kakofonie van bassen en wanklanken van gitaren, dus een chaos van geluiden geaccentueerd door de versterkers (sommige groepen willen zelfs niet optreden als ze geen overdreven en ontoelaatbare decibels mogen produceren). Men weet dus goed welk lawaai deze groep of groepen maken!
Het lawaai stopt niet om 2 uur 's nachts. Neen dit is te vroeg en op de camping gaat het lawaai en gebrul verder tot minstens 5 uur in de morgen.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

007080816

 UITEINDELIJK ALLERGISCH VOOR ELKE AUDITIEVE PRIKKEL...

Vanmorgen doodvermoeid en laat (10:00 uur) opgestaan, na slechts enkele uurtjes slaap wegens het geluidsgeweld van Pukkelpop. Even na een uiteindelijk moeilijk inslapen tussen 03:00  en 04:00 uur in de morgen plots in eerste slaap opnieuw gewekt door enkele knallen van vuurwerk, dat waarschijnlijk door nog fuivende festivalbezoekers werd ontstoken en waarop de hond hysterisch begint te blaffen en janken. Opnieuw onrust in huis en later nog maar eens proberen in te slapen en mij trachten te ontdoen van een beklemmend stressgevoel.

Wanneer ik me vervolgens nog slaapdronken en met hoofdpijn naar buiten begeef om toch snel even wat van het mooie weer en de natuurlijke  stilte op te snuiven, beginnen de festivalboxen alweer te denderen...

Boosheid omwille van de onredelijkheid en onmacht, wordt ondertussen overheerst door gevoelens van overspanning, overmoeidheid, prikkelbaarheid en neerslachtigheid en ik grijp noodgedwongen naar een medicijn. De eerste dreunende decibels doen me beseffen dat ik na 4 dagen en nachten allergisch geworden ben voor elke auditieve prikkel en ik ervaar het, alsof alle door de afstand vervormde basdreunen eindeloze en irriterende slagjes in mijn hoofd geven.
In feite is mijn grens voor deze bizar extreme geluidsoverlast reeds lang bereikt en kon ik de afgelopen dagen geen veilig thuisgevoel meer ervaren in mijn eigen woning.
Ik probeer mezelf vast te klampen aan het beeld dat vannacht (of liever morgenvroeg) het festival een einde kent,  een normale rust en levensritme kan weerkeren, en ik aanvang zal kunnen nemen met een fysiek en psychisch revalideren na deze geluidsterreur
En beklemd probeer ik de dreigende gedachte te bannen, dat volgend jaar eenzelfde foltering zich zal herhalen...

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

006070910

 WOEDE EN FRUSTRATIE

Hopelijk ben ik nog niet te laat met mijn bedenkingen over Pukkelpop.
Ik heb eerst wat tijd genomen om
mijn woede over deze jaarlijkse gebeurtenis wat te laten bezinken.

Als
buurtbewoner hebben wij reeds vanaf het beginstadium van het bestaan van Pukkelpop, last van geluidsoverlast. Toen heette het nog zo, nu is dit niet meer te beschrijven.
Vroeger had men last van moeilijk te bereiken wegen of plaatsen, nu komt iedereen (zelfs met doorgangsbewijs) je straat binnen en parkeert zich op de eerste de beste plaats (zelfs als daar parkeerverbod geldt) en de politie doet daar niets aan!
Vroeger manifesteerde de geluidshinder zich enkel overdag en als je pech had om te moeten werken, tot een deel van je nachtrust voor 1 tot 2 nachten.

Nu is het niet meer houdbaar om te moeten werken, je hebt gedurende meer dan een halve week, om juist te tellen 4 nachten een halve nachtrust! --> dit wat betreft de muziek.
Vroeger was de kampeergelegenheid een weinig verwijderd van de woonbuurt, nl. Domein Kiewit.
Nu moet dat zo kort mogelijk bij de festivalweide (anders moeten al die gasten te ver lopen om hun bed??? te vinden) en liggen de rechtstreekse buurtbewoners 4 GANSE NACHTEN wakker.
En,... moet je werken 's anderendaags, ... daar kraait geen haan naar.

Een dagje meer lawaai in Hasselt, is dat zo erg ??? Juli en augustus zijn toch één en al festivalmaanden.
Ik vraag me af of de rust van de werkende mens van geen tel meer is in de zomermaanden.
Oef, dat moest me van het hart. Het wordt hoe langer hoe meer een frustratie die enkel oplucht als het weer eens voor een jaar achter de rug is.
Rustige groeten, G.J

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

005070905

 NA SLAPELOZE NACHT OM 6 UUR OP OM TE GAAN WERKEN

Ik ben een buurtbewoner en ik heb eveneens last van dat lawaai. Ik weet het, het is maar 1 maal per jaar maar het worden ook steeds meer dagen en het duurt ieder jaar later. Dit jaar al tot 4 uur. En vooraleer dan de auto's allemaal uit de straat zijn die (die hier niet mogen staan)... Dan is de vuilniswagen en de borstelmachine al hier.
Ze weten niet blijkbaar niet dat
ik om 6 uur moet opstaan om te gaan werken. Is dan 1 uur niet laat genoeg?
Ik ben niet iemand die op alles kritiek geeft, maar
als je de media hoort of leest is alles een en al lof en zegt men steeds dat iedereen een graantje meepikt, maar ik pik toch alleen maar het lawaai.
Zelfs wij moeten betalen als we eens naar rimpelrock zouden willen gaan.

Ik ben van mening dat hier wel meer mensen denken zoals ik, maar niemand dat hier in de buurt durft te zeggen.  Dus ik zwijg dan ook maar wijselijk om hier geen buren tegen het hoofd te stoten. Ik ga me ook
niet bekend maken want dan vrees ik hier voor zuur gezichten.
Ik
hoop dat er bij u in de buurt wel mensen rechtuit durven spreken en dat er minsteen een paar uur eerder kan gestopt worden. zodat we nog iets kunnen slapen voor te gaan werken.

Ik vind wel dat je er goed aan doet om ook eens de negatieve kanten te bundelen.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

004070827

 NOODGEDWONGEN OP HOTEL

Bij deze wil ik melden dat ook ik 's nachts niet gelukkig ben met Pukkelpop.
Een enorm aantal decibels tot vier uur én later in de ochtend..... vier nachten na elkaar....(de nacht voor de aanvang van het festival was er ook tot half vijf héél veel lawaai)
Dat is echt
te véél !
Dus: Ik ben
drie nachten op hotel geweest! Mag ik de rekening naar Chokri sturen?
Ik heb absoluut niets tegen Pukkelpop, doch indien Pukkelpop wil doorgaan
te midden van een woonwijk, moeten ze in eerste plaats rekening houden met de buren / niet - festivalgangers en tijdig afsluiten..
Maar ja..... Wie zal er zich om mijn nachtrust zorgen maken ?

Dit is een goed initiatief waar ik helemaal achter sta, maar denk dat
velen bang zijn. om niet sympathiek over te komen.

 

inwoner Hasselt

003070830

 ANDERE REGELGEVING OF PUKKELPOP AFSCHAFFEN

1. Huidige milieuvervuiling door geluid, licht en een berg afval is onaanvaardbaar.
2. Optredens van 10 tot 22 uur en volume versterkers gevoelig minder. Geluidshinder wordt vooral veroorzaakt door bassen die alsmaar harder klinken als het later wordt.
3.
Geen fuiven, vuurwerk of andere knallers meer op het terrein of op de camping na de optredens
4. De hygiëne is verschrikkelijk slecht:
Geen enkele restaurant, bar, café... zou in dergelijke omstandigheden toelating tot uitbating krijgen. Voor zulk een massa is het onmogelijk voldoende sanitair te voorzien (bevordert het wild plassen) en behalve voor sommige VIPS zijn er geen of te weinig voorzieningen om de handen te wassen nadat men geplast of zijn behoefte heeft gedaan (en dan maar handen schudden). Is er eigenlijk controle op de hygiëne?
5. Laat Pukkelpop
telkens op een andere locatie of elders doorgaan.
6. Drugs controle (wielrenners worden ook gecontroleerd op doping).
7. De ouders van de jongeren informeren over mogelijke gevaren die zulke festivals met zich meebrengen.
8. De winsten die gemaakt worden op kap van buurtbelasting moeten naar goede doelen en niet naar enkelingen.

 

A.V. - Diepenbeek

002070825

 ook de dieren drie dagen in een hel

Wij willen graag meedoen om Pukkelpop in de toekomst geluidsredelijker te maken. Mahassine zou bezorgd zijn om de veiligheid van de jongeren, maar tegelijk vernielt hij hun gehoor.

Wij wonen in de buurt van de sluis van Diepenbeek (zo'n 9 km van de weide!) en hadden ook twee dagen gedaver tot in ons bed (met gesloten ramen, luiken en oorstoppen!). Vroeger was de overlast hier niet te dragen als de wind naar hier stond, maar sinds het plaatsen van superisolerend en hoogrendementsglas gaat het toch iets beter.

Ik heb ooit een gesprek gehad met burgemeester Reynders en schepen Conings van Hasselt over die geëxporteerde geluidslast, maar die heren vinden dat Mahassine geen beperkingen moet krijgen. Gehoorschade of niet.

Verder denk ik dat ook de dieren drie dagen in een hel gezeten hebben zonder enige kans op ontsnappen. Zeker paarden en koeien die in de naburige weiden stonden.
Ik hoop dat de
gezamenlijke klachten eindelijk zullen helpen. Er zijn ook oorspecialisten die zich vragen stellen bij dit geluidsgeweld. Later zullen deze jongeren hinder krijgen waar ze nooit nog van af geraken.

 

buurtbewoner Pukkelpop - Hasselt

001070910

 BESTE MARTELAARS, WIJ WENSEN UW INITIATIEF TE STEUNEN

Beste Martelaars, wij wensen uw initiatief te steunen.
Het wordt
alle jaren erger en onredelijker, zeker als
je na enige nachten wakker gebonkt te zijn, 's morgens moet gaan werken.
Stille groeten

terug naar boven

 

 

 

HEEL VLAANDEREN GETEISTERD...

 

 

omwonende Extreme Outdoor - Houthalen

080120813

 EXTREME OUTDOOR = HEL VOOR OMWONENDEN

Deze non stop “house muziek” gedurende twee dagen is een hel voor de omwonenden. Er is géén controle op de decibels, die overschrijden zeker de 103 en er zijn veel gezondheidsklachten (hoofd, oren, hartstreek, maag).
De gemeente geeft toelating tot 23.00 u doch hier houden de organisatoren geen rekening mee.
Besluit: extrema outdoor (Nederlandse organisatie) kan blijven onder strikte voorwaarden qua geluidsoverlast.
Ik heb ook een nota verstuurd naar de milieudienst van Houthalen-Helchteren en om een effectieve controle van de decibels gevraagd.

 

omwonende Rock Werchter

079111202

 ROCK WERCHTER - GELIEVE ONS TOE TE VOEGEN BIJ DE MALCONTENTE BURGERS..

Al jaren storen wij ons aan de overlast van Rock Werchter, alhoewel wij er in vogelvlucht enkele kilometers vanaf wonen. Wat een hel moet het dan niet zijn voor de brave burgers die er dichtbij wonen?
Door te dreigen met een verhuis naar Brustem, heeft de organisator enorme druk uitgeoefend op de gemeentelijke en provinciale overheden om bijkomende 'faciliteiten' te bekomen (lees meer podia, later afsluitingsuur, meerdere concerten per jaar, bomenkap en dergelijke). Hierdoor heeft hij de mogelijkheid om nog meer lawaai en overlast te veroorzaken, enkele nachten zelfs tot 3 uur ipv 12 uur.)
Gelieve ons toe te voegen bij de malcontente burgers en gelieve uw acties naar de inrichters en overheden vol te houden opdat er vroeg of laat toch eens een grens aan de decibels zal komen. Met dank...

 

inwoonster Zeebrugge

074110809

 FESTIVAL POLE POLE - NIEMAND OP ZEEDIJK KIAN SLAPEN VOOR 5 UUR 'S MORGENS...

Vooraleer ZEEBRUGGE op te zadelen met allerhande evenementen, zogezegd omdat het groot strand zich daartoe leent, zou men beter inspraak geven aan de bewoners. Het concert Bon Jovi was een meerwaarde voor Zeebrugge en een pluim voor de ordediensten want alles verliep sereen, ook het kuisen van de strandwijk door de technische dienst van Stad Brugge was ok. Het concert eindigde rond 23 uur en omwonenden en vakantiegangers konden van een goede nachtrust genieten.
Helemaal andere koek is dat festival Polé Polé, de organisatoren zwaaien met allerlei vergunningen van de Stad Brugge om de boel gedurende 2 dagen draaiend te houden tot 4 uur 's morgens. Niemand op de zeedijk kan slapen wanneer die luide muziek door de ether schalt en de deuren pas sluiten om 5 uur 's morgens. Polé Polé heeft ieder jaar een festival op Gentse feesten maar... daar stopt de muziek om 12u 45. Blijkbaar kunnen Zeebruggenaren beter tegen slapeloze nachten en zijn we toleranter. Is er soms een mogelijkheid om voor de toekomst de bewoners van Zeebrugge inspraak te geven, bv door een info vergadering te organiseren en niet over de hoofden heen van de mensen beslissingen te nemen die ons allen aanbelangen en een verschil kunnen maken om goed te leven in Zeebrugge of een verkwikkende vakantie door te brengen. Zeebrugge is een familiebadplaats maar daar blijft niet veel van over...
MNM is een goed initiatief maar de locatie waar de containers opgebouwd zijn is voor bepaalde eigenaars van appartementen heel nefast. Ook hier werd iedereen voor een voldongen feit geplaatst. Alhoewel het plein voor het station ideaal was en alle hinder er zo miniem mogelijk gehouden werd voor iedereen. Weer was niemand op de hoogte van de locatie... men sprak van het Gerlacheplein maar hier bestaat alleen de Gerlachestraat en de studio staat pal op de Zeedijk. Dus vooraleer een strand aan te leggen in Brugge zou het meer zin hebben om het bestaande mooie strand in Zeebrugge te respecteren, alsook de omgeving ervan.
Als men de leegstand van verschillende handelszaken onder ogen ziet en de vele appartementen te koop dan is het misschien interessant om een marktonderzoek uit te voeren naar het waarom... en dat kan niet goedgemaakt worden door evenementen of festivals.
Graag dus een Zeebrugge waarin het goed leven is en waar de mensen graag naartoe komen...

 

inwoonster Zottegem (Oost-Vlaanderen)

073110808

 GEGIJZELD IN EIGEN WONING, LAWAAI OPGEDRONGEN WAAR JE NIET OM VRAAGT EN NACHTRUST OM ZEEP

Ja, ook hier, in Oost-Vlaanderen mogen we deze zomer weer verplicht "mee" genieten van ettelijke decibels. En ik ben het roerend eens met de stelling dat dit initiatief uitgebreid mag worden naar heel Vlaanderen. Je wordt gegijzeld in je eigen woning, krijgt lawaai opgedrongen waar je niet om vraagt en je nachtrust is om zeep. De lokale politici doen gewoon aan een "brood en spelen" politiek...
Welja, de slaap vatten is niet mogelijk, vandaar dat ik nu aan de pc zit te googelen op hoe en waar en door wie ik geluidsoverlast kan laten meten. En zo kwam ik op folterpop.be terecht. Ik weet dat de politici de zwarte piet doorspelen naar de gemeentebesturen en die, ja die doen aan een brood-en-spelen-politiek hé. Ik vraag me af of er al uitspraken bestaan rond de lawaaioverlast mbt festivals? In hoeverre is het opportuun om klacht neer te leggen tegen de gemeente ?
Hier in Zottegem paalt het 'festivalterreintje' onmiddellijk aan een woonwijk. De mensen die daar wonen, hebben niet alleen lawaaioverlast maar ook alle soorten andere miserie van vuil tot vandalisme. Wij dachten dat Rock Zottegem erg was. Maar dit sloeg alles. Het was een hels weekend. Ooit al 'ns uw eigen trommelvliezen voelen trillen onder invloed van geluidsgolven ? Zelfs mijn studeerkamer werd niet gevrijwaard.
Toen ik hier in 1986 kwam wonen was het hier een oase van rust. Je hoorde hoogstens eens een voetbalmatch of een atletiekwedstrijd die in het stadion plaatsvond, maar dat gaf hoegenaamd geen overlast. Enkele jaren later kwam de zoon van de burgemeester op het idee een Rockfestival te organiseren. Ondertussen beslaat dat twee dagen en nachten. En nu komt er een dance festival bij, die doen het nog erger, op zaterdag nonstop van 13h tot 3 h 's ochtends. En op zondag dan van 13h tot middernacht. Daarvan mogen we dus dit weekend genieten. Ze zijn nu om 11h 's avonds notabene bezig met geluidstesten en stroboscopen. M'n hond wordt er kierewiet van. Morgen vluchten wij van huis weg tot een stuk in de avond en de dieren worden allemaal met gesloten deuren in de stallen opgesloten.
Daarnaast worden er ook andere, kleiner fuiven georganiseerd. Het komt er op neer dat ik de laatste jaren tijdens de zomer vaker op de sofa slaap dan in m'n bed. De enige plek waar het geluid enigszins gedempt is, is m'n studeerkamer. Ik ben zeer zeker niet de enige die van dit lawaai afwil. Ja, ik heb de burgemeester er al over aangesproken maar zijn lapidair antwoord was: gun de jeugd ook wat... Als de jeugd mij nou m'n nachtrust zou gunnen...

 

inwoner Mechelen

072110525


LOCALE BESTUREN IN ZELFDE BEDJE ZIEK?

Vergunning voor 104 dB op amper
een paar meter van je bed...

Bewoners van de residentie Lamot aan de Haverwerf te Mechelen, protesteren met klem tegen de plaatsing van het hoofdpodium van de Dijlefeesten op de Haverwerf.

 

"Onze woede richt zich vooral naar het stadsbestuur, in het bijzonder naar de burgemeester"

Volgens de plannen van de organisatoren, zal het podium van 12x6x6 meter op slechts 1,5 m van de gevel van ons gebouw geplaatst worden. Een appartement op de 1ste verdieping zal een week afgesloten zijn van licht en zicht. Zowel het stadsbestuur als de brandweer hebben daar een vergunning voor afgeleverd.Begrijpen wie kan?

Er mag muziek gespeeld worden met een maximum van 104 db. Dit is schrikbarend luid en onverantwoord voor een pleintje van ongeveer 50x30 meter. De geluidsboxen zullen op gelijke hoogte staan met de appartementen van de 1ste verdieping.

Het festival loopt van woensdag 29 juni tot en met zondag 3 juli. Tel daarbij nog de overlast van de opbouw en de afbraak en we zitten met een volle week overlast.

Op vrijdag en zaterdag mag er gespeeld worden tot 1 uur ’s ochtends. U zult begrijpen dat het dan niet eensklaps stil wordt. Tot in de vroegte zal er nog lawaai zijn van de feestvierders.

Wij worden voor voldongen feiten geplaatst. Op geen enkele wijze worden wij betrokken bij de planning, laat staan onze mening gevraagd.

In onze woonblok wonen 40 gezinnen, zowel ouderen als mensen van middelbare leeftijd en kleine kinderen.
Het aantal gezinnen dat met de Dijlefeesten wegvlucht naar rustiger oorden, stijgt ieder jaar.

 

"Tijdens een concert van Q-Music stond de muziek zo luid dat een aantal bewoners er ziek van werden. De politie weigerde in te grijpen met de simpele mededeling:  ze hebben er een vergunning voor"

Er zijn niet enkel de Dijlefeesten, er is ook nog Maanrock, Make a fish, Vispop, Plug-in en Maanrock Rally. Allemaal concerten die (voorlopig?) doorgaan op de Vismarkt. Wij vrezen dat ook deze vroeg of laat op de Haverwerf zullen plaatsvinden.

Onze woede richt zich vooral naar het stadsbestuur, in het bijzonder naar de burgemeester.
Tijdens een concert van Q-Music, met podium op de Haverwerf, stond de muziek zo luid dat een aantal bewoners er ziek van werden. De politie weigerde in te grijpen met de simpele mededeling: ‘ Ze hebben een vergunning dit te doen’. Later beloofde Bart Somers dat dit niet meer zou gebeuren. Hij gaf toe dat de Haverwerf niet de geschikte locatie was voor dergelijke evenementen.
Vandaag slikt hij die woorden in en wordt er toch alweer een vergunning afgeleverd. Niet voor één avond maar voor vier avonden.

Wij zijn het beu en iedereen mag het weten, vandaar ook de zwarte vlaggen aan onze gevel.

Beleefdheidsmailtje burgemeester brengt geen soelaas
 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: xxx
Namens Somers Bart
Verzonden: woensdag 4 mei 2011 12:48
Aan: 'xxx@skynet.be'
Onderwerp: Re: Dijlefeesten


Geachte heer xxx,
 
Langs deze weg wil ik u meedelen dat we in de vergunning reeds rekening hebben gehouden met een aantal van uw opmerkingen. De betrokken diensten zullen eveneens de opdracht krijgen om tijdens de coördinatievergadering met de organisatoren de door u geformuleerde opmerkingen te bespreken en hiervoor een gepaste oplossing uit te werken.
 
Hieronder vindt u alvast een voorlopig antwoord op uw vragen.
 
1) het hoofdpodium bevindt zich op de Haverwerf. Het podium is 12m op 6 meter, de hoogte is momenteel nog onbekend en moet bevraagd worden bij de organisatoren. De definitieve inplanting moet nog overlegd worden met de dienst openbare orde en de brandweer. Er wordt sowieso nog een coördinatievergadering georganiseerd aangezien er een goede locatie moet gezocht worden voor de toiletten. We zullen hierbij trachten rekening te houden met uw opmerkingen.

2) de maximum limiet voor het geluid is 104 LEQ* aan de regietoren. Controle hierop gebeurt door de politie. De politie kan steeds strengere normen opleggen en deze dienen steeds opgevolgd te worden door de organisatie.

3) de organisatoren dienen de buurtbewoners en handelaars schriftelijk op de hoogte te brengen. Ik zal er op aandringen dat er een centraal aanspreekpunt wordt aangeduid en dat het GSM-nummer van het aanspreekpunt in de brief wordt vermeld.
 
met vriendelijke groeten,
Bart Somers

*Leq = Equivalent geluidsniveau


 


klik voor groter om te lezen


klik voor groter om te lezen

 

inwoner Hoeleden

071110411

 NIEUWE FOLTERZOMER IN AANTOCHT - BRIEF AAN BURGEMEESTER EN SCHEPEN = MAAT VOOR NIETS...

Ik vind 'folterpop.be' een zeer goed initiatief en hoop van harte dat het een nationaal fenomeen wordt!! Bedankt voor dit 'luisterend oor', want blijkbaar is er niemand of geen enkele instantie waar dit soort klachten ernstig worden genomen!

Naast de fuif 'Musiclovers' op 30 april in Hoeleden hebben we 'Gelbergen kermis' (Hoeleden) van 7 tem. 17 mei (!!), de 'Plopfuif' in november (Hoeleden) en last but not least de 'Strandfuif' in Glabbeek op 4, 5 en 6 augustus (3 nachten onafgebroken techno, hoorbaar in een straal van 7 km, maw. 150 km2 - de langste nacht tot nu duurde tot 9u 's morgens!!. Daarnaast hebben we van juni tot september een heel deel weekends die opgevuld worden met allerhande 'wilde' fuiven/feestjes. Over een rustige streek gesproken!...
Voor wat de aankomende evenementen in mijn streek betreft stuurde ik een paar mailtjes naar betrokken overheidsinstanties om hen hun mening te vragen en of wij nog een degelijke nachtrust mogen verwachten. Maar blijkbaar zijn openbare fuiven/festivals primerend geworden en zijn omwonenden ondergeschikt aan deze inbreuken op het recht op nachtrust.

Antwoord van de burgemeester:
Ik begrijp ten zeerste uw ongenoegen in verband met nachtlawaai dat zich voordoet bij allerlei zomeractiviteiten. Het stoort ook mij dat men steeds later en later begint te feesten en dat het geluid niet op een normale manier kan geproduceerd worden. Dit is spijtig genoeg een maatschappelijke evolutie die niet in te tomen valt. Een dorp moet leven en daar horen buitenactiviteiten bij, toch vind ik uw voorstel tot begrenzing van het decibel gehalte een positief alternatief.

Antwoord van de schepen van jeugd:
Ik kan u jammer genoeg geen degelijke nachtrust garanderen. Wat ik wel kan doen is u meegeven dat de organisatoren van de fuif een onderhoud hebben gehad met burgemeester, de politie en de brandweer. Tijdens dat gesprek ging het o.a. over de overlast en hoe ze dat zoveel mogelijk kunnen beperken. De organisatoren hebben het einduur vervroegd van 5 uur naar half vijf en een half uur daarvoor zal de muziek al stiller worden gezet. Ze hanteren ook het systeem dat als de mensen het terrein verlaten en ze willen weer binnen, dan opnieuw moeten betalen, dit om de overlast op straat te beperken. De politie is ook volledig op de hoogte van het evenement en zal ook aanwezig zijn.

Het antwoord van de burgemeester is dubbel frustrerend omdat men zich bewust is van de geluidsoverlast maar er niets wil aan doen. Het wordt blijkbaar bestempeld als een 'evolutie' (???).
En volgens de schepen van jeugd werd er al een hele weg afgelegd want 'de fuif zal een volledig half uur korter zijn!'.

Hoog tijd om een overkoepelende organisatie op te starten die de belangen en rechten van omwonenden van alle evenementen behartigd!!

 

inwoner Zegelsem (Vlaamse Ardennen)

069100823

 NIET ALLEEN HASSELT,  MAAR HEEL VLAANDEREN WORDT GETEISTERD...

Ik denk dat het geen slechte zaak zou zijn mocht FOLTERPOP.BE een meer landelijk draagvlak krijgen. Niet alleen de omgeving van Hasselt wordt immers geteisterd, maar tegenwoordig zowat heel Vlaanderen. Hasselt zou ermee gebaat zijn doordat plaatselijk politici toch alleen maar aan dorpspolitiek doen, waar de 'dorps'belangen, lees 'geldelijke' belangen van lokale machten veel te rechtstreeks kunnen lobbyen. Vanop Vlaams niveau kan er onafhankelijker en directer gereageerd worden.
Het wordt hoog tijd dat aan dit soort toestanden paal en perk gesteld wordt. Het loopt de spuigaten uit, en auditief gevoelige mensen zoals ik worden stilaan zomers gek van al dat festivalitis. Maar ja, het etiket 'onverdraagzaam' wordt steeds goedkoper. Begrip, hoffelijkheid en respect schijnen met de dag zeldzamer te worden. Waar gaat dit naar toe?

 

buurtbewoners Marktrock en Gelrock - Leuven

065100818


Wij zijn solidair en begrijpen maar
 al te goed jullie frustraties

Beste buurtbewoners van Pukkelpop,

Ik bewonder de moed en inzet waarmee jullie tegen de stroom proberen in te roeien om ons kleine dichtbevolkte landje leefbaar te houden. Zelf ben ik buurtbewoner van één van de festivalpleinen van Marktrock en heb na 14 jaar hier te wonen een grondige hekel gekregen aan alles wat ook nog maar ruikt naar basdreunen, komende van podia, fuiven, etc... Jaren geleden diende ik reeds klacht in tegen het kabaal dat alles in mijn appartement deed daveren en gelukkig is hier het gemeente bestuur wat verstandiger dan in Hasselt en wordt er iets strenger opgetreden tegen lawaai overlast.
Marktrock is toch wel een ietsje stiller geworden en het duurt niet tot in de vroege ochtend 3 of 4u, maar 't kan nog steeds pakken beter want ik vlucht nog steeds weg uit Leuven. De aanpak in Utrecht zoals weergeven op jullie site lijkt mij een zeer goed idee...
Mijn vriendin dacht dat ze in het rustige Gelrode (Aarschot) een stille plek gevonden had tot er Gelrock kwam. Kabaal voor haar deur tot 3 uur 's ochtends en de politie kan niks doen want het gemeentebestuur van Aarschot geeft gul vergunningen voor de ene fuif na de andere in openlucht en dat tot 3 uur 's ochtends!
Een hele zomer is het kabaal want de basdreunen dragen kilometers ver en de schepen van cultuur (zelf lid van een rockband) heeft besloten dat ieder gehucht van Aarschot moet mee "genieten" van de festivaltsunami die ons aan het verdrinken is. Dus heeft tot gevolg dat sinds kort iedere buurt zijn dagen met fuiven, festivals, en ander geratel zoals kermisbarakken, die basdreunen spuwen tot diep in de nacht.
En als je er iets probeert tegen te doen, dan krijg je stront op je kop. Je bent dan ne zure, nen ouwe zak, een janet.... Ofwel: allé doe nie flauw 't is maar ene keer op 't jaar. Maar... 1 keer hier, 1 keer daar , 1 keer ginds, 1 keer aldaar, 1 keer in de wei, 1 keer op het plein en alles binnen een kleine straal en met basdreunen die kilometers ver storend zijn. Het zijn de zomers van kabaal geworden...
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ook de Gentse Feesten voor velen een pest geworden zijn. En ik ben er zeker van dat ook andere buurtbewoners van kleine festivalletjes het kabaal stilaan kotsbeu zijn.
Daarom is het misschien een goed idee om jullie initiatief nationaal uit te breiden om een degelijke leefbare reglementering af te dwingen op nationaal vlak. Bij gemeente of stadsbesturen zijn er dikwijls veel te veel belangenvermengende aspecten met als gevolg dat er zeer 'onhandige en lompe' vergunningen worden afgeleverd.
En neen..., wij zijn geen oude gepensioneerden of muziekhaters. Het is trouwens schandalig hoe vaak men oud en gepensioneerd als scheldwoord gebruikt in het debat over geluidsoverlast. Dat zegt veel over de bekrompen geest van sommige festivalfans.
We zijn 40 en hebben een muziekcollectie van 10.000 nummers die gaat van Gregoriaans gezang via wereldmuziek tot en met Heavy Metal en Punk, Dance, etc... en alles wat ertussen ligt.
Maar het is hatelijk om te horen hoe alles heden ten dage verkracht wordt met veel te zware basdreunen en overdreven decibels.
Zelfs de zachte muziek van Stash werd dit jaar op Gelrock grondig verneukt en ongenietbaar gemaakt door zware basdreunen. De huidige westerse popmuziekervaring is het muzikale equivalent van wat op culinair gebied zou overeenkomen met zich vol vreten bij McDonalds, Pizzahut, het frietkot en alles doorspoelen met liters Coca-Cola en flets bier om al kotsend in de goot te eindigen...
In ieder geval gedupeerden van Pukkelpop: wij zijn met jullie solidair en begrijpen maar al te goed jullie frustraties! Hou er de moed in dit weekend.

Met Vriendelijk groet, C. S. en co, buurtbewoners Markrock en Gelrock - 18/08/2010

"Suikerrock schaadt het gevoel van verbondenheid
en drijft mensen van elkaar weg"

Niet alleen in Hasselt groeit de herrie ieder jaar aan met als doel de overlast van Pukkelpop uit de woonomgeving van Kiewit-Hasselt weg te krijgen, ook elders wordt het spannend... Op de website Tienen over Suikerrock leggen Tienenaars uit wat Suikkerrock voor hen betekent. Zoals in Hasselt heeft ook Suikerrock zich in Tienen tussen de huizen gevestigd. Buurtbewoners krijgen ieder jaar ongevraagd en ongewild het circus over zich heen. Gedupeerden menen dat Suikerrock het gevoel van verbondenheid schaadt en  mensen van elkaar wegdrijft. Tienenaars vluchten gedwongen weg uit hun eigen stad, zo luidt het. En net zoals in Hasselt beweren de fans dat de klagers verzuurde en onverdraagzame uitzonderingen zijn, want dat iederééén elk jaar enthousiast op het festival zit te wachten.

 

 

inwoner Zeebrugge

059100812

 WEET DAT ER OOK MENSEN VAN BUITEN HASSELT MET U MEELEVEN

Van harte proficiat met uw initiatief. Eindelijk komt er toch wat tegenwind tegen het ongebreideld lawaai maken en vervuilen van festivallocaties. Blijkbaar moet het tegenwoordig om ter luidst gaan, en de jeugd moet zonder beperkingen kunnen lawaai maken en alles kunnen vies en vuil maken (we ruimen het erna wel op …). Ook wij kennen de geneugten van vlak bij een festival te wonen. In Zeebrugge wordt jaar na jaar het strand omgeploegd om Pole Pole te verwelkomen. Mensen die er een appartement of strandcabine kopen/huren hebben geen genot ervan, ze leven 2 weken op een bouwwerf. De stad Brugge zegt dat ze alles eraan doet om de hinder te beperken, maar dat is larie en apekool (ook socialistische burgemeester trouwens). Het festival met 3 dagen oorverdovend lawaai brengt ook steeds meer overlast met zich mee. Dit jaar zat de hal van ons appartement onder de urine, in het buurtcafeetje werd er zelfs een ruit ingeslagen… Weet dus dat er ook mensen van buiten Hasselt met u meeleven!

inwoonster St.-Truiden

048090825

 RECHTEN VAN BURGERS ZWAAR GESCHONDEN

Eerst en vooral proficiat met jullie initiatief. Het zou goed en nuttig zijn van jullie actie uit te breiden over gans Vlaanderen en Brussel. Onnoemelijk vele mensen hebben in stijgende lijn de laatste dertig jaar steeds meer last van geluidshinder. Ook hier in Sint-Truiden is het niet beter. Iedere dag is het wat anders. Zo gaat men bvb ieder jaar iets speciaal en liefelijk doen voor de kinderen, namelijk een "autoluwe week". Zo een week wordt afgerond met een popconcert op de Markt. OWé!!! Niets ontziende decibels worden dan op deze jonge kinderen losgelaten terwijl oren en zien vergaan! De beleidsverantwoordelijken zien niemand van zijn stokje vallen, dus redeneren ze dat er is geen schade. Wat een hypocrisie. Wanneer gaan de ouders en de
beleidsverantwoordelijken inzien dat er onherroepelijke schade werd toegebracht aan deze jongeren? Zulke schade is veel gewichtiger dan even foutief parkeren waarvoor 100 euro onmiddellijk dient neergeteld!
Ik ben geboren in Sint-Truiden, in de nabijheid van het Militair Vliegveld. De geluidshinder die we daar van hadden was minimaal en te versmaden in vergelijking wat hier nu gebeurt, en veroorzaakt wordt door discobars, festivals of popconcerten. In het algemeen worden de rechten van de burger bij het om het even welke geluidsoverlast ZWAAR GESCHAAD!
Alle krachten dienen gebundeld om hier paal en perk aan te stellen. Steeds zul je kunnen rekenen op mijn steun bij de verdere ontwikkeling van jullie levensnoodzakelijke actie. Actie voor WELZIJN!
Van harte gegroet en met meeleven met alle slachtoffers van geluidsoverlast, A. N.

 

inwoner Peer

045090824

 BETER ALLE KLACHTEN IN VLAANDEREN BUNDELEN OP FOLTERPOP.BE

Ik vindt u website een zeer goed idee, maar zou de problematiek van geluidsoverlast niet beperken tot Hasselt. Meer media-aandacht voor deze website zou een goede zaak zijn. De mensen moeten niets verwachten van een klacht bij de politie en het zou goed zijn om alle klachten in Vlaanderen te bundelen op folterpop.be. Het probleem van geluidsoverlast reikt verder dan alleen Hasselt.

 

inwoner Kontich

036090423

MIJN OREN NAAR DE VERDOEMENIS NA CONCERT AC/DC

Tijdens het concert van AC/DC laatsleden heb ik mijn oren blijkbaar naar de verdoemenis geholpen met tinnitus en slechthorendheid tot gevolg.

Nu, zoveel weken later, besef ik ik zeer goed dat dit vermeden kon worden door gehoorbescherming. Ik besef nu ook dat het vooral mijn 'onwetenheid' was omtrent gehoorbeschadiging, dat mij de das heeft omgedaan. Daarom roep ik alle instanties op om voor goede voorlichting te zorgen en de inrichters van concerten, fuiven, bioscoopvertoningen enz. te verplichten om de decibels te beperken.

terug naar boven

 

 

TAGS: Pukkelpop, getuigenissen, overlast, Chokri Mahassine, Kiewit, Hasselt

 

 


counter hit make